Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL IT SV EL PL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. kesäkuuta 2013

Verotus: Komissio vaatii, että viisi jäsenvaltiota panee täytäntöön veronkierron vastaiset EU:n säännöt

Komissio lähetti tänään Belgialle, Kreikalle, Suomelle (Ahvenanmaan maakunta), Italialle ja Puolalle perustellun lausunnon, jossa pyydettiin niitä ilmoittamaan hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön.

Hallinollista yhteistyötä koskevalla direktiivillä pyritään lisäämään avoimuutta, parantamaan tietojenvaihtoa ja tiivistämään valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä; nämä kaikki ovat keskeisiä välineitä veronkierron torjumiseksi (ks. IP/12/1376). Jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvoite ryhtyä soveltamaan direktiiviä 1. tammikuuta 2013 alkaen. Belgia, Suomi (Ahvenanmaan maakunta), Kreikka, Italia ja Puola eivät ole ilmoittaneet komissiolle direktiivin siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen näitä viittä jäsenvaltiota vastaan.

Tausta

Hallinnollista yhteistyötä koskevaan direktiiviin sisältyy monia säännöksiä, joilla parannetaan merkittävästi veronkiertäjien jäljittämistä koskevien kansallisten toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Sen mukaan jäsenvaltiot eivät voi kieltäytyä vastaamasta tietopyyntöön sillä perusteella, että tiedot ovat rahoituslaitoksen hallinnassa. Siinä asetetaan selkeät määräajat oma-aloitteisesti annettujen tietojen (kun veronkiertoa epäillään) ja pyynnöstä annettujen tietojen toimittamiselle. Siinä säädetään myös yhteisistä lomakkeista, tietokoneistetuista formaateista ja vakiomenettelyistä, joilla parannetaan viranomaisen välillä toimitettujen tietojen laatua ja nopeutta.

Hallinnollista yhteistyötä koskevassa direktiivissä myös edellytetään, että automaattista tietojenvaihtoa veroviranomaisten välillä laajennetaan merkittävästi tulevaisuudessa. Saatavilla olevia tietoja vaihdetaan jo sovitun direktiivin mukaan automaattisesti työtuloista, kiinteästä omaisuudesta, johtokunnan palkkioista, eläkkeistä ja henkivakuutuksista 1. tammikuuta 2015 lähtien.

Komissio ehdotti 12. kesäkuuta direktiivin muuttamista niin, että automaattisesti vaihdettaviin tietoihin sisällytettäisiin myös muita tulo- ja pääomaluokkia (ks. IP/13/530).

Lehdistötiedotteita verotus- tai tullialan rikkomustapauksista:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Tuoreimpia tietoja rikkomustapauksissa toteutetuista toimenpiteistä:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

Lisätietoja kesäkuun rikkomusmenettelypakettiin liittyvistä päätöksistä: MEMO/13/583

Yleistä rikkomismenettelystä: MEMO/12/12

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar