Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2013

Ευρωπαϊκοί λιμένες: Ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ λιμενεργατών και εργοδοτών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη νέα επιτροπή κοινωνικού διαλόγου στον λιμενικό τομέα, η οποία συστάθηκε σήμερα με τη συμμετοχή των λιμενικών αρχών, των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, των λιμενεργατών και των λοιπών εργαζομένων σε λιμένες σε ολόκληρη την ΕΕ. 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι απασχολούνται στους ευρωπαϊκούς λιμένες, ενώ ο ίδιος αριθμός απασχολείται επίσης έμμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που διαβρέχονται από θάλασσα. Η προαναφερόμενη νέα επιτροπή κοινωνικού διαλόγου θα εξετάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας και θα συμβάλει στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του. Οι λιμένες δεν αποτελούν μόνον μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη και πηγές ευημερίας: περισσότερα φορτηγά πλοία, κρουαζιερόπλοια και οχηματαγωγά στους λιμένες μας σημαίνουν περισσότερες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Οι ευρωπαϊκοί λιμένες διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και για την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ συμβάλλουν στη μεγέθυνση. Το νομικό πλαίσιο που πρότεινα στις 23 Μαΐου καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και η δημιουργία ενός μηχανισμού σύνδεσης της Ευρώπης, που θα συμφωνηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα καταστήσουν δυνατή την απλοποίηση των διαδικασιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις λιμενικές υπηρεσίες και την προσέλκυση επενδύσεων. Ωστόσο, οι λιμενεργάτες πρέπει επίσης να είναι καλά καταρτισμένοι και το περιβάλλον εργασίας τους κατάλληλα προσαρμοσμένο. Ο κοινωνικός διάλογος θα συμβάλει σε αυτό.»

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα εάν θέλουμε να εξέλθουμε από την κρίση και να διατηρήσουμε τα οφέλη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μας προτύπου και της κοινωνικής συνοχής. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στην επιτροπή κοινωνικού διαλόγου στους λιμένες θα συμβάλουν στη βελτίωση της εργασιακής ζωής των λιμενεργατών, π.χ. όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και στις συνθήκες εργασίας. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως σε ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών και περικοπών των δαπανών από την κυβέρνηση».

Η νέα επιτροπή πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή της σήμερα στις Βρυξέλλες. Σε αυτή συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός οργανισμός θαλασσίων λιμένων, η Ομοσπονδία ευρωπαϊκών ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και το Διεθνές συντονιστικό όργανο των λιμενεργατών στην Ευρώπη, («International Dockers Coordination Europe»), που εκπροσωπεί τους λιμενεργάτες και τους εργαζόμενους σε ευρωπαϊκούς λιμένες.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα εργασίας της επιτροπής για τα επόμενα έτη αντανακλά τη δέσμευση των κοινωνικών εταίρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων από κοινού, καλύπτοντας θέματα όπως: κατάρτιση και δεξιότητες, ελκυστικότητα για τους νέους εργαζόμενους, υγεία και ασφάλεια και προώθηση της απασχόλησης των γυναικών.

Στις 23 Μαΐου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υπηρεσιών και την προσέλκυση επενδύσεων σε λιμένες στην ΕΕ. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, οι λιμένες και η θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα συνεχίζουν την πορεία ανάκαμψής τους, διευκολύνοντας τις εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο των εξαγωγών της ΕΕ και συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Κατά τα επόμενα 15-20 χρόνια, οι ευρωπαϊκοί λιμένες θα αντιμετωπίσουν σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας και θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στα πλοία νέας γενεάς που θα τεθούν σε κυκλοφορία, στο νέο ενεργειακό εμπόριο στον τομέα του φυσικού αερίου και της βιομάζας καθώς και στις νέες πολύπλοκες καταστάσεις στον τομέα της εφοδιαστικής όσον αφορά τη λειτουργία των τερματικών σταθμών και τις συνδέσεις των λιμένων με την ενδοχώρα.

Η προοπτική αυτή θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας, ιδίως για νέους εργαζομένους. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλονται όσον αφορά τις απαιτήσεις κατάρτισης. Η αυξημένη ζήτηση για τεχνική κατάρτιση εξελίσσεται παράλληλα με μια πιο ισχυρή εστίαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας οι οποίες εφαρμόζονται στη διακίνηση φορτίων και στην εφοδιαστική αλυσίδα εντός των λιμένων. Ταυτόχρονα, αυτές οι νέες απαιτήσεις μπορεί να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας και να οδηγήσουν σε νέους κινδύνους για τους εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης που συνοδεύει τη νομοθετική της πρόταση, η Επιτροπή συμφώνησε να παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη στον κοινωνικό διάλογο για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων.

Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος αφορά στις συζητήσεις, στις διαβουλεύσεις, στις διαπραγματεύσεις και στις κοινές ενέργειες στις οποίες συμμετέχουν οι δύο πλευρές του κλάδου (οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι). Αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και αναγνωρίζεται ως εργαλείο χρηστής διακυβέρνησης και κοινωνικής επικουρικότητας. Κατέδειξε επίσης το ρόλο του ως μηχανισμού κοινωνικής ανθεκτικότητας, συμβάλλοντας στην άμβλυνση των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της ύφεσης και της κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Επιτροπή προτείνει την αναβάθμιση 300 μεγάλων θαλάσσιων λιμένων IP/13/451

Θαλάσσιοι λιμένες της Ευρώπης 2030 MEMO/13/448

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=el

Ευρωπαϊκοί λιμένες — μοχλοί ανάπτυξης:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=el

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar