Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 juni 2013

Djurhälsa: EU-kommissionen tar Sverige till domstol för att man fortfarande testar nötkreatur för paratuberkulos

EU-kommissionen beslutade idag att ta Sverige till EU-domstolen, eftersom man inte har genomfört direktiv 64/432/EEG på ett korrekt sätt då man fortsätter att testa nötkreatur som importeras från andra EU-länder för paratuberkulos.

I de harmoniserade djurhälsobestämmelserna för handel med nötkreatur i direktiv 64/432/EEG finns inga hälsokrav beträffande paratuberkulos. Den obligatoriska testningen efter införsel till Sverige avskräcker dessutom svenska jordbrukare från att importera nötkreatur från andra EU-länder, vilket får konsekvenser som är likvärdiga med kvantitativa begränsningar. Detta strider därför mot artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som reglerar importrestriktioner och importförbud.

Paratuberkulos tillhör inte de djursjukdomar för vilka Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har utfärdat standarder när det gäller internationell handel. I EU krävs inte heller några kompletterande hälsogarantier för denna sjukdom, vilket även beror på att det saknas tillförlitliga diagnostester.

Trots upprepade uppmaningar från EU-kommissionen tillämpar Sverige fortfarande inte gällande EU-lagstiftning på ett korrekt sätt.

Läs mer

Juni månads paketbeslut om överträdelser, se MEMO/13/583

Det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12

Mer information om överträdelseförfaranden:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_sv.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent Tfn +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola Tfn +32 2 298 76 24


Side Bar