Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 януари 2013 г.

Европейски ден за защита на данните 2013: пълен напред към надеждни и модерни закони на ЕС за защита на данните

Преди една година, в навечерието на Европейския ден за защита на данните 2012, Европейската комисия представи предложение за основна и цялостна реформа на правилата на ЕС за защита на данните, с което целеше те да бъдат приведени в съответствие с изискванията на ХХI-ви век (IP/12/46). Една година по-късно беше постигнат значителен напредък и преговорите относно новите правила напредват с пълна сила.

Причините за това са ясни: за да се развива цифровата икономика, в нея трябва да има доверие. Много хора не се чувстват сигурни да предоставят личните си данни онлайн. Това означава, че вероятно те няма да използват онлайн услуги и други технологии. Едни строги, надеждни и последователно прилагани правила ще направят обработването на данни по-сигурно, по-евтино и ще подобрят доверието на хората. От своя страна доверието стимулира растежа. Според някои прогнози до 2020 г. БВП на ЕС може да нарасне с още 4 %, ако ЕС предприеме необходимите стъпки за създаването на модерен единен цифров пазар.

„Живеем в цифров свят, в който личните данни имат огромна икономическа стойност. Вече е възможно да бъде установено и проследено местонахождението на отделни хора. В скоро време сензори ще подават информация на телефоните дали ползвателите им са сами или сред други хора,заяви заместник-председателят и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Европейските предприятия трябва да се възползват от тази нова цифрова среда за обмен на информация и европейските потребители трябва да могат да ползват интернет безопасно в епохата на цифровите технологии. Това, от което се нуждаем, е именно единно и модерно законодателство за защита на данните в Европейския съюз, за да изградим доверие и да постигнем растеж на единния цифров пазар. Работя много усилено за гарантиране, че до следващия Ден за защита на данните тази реформа ще се е превърнала в законодателен акт.

На 26 октомври 2012 г. (SPEECH/12/764) и на 18 януари 2013 г. (SPEECH/13/29) европейските министри на правосъдието проведоха задълбочени дискусии относно предложенията за реформа, включително „правото да бъдеш забравен, глобите за организациите, които управляват неправилно лични данни и разходите и ползите, свързани с новите правила, за предприятията. Междувременно на 8 януари 2013 г. Европейската комисия приветства подкрепата за строги правила на ЕС за защита на данните, изразена в проектодокладите на Европейския парламент относно предложенията за реформа (MEMO/13/4). През следващите месеци под ирландското председателство на ЕС дискусиите ще продължат както в Европейския парламент, така и на срещите на министрите в Съвета на ЕС.

Контекст

В епохата на цифровите технологии събирането и съхранението на лични данни са от ключово значение. Такива данни се използват от всички предприятия — от застрахователни дружества и банки до уебсайтове на социални медии и търсачки. В глобализирания свят предаването на данни към трети държави се е превърнало във важен елемент от всекидневието. В онлайн пространството не съществуват граници, а чрез изчислителните облаци данните могат да бъдат изпращани от Берлин, да бъдат обработвани в Бостън и съхранявани в Бангалор.

74 % от европейците смятат, че разкриването на лични данни е във все по-голяма степен част от модерния живот, но едновременно 72 % от ползвателите на интернет се опасяват, че разкриват прекалено голяма част от личните си данни. Те смятат, че нямат цялостен контрол върху данните си. Намаляването на доверието в онлайн услугите и средствата спира растежа на цифровата икономика и европейския цифров единен пазар.

На 25 януари 2012 г. Европейската комисия предложи цялостна реформа на правилата на ЕС за защита на данните от 1995 г. с цел да се укрепят правата на личен живот в онлайн пространството и да се даде тласък на развитието на европейската цифрова икономика. С предложенията на Комисията се актуализират и осъвременяват принципите, залегнали в директивата за защита на личните данни от 1995 г., за да бъдат приведени в съответствие с изискванията на епохата на цифровите технологии. Те включват предложение за регламент, с който се установява обща рамка на ЕС за защита на данните, и предложение за директива относно защитата на личните данни, обработвани за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления и свързаните с това съдебни дейности (IP/12/46).

Предложенията на Комисията са следващи стъпки на доклада на Европейския парламент, изготвен от Аксел Вос (MEMO/11/489), в който се призовава Комисията да реформира европейските правила за защита на данните.

Около края на април се очаква предложенията на Комисията да бъдат гласувани в Европейския парламент. Ирландското председателство на ЕС, което ще председателства и ръководи срещите на Съвета през следващите шест месеца, превърна защитата на данните в приоритет и работи усилено за постигане на политическо споразумение относно реформата на правилата за защита на данните до края на ирландското председателство (юни 2013 г.).

За повече информация

Пакет за пресата: реформа на правилата за защита на данните: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm

Европейска комисия – защита на данните:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_bg.htm

Доклад на Европейския парламент относно регламента за защита на данните:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/922/922387/922387bg.pdf

Доклад на Европейския парламент относно директивата за защита на данните:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/pr/923/923072/923072bg.pdf

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Mина Андреевa (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar