Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 czerwca 2013 r.

GMO: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za nieprzestrzeganie przepisów UE w zakresie monitorowania upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie

Komisja postanowiła dzisiaj pozwać Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu nieprzestrzegania przepisów UE w sprawie monitorowania upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Dyrektywa 2001/18/WE wymaga, by o miejscach upraw GMO powiadamiać właściwe organy krajowe, odnotowywać te miejsca w rejestrze ustanowionym w państwie członkowskim oraz podawać je do wiadomości publicznej. Dzięki takiej procedurze 75

obywatele mają zagwarantowany dostęp do odpowiednich informacji, możliwe jest nadzorowanie skutków, jakie GMO mogą wywrzeć na środowisko naturalne oraz możliwe jest wprowadzenie przepisów w zakresie współistnienia upraw. Polska nie wprowadziła jeszcze tych wymogów do swojego prawa.

GMO mogą być uprawiane w UE za zezwoleniem i pod warunkiem pozytywnego wyniku oceny ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.

22 listopada 2012 r. Komisja przesłała uzasadniona opinię, w której poprosiła Polskę o podjęcie działań mających na celu nadrobienie braków we wdrażaniu unijnego prawodawstwa w zakresie monitorowania upraw GMO.

Do tej pory jednak Polska, mimo ponawiania wezwań ze strony Komisji dotyczących wprowadzenia stosownych wymogów do swojego prawa krajowego, nie postępuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z czerwca br. zawiera dokument MEMO/13/583

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument MEMO/12/12

Więcej informacji na temat procedur postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Dodatkowe informacje:

Organizmy zmodyfikowane genetycznie:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm

Czytaj nasze wpisy na Twitterze: @EU_Consumer lub @EU_Health

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar