Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 19 d.

Europos uostai. Socialinis Europos uostų darbuotojų ir darbdavių dialogas

Europos Komisija sveikina šiandien darbą pradedantį naują uostų sektoriaus socialinio dialogo komitetą, kurį sudaro ES uostų direkcijų, terminalų operatorių, dokininkų ir kitų uosto darbuotojų atstovai. Europos uostuose dirba 1,5 mln. darbuotojų, dar tiek pat 22 jūrinių valstybių narių uostuose dirba netiesiogiai. Naujasis komitetas aiškinsis, kokių šiame sektoriuje kyla sunkumų, ir padės siekti ilgalaikės sėkmės. Uostai – ne tik ekonominės plėtros variklis ir gerovės šaltinis – kuo daugiau krovinių, kruizinių laivų ir keltų pasiekia mūsų uostus, tuo daugiau sukuriama darbo vietų ir naujų galimybių.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Su Europos uostais susijusios didžiulės galimybės kurti aukštos kokybės darbo vietas, pritraukti investicijų ir prisidėti prie ekonomikos augimo. Taikant gegužės 23 d. mano pasiūlytą teisinę sistemą, Transeuropinio transporto tinklo gaires ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę, dėl kurios tariasi Parlamentas ir Taryba, bus supaprastinta tvarka, pagerintos galimybės naudotis uosto paslaugomis ir pritraukta investicijų. Kita vertus, taip pat reikia tinkamai parengti uosto darbuotojus ir atitinkamai pakeisti jų darbo aplinką. Šio tikslo padės siekti socialinis dialogas.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras aiškino: „Norėdami išbristi iš krizės ir išsaugoti ES socialinio modelio ir socialinės sanglaudos privalumus, turime visais lygmenimis stiprinti socialinių partnerių vaidmenį. Uostų sektoriaus socialinio dialogo komiteto diskusijos padės gerinti dokininkų profesinį gyvenimą, pavyzdžiui, didinti darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą ir gerinti darbo sąlygas. Nepaprastai svarbu, kad socialiniai partneriai dalyvautų vyriausybės vykdomose reformose, visų pirma susijusiose su uostų infrastruktūros modernizavimu ir valdžios sektoriaus išlaidų mažinimu.“

Šiandien Briuselyje vyks pirmasis naujojo komiteto posėdis. Jame dalyvaus Europos jūrų uostų organizacijos, Europos privačių uostų terminalų operatorių federacijos, Europos transporto federacijos ir Tarptautinės dokininkų sąjungos Europos padalinio, atstovaujančio Europos uostuose dirbantiems dokininkams ir darbuotojams, atstovai.

Pagrindiniai faktai

Komiteto artimiausių metų darbo programa atspindi socialinių partnerių siekį bendromis jėgomis įveikti dabartinius sunkumus. Į ją įtraukti šie klausimai: profesinis rengimas ir kvalifikacijos suteikimas, jaunų darbuotojų pritraukimas, sveikata ir sauga, moterų įdarbinimo skatinimas ir kt.

2013 m. gegužės 23 d. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisės akto dėl uosto paslaugų modernizavimo ir su uostais susijusių investicijų pritraukimo į ES. Šiuo ekonomiškai sunkiu laikotarpiu uostų ir jūrų logistikos sektoriai toliau atsigauna, dėl to susidaro palankesnės sąlygos prekybai ir ES eksportui ir skatinamas Europos pramonės konkurencingumas.

Per artimiausius 15–20 metų eismo intensyvumas Europos uostuose smarkiai padidės, be to, reikės prisitaikyti prie pradėsimų eksploatuoti naujos kartos laivų, naujos rūšies prekybos energija (dujomis ir biomase) ir naujų logistikos sunkumų, susijusių su terminalo operacijomis ir susisiekimu tarp uostų ir toliau nuo pakrantės esančių teritorijų.

Pasitvirtinus augimo prognozėms bus sukurta daug naujų darbo vietų, visų pirma jauniems darbuotojams. Kita vertus, keičiantis technologijoms kinta ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai. Didėjant techninio mokymo poreikiui kartu vis daugiau dėmesio bus skiriama darbo su kroviniais ir uostų logistikos informacinėms technologijoms. Tačiau naujieji reikalavimai gali atsiliepti darbo sąlygoms, dėl jų darbuotojams gali kilti naujų grėsmių ir pavojų.

Siekdama padėti įveikti šiuos bendrus sunkumus, Komisija veiksmų plane, pridėtame prie pateikto pasiūlymo dėl teisės akto, nurodė teiksianti techninę ir administracinę pagalbą socialinio dialogo vykdytojams.

Europos socialinis dialogas – tai abiem pramonės šalims – darbdaviams ir darbuotojams – atstovaujančių organizacijų diskusijos, konsultacijos, derybos ir bendri veiksmai. Šis dialogas – tai Europos socialinio modelio dalis ir yra pripažįstamas priemone, atitinkančia gero valdymo ir socialinio subsidiarumo principus. Be to, jis pasirodė esąs svarbus siekiant didinti socialinį atsparumą ir taip padėti sušvelninti neigiamas socialines ekonomikos nuosmukio ir krizės pasekmes.

Daugiau informacijos

Komisija siūlo modernizuoti 300 svarbiausių jūrų uostų (IP/13/451)

Uždaviniai, kuriuos Europos uostams reikia spręsti iki 2030 m. (MEMO/13/448)

Europos socialinis dialogas http://ec.europa.eu/socialdialogue

Europos uostai – ekonomikos augimo variklis

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

László Andoro svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andoro Twitter http://twitter.com/LaszloAndorEU

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar