Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 19.

Európai kikötők: uniós szintű szociális párbeszéd a dokkmunkások és munkaadóik között

Az Európai Bizottság üdvözli, hogy új érdekegyeztető bizottság alakult a kikötői ágazatban. A mai napon létrejött testület a kikötői hatóságok, a terminálüzemeltetők, a dokkmunkások és az egyéb kikötői alkalmazottak közötti szociális párbeszéd fórumaként fog működni. Európa kikötőiben összesen 1,5 millió munkavállaló dolgozik, és a tengerparttal rendelkező 22 EU-tagállamban körülbelül ugyanennyien tevékenykednek a kikötői tevékenységekhez közvetve kapcsolódó ágazatokban. Az új bizottság meg fogja vizsgálni a szektor előtt álló kihívásokat, és azon fog munkálkodni, hogy hozzájáruljon a kikötői ágazat tartósan sikeres működéséhez. A kikötők kulcsfontosságúak Európa gazdasági fejlődése és prosperitása szempontjából. A teherhajó-, az utasszállítóhajó- és a kompforgalom növekedése új üzleti lehetőségekkel kecsegtet, és új munkahelyeket teremt.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „Óriási lehetőség rejlik az európai kikötőkben a minőségi munkahelyek létrehozása, a helyi beruházások ösztönzése és a növekedés elősegítése terén. Az általam május 23-án javasolt jogi keret egyszerűsíteni fogja az eljárásokat, meg fogja könnyíteni a kikötői szolgáltatások igénybevételét, és ösztönözni fogja a beruházásokat, hasonlóképpen a transzeurópai közlekedési hálózatra vonatkozó iránymutatásokhoz és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz, melyről jelenleg tárgyal a Parlament és a Tanács. Nagyon fontos azonban, hogy a kikötői munkások jól képzettek legyenek, és megfelelő körülmények között végezhessék munkájukat. A szociális párbeszéd hozzá fog járulni e célok eléréséhez.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős európai biztos kijelentette: „Minden szinten szükség van a szociális partnerek szerepének megerősítésére, ha véget kívánunk vetni a válságnak, és meg akarjuk őrizni az európai szociális modellből és a társadalmi kohézióból származó előnyöket. A kikötői ágazat szereplői közötti szociális párbeszéd hozzá fog járulni ahhoz, hogy – egyebek mellett a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében – javuljanak a dokkmunkások munkakörülményei és munkavégzési feltételei. A kormányzati reformokba feltétlenül be kell vonni a szociális partnereket, különös tekintettel arra, hogy korszerűsíteni kell a kikötői infrastruktúrákat, és vissza kell fogni az állami kiadásokat.”

Az újonnan megalakult bizottság a mai napon, Brüsszelben tartja első ülését. Az érdekegyeztető testületet az Európai Tengeri Kikötők Szervezete, a Terminálok Magánüzemeltetőinek Európai Szövetsége, az Európai Közlekedési Szövetség és az európai kikötők dokkmunkásait és egyéb alkalmazottjait képviselő Európai Dokkmunkás-szövetség alkotja.

Előzmények

A bizottság következő évekre szóló munkaprogramja tükrözi a szociális partnerek elkötelezettségét aziránt, hogy egymással összefogva kezeljék az ágazat előtt álló kihívásokat a következők tekintetében: képzés és képesítések, az ágazat vonzerejének növelése a fiatal munkavállalók szemében, a munkahelyi egészség és biztonság védelme, valamint a női munkavállalás előmozdítása.

2013. május 23-án a Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai uniós kikötői szolgáltatások korszerűsítéséről és a uniós kikötőkben megvalósuló beruházások ösztönzéséről. A jelenlegi gazdasági nehézségek ellenére folytatódik a kikötők és a tengeri logisztikai szolgáltatások fellendülése, ami elősegíti az uniós exportot, és hozzájárul az európai iparágak versenyképességének javulásához.

Az elkövetkező 15–20 évben az ágazat számos kihívással fog szembenézni. Az európai kikötők forgalma jelentősen növekedni fog, és el kell majd végezni a szükséges átalakításokat annak érdekében, hogy a kikötői infrastruktúra megfeleljen a hajók új generációi által támasztott igényeknek. Az energiakereskedelem szerkezetében elmozdulás várható a gáz- és a biomassza-szállítás irányába. Ami pedig a logisztikát illeti, a terminálok működése jóval összetettebb lesz, és gondoskodni kell majd a kikötők és a hátország közötti összeköttetések bővítéséről.

A várható növekedés eredményeként sok új munkahely fog létrejönni, különösen a fiatal álláskeresők számára. A technológiai fejlődés függvényében azonban változnak a képzés terén jelentkező szükségletek. Élénkülni fog a kereslet a műszaki képzettséggel rendelkező munkaerő iránt, egyúttal pedig nagyobb hangsúly esik majd a kikötői szállítmánykezelést és logisztikai tevékenységeket segítő információs technológiákra. Ezek az új követelmények azonban hatással lehetnek a munkafeltételekre, és az is elképzelhető, hogy a munkavállalók szempontjából új kockázatok és veszélyforrások keletkeznek majd.

A Bizottság – a jogalkotási javaslatát kísérő cselekvési terv részeként – megállapodott arról, ahogy műszaki és adminisztratív támogatást nyújt a szociális párbeszéd résztvevőinek az itt ismertetett szektorbeli kihívások kezeléséhez.

Az európai szociális párbeszéd – iparágtól függetlenül – olyan érdekegyeztető szakmai fórum, ahol egyrészt a munkaadókat, másrészt a munkáltatókat képviselő szervezetek konzultálnak és folytatnak tárgyalásokat egymással, és hoznak közösen döntéseket a szükséges intézkedésekről. A szociális párbeszéd intézményére, mely az európai szociális modell keretébe illeszkedik, az érdekelt felek a jó kormányzás és a társadalmi szubszidiaritás eszközeként tekintenek. Többször is bebizonyosodott már, hogy a szociális párbeszéd hathatós eszköz a gazdasági recesszió és válság kedvezőtlen társadalmi hatásainak mérséklésére.

További információk

300 fontos tengeri kikötő fejlesztését javasolja a Bizottság (IP/13/451)

Tengeri kikötők: kihívások 2030-ig (MEMO/13/448)

Európai szociális párbeszéd: http://ec.europa.eu/socialdialogue

Európai kikötők – a növekedés motorjai:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Andor László honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Andor László a Twitteren: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Feliratkozás az Európai Bizottság ingyenes elektronikus hírlevelére, amely a foglalkoztatási és szociális ügyeket, valamint a társadalmi befogadással kapcsolatos témákat tárgyalja: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar