Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. jūnijā

Eiropas ostas: Eiropas mēroga sociālais dialogs starp ostu darbiniekiem un darba devējiem

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē jauno, šodien savu darbību sākušo sociālā dialoga komiteju ostu nozarē, kura risinās dialogu ar ostu iestādēm, termināļu apsaimniekotājiem, ostu strādniekiem un citiem ostu darbiniekiem visā ES. Eiropas ostās strādā 1,5 miljoni darbinieku, un tikpat liels cilvēku skaits tiek netieši nodarbināts 22 dalībvalstīs, kuras atrodas pie jūras. Šī jaunā komiteja analizēs nozares problēmas un palīdzēs veicināt tās sekmīgu darbību ilgtermiņā. Ostas ir ne vien ekonomiskās attīstības virzītājspēks un labklājības avots – vairāk kravas kuģu, kruīza kuģu un prāmju mūsu ostās nozīmē arī vairāk darbvietu un jaunu iespēju.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: "Eiropas ostām ir milzīgs potenciāls radīt kvalitatīvas darbvietas, piesaistīt ieguldījumus un veicināt izaugsmi. Tiesiskais regulējums, kuru es ierosināju 23. maijā, kā arī Savienības pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, kuru pašlaik apspriež Parlaments un Padome, vienkāršos procedūras, atvieglos piekļuvi ostu pakalpojumiem un piesaistīs ieguldījumus. Tomēr ostu darbiniekiem ir jābūt arī labi apmācītiem, un viņu darba videi ir jābūt attiecīgi pielāgotai. Sociālais dialogs to veicinās."

Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors komentēja: "Mums ir jāstiprina sociālo partneru loma visos līmeņos, ja vēlamies izkļūt no krīzes un saglabāt mūsu ES sociālā modeļa un sociālās kohēzijas priekšrocības. Diskusijas ostu sociālā dialoga komitejā palīdzēs uzlabot ostu strādnieku darba dzīvi, piemēram, darba drošību, veselību un darba apstākļus. Sociālo partneru iesaistīšanās valsts iestāžu reformās ir izšķiroša, jo īpaši ostu infrastruktūras modernizācijas un valsts izdevumu samazināšanas kontekstā."

Jaunās komitejas dibināšanas sanāksme notiek šodien Briselē. Tajā piedalās Eiropas Jūras ostu organizācija, Eiropas Privāto ostas termināļu apsaimniekotāju federācija, Eiropas Transporta darbinieku federācija un Eiropas Starptautiskās ostu strādnieku koordinācijas organizācija, kas pārstāv ostu strādniekus un darbiniekus Eiropas ostās.

Vispārīga informācija

Komitejas nākamo gadu darba programma liecina par sociālo partneru apņemšanos kopīgi risināt šīs problēmas, pievēršoties tādiem jautājumiem kā apmācība un kvalifikācija, darba pievilcība jauniem darbiniekiem, veselība un drošība un sieviešu nodarbinātības veicināšana.

Komisija 2013. gada 23. maijā iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību akta priekšlikumu par ostu pakalpojumu modernizēšanu un ieguldījumu piesaistīšanu ES. Šajā sarežģītajā ekonomikas situācijā turpinās ostu un jūras loģistikas atlabšana, atvieglojot tirdzniecību un ES eksportu un veicinot Eiropas nozaru konkurētspēju.

Nākamajos 15–20 gados Eiropas ostas saskarsies ar vērienīgu izaugsmi satiksmes jomā, un tām vajadzēs pielāgoties jaunās paaudzes kuģu ieviešanai ekspluatācijā, izmaiņām enerģijas tirdzniecībā, kurā notiks pārorientēšanās uz gāzi un biomasu, un jaunām loģistikas grūtībām saistībā ar termināļu darbību un ostu savienojumiem ar iekšzemi.

Šī gaidāmā izaugsme radīs daudz jaunu darbvietu, jo īpaši jauniem darbiniekiem. Taču tehnoloģiju attīstība maina prasības attiecībā uz apmācību. Radīsies lielāks pieprasījums pēc tehniskās apmācības, un vienlaikus tiks likts spēcīgāks uzsvars uz IT tehnoloģijām, kas izmantojamas kravu pārkraušanā un loģistikā ostās. Tai pašā laikā šīs jaunās prasības varētu ietekmēt darba apstākļus un radīt jaunus riskus un draudus darbiniekiem.

Komisija piekrita sniegt tehnisku un administratīvu atbalstu sociālajam dialogam šo kopīgo problēmu risināšanai – tā ir daļa no rīcības plāna, kas pievienots tās tiesību akta priekšlikumam.

Eiropas sociālais dialogs ietver diskusijas, apspriedes, pārrunas un kopīgu rīcību, kurā iesaistās organizācijas, kas pārstāv nozares abas puses (darba devējus un darbiniekus). Tas veido daļu no Eiropas sociālā modeļa un ir atzīts par labas pārvaldības un sociālās subsidiaritātes instrumentu. Ir pierādījies arī, ka tas ir nozīmīgs kā sociālās izturētspējas instruments, kas palīdz mazināt recesijas un krīzes negatīvo sociālo ietekmi.

Sīkāka informācija

Komisija ierosina uzlabot 300 galvenās jūras ostas: IP/13/451

Eiropas jūras ostas 2030: MEMO/13/448

Eiropas sociālais dialogs: http://ec.europa.eu/socialdialogue

Eiropas ostas – izaugsmes virzītājspēks:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Lāslo Andora tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Sekojiet Lāslo Andoram tviterī: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Pierakstieties Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumu vēstkopā par nodarbinātību, sociālajām lietām un integrāciju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar