Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 30 ianuarie 2013

Comisia publică raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare

Raportul prezintă analiza Comisiei privind măsurile întreprinse de România în ultimele șase luni și indică domeniile unde sunt necesare măsuri suplimentare.

Președintele Barroso a declarat: „Acest raport este publicat imediat după alegerea unui nou guvern în România. Raportul cuprinde recomandări clare privind statul de drept și independența sistemului judiciar, care sper că vor fi urmate ca parte a reformei aflate în desfășurare în România. Au fost luate măsuri pentru a răspunde preocupărilor grave pe care le-am exprimat în luna iulie, iar raportul nostru explică în mod clar unde sunt necesare progrese suplimentare.”

În iulie 2012, Comisia și-a publicat raportul periodic privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare. Pe fondul unor preocupări importante apărute privind statul de drept și independența sistemului judiciar român, Comisia a transmis României o serie de recomandări. Comisia a precizat, de asemenea, că șase luni mai târziu va prezenta un raport privind modul în care s-a dat curs recomandărilor sale. În raportul de monitorizare adoptat astăzi, Comisia constată că România a pus în aplicare unele din recomandările sale, însă nu toate. Raportul prezintă, de asemenea, informații privind alte aspecte legate de reforma sistemului judiciar și de combaterea corupției. Acesta cuprinde noi recomandări adresate României, care vor face obiectul monitorizării de către Comisie.

Cu toate că respectarea Constituției și a hotărârilor pronunțate de Curtea Constituțională a fost restabilită, nerespectarea independenței sistemului judiciar și instabilitatea cu care se confruntă instituțiile judiciare rămân o sursă de îngrijorare. În raportul Comisiei se subliniază, de asemenea, importanța numirii unui nou Procuror General și a unei noi conduceri a Direcției Naționale Anticorupție care să se bucure de încrederea opiniei publice și care să facă dovada independenței, integrității și profesionalismului necesare pentru obținerea unor rezultate concrete în combaterea corupției.

Recomandările Comisiei subliniază, de asemenea, responsabilitatea pe care o au miniștrii și parlamentarii în a oferi un exemplu în materie de respectare a integrității.

Rămân încă multe de făcut pentru a atinge obiectivele fixate în cadrul MCV. Raportul prezintă principalele evoluții din ultimele șase luni în reforma sistemului judiciar și măsurile adoptate împotriva corupției, luându-se notă de capacitatea de rezistență în situații dificile a instanțelor și a instituțiilor anticorupție.

Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate și va adopta un nou raport privind procesul de reformă înainte de sfârșitul acestui an.

Context

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și verificare pentru a evalua angajamentele asumate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al combaterii corupției. Comisiei i s-a solicitat să prezinte în mod regulat un raport privind progresele înregistrate în aceste domenii. Comisia a prezentat primul său raport la 27 iunie 2007 și de atunci întocmește rapoarte semestriale. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei în care se prezintă o analiză detaliată a progreselor înregistrate cu privire la fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV.

Analiza Comisiei se bazează pe o evaluare a progreselor realizate de autoritățile române, precum și pe informațiile prezentate de statele membre, de organizații internaționale, de experți independenți, precum și pe informații din diverse alte surse. Comisia a întreprins mai multe misiuni în România, rapoartele luând, de asemenea, în considerare răspunsurile date de România la chestionare detaliate pregătite de Comisie.

Ultimul raport anual a fost publicat la 18 iulie 2012.

Raportul este disponibil pe site-ul următor:

http://ec.europa.eu/cvm/index_ro.htm

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar