Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 19. junija 2013

Evropska pristanišča: vseevropski socialni dialog med pristaniškimi delavci in delodajalci

Evropska komisija pozdravlja danes ustanovljeni odbor za socialni dialog v pristaniškem sektorju, v katerem sodelujejo pristaniški organi, upravljavci terminalov, delavci v dokih in ostali pristaniški delavci iz celotne Unije. V evropskih pristaniščih dela 1,5 milijona delavcev, še enkrat toliko pa je zaposlenih posredno v 22 pomorskih državah članicah Unije. Novi odbor bo obravnaval izzive, s katerimi se sooča sektor, in prispeval k njegovemu dolgoročnemu uspehu. Pristanišča so gonilo gospodarskega razvoja in vir blaginje, hkrati pa povečanje števila tovornih in potniških ladij ter trajektov v naših pristaniščih prinaša tudi nova delovna mesta in nove priložnosti.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je dejal: „Evropska pristanišča imajo velik potencial za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, privabljanje naložb in prispevanje k rasti. Zakonodajni okvir, ki sem ga predlagal 23. maja in o katerem trenutno razpravljata Parlament in Svet, bo skupaj s smernicami za vseevropska prometna omrežja in mehanizmom za povezovanje Evrope poenostavil postopke, olajšal dostop do pristaniških storitev in privabil naložbe. Vendar morajo biti pristaniški delavci dobro usposobljeni, njihovo delovno okolje pa prilagojeno zahtevam dela. K temu bo prispeval tudi socialni dialog.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Za izhod iz krize ter ohranitev prednosti socialnega modela in socialne kohezije EU moramo na vseh ravneh okrepiti vlogo socialnih partnerjev. Razprave v odboru za socialni dialog v pristaniškem sektorju bodo prispevale k boljšemu profesionalnemu življenju delavcev v dokih, na primer z izboljšanjem zdravja in varnosti na delovnem mestu ter boljšimi delovnimi pogoji. Bistvenega pomena je vključenost socialnih partnerjev v vladne reforme, zlasti na področju posodobitve pristaniške infrastrukture in vladnih rezov na področju porabe.“

Ustanovna seja novega odbora poteka danes v Bruslju. Odbor združuje Organizacijo evropskih morskih pristanišč, Zvezo evropskih zasebnih upravljavcev pristaniških terminalov, Evropsko združenje prevoznikov in Mednarodno zvezo evropskih pristaniških delavcev, ki zastopa delavce v dokih in ostale delavce v evropskih pristaniščih.

Ozadje

Delovni program odbora za prihodnje leto odraža zavezo socialnih partnerjev, da se skupaj spoprimejo z izzivi na področjih, kot so usposabljanje in pridobivanje kvalifikacij, privlačnost dela za mlade, zdravje in varnost ter spodbujanje zaposlovanja žensk.

Komisija je 23. maja 2013 Evropskemu parlamentu in Svetu predložila zakonodajni predlog za posodobitev pristaniških storitev in privabljanje naložb v evropska pristanišča. V teh težkih gospodarskih razmerah v pristaniščih in v sektorju pomorske logistike še naprej poteka oživitev gospodarstva, kar spodbuja izvoz EU in prispeva k večji konkurenčnosti njene industrije.

V prihodnjih 15 do 20 letih bo povečanje prometa v evropskih pristaniščih predstavljalo izziv, poleg tega pa se bodo morala prilagoditi novim generacijam ladij, energetskemu trgovanju s plinom in biomaso ter zapleteni logistiki pri postopkih na terminalih in povezavah pristanišč z zaledjem.

Predvidena rast bo ustvarila mnogo delovnih mest, zlasti za mlade. Vendar pa se s tehnološkim napredkom spreminjajo tudi potrebe glede usposabljanja. Z večjo osredotočenostjo na informacijske tehnologije, ki se uporabljajo pri pretovarjanju in logistiki v pristanišču, se povečuje tudi potreba po tehničnem usposabljanju. Hkrati bi nove zahteve lahko vplivale na delovne pogoje in za delavce predstavljale nova tveganja in nevarnosti.

Komisija se je v akcijskem načrtu, ki spremlja zakonodajni predlog, zavezala, da bo v okviru socialnega dialoga zagotovila tehnično in upravno podporo za spopadanje s temi skupnimi izzivi.

Evropski socialni dialog vključuje razprave, posvetovanja, pogajanja in skupne ukrepe organizacij, ki zastopajo obe strani sektorja (delodajalce in zaposlene). Je del evropskega socialnega modela ter velja za dober način vodenja in socialne subsidiarnosti. Prav tako ima dokazano vlogo kot orodje socialne prožnosti, ki v času recesije in krize pomaga ublažiti negative socialne posledice.

Več informacij

Predlog Komisije za posodobitev 300 ključnih pristanišč: IP/13/451

Evropska pristanišča 2030: MEMO/13/448

Evropski socialni dialog: http://ec.europa.eu/socialdialogue

Evropska pristanišča – gonilna sila rasti:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Spletišče komisarja Lászla Andorja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Komisar László Andor na Twitterju: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontakta:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar