Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juni 2013

Vervoer: Commissie daagt België voor het Hof in verband met voorschriften inzake intelligente vervoerssystemen

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen omdat dit land Richtlijn 2010/40/EU inzake intelligente vervoerssystemen (ITS) niet in Belgisch recht heeft omgezet. De Commissie stelt voor om per dag een dwangsom van 34 540,80 EUR op te leggen, te betalen met ingang van de dag van de uitspraak van het Hof tot het moment waarop België de Commissie meedeelt de regels volledig in nationaal recht te hebben omgezet. De Commissie stelt deze geldboete voor op grond van het Verdrag van Lissabon en heeft hierbij rekening gehouden met de duur en de ernst van de inbreuk en de omvang van de lidstaat. De definitieve beslissing over de dwangsom berust bij het Hof.

De lidstaten hebben tot 27 februari 2012 de tijd gehad om Richtlijn 2010/40/EU in nationaal recht om te zetten. De richtlijn voorziet in een kader voor de invoering van ITS (informatie- en communicatietechnologieën) voor het wegvervoer en de interfaces met andere vervoerswijzen. De Commissie heeft specificaties vastgesteld om de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van deze diensten te waarborgen, bijvoorbeeld door automobilisten in real-time te waarschuwen voor gevaarlijke verkeerssituaties en vrachtwagenbestuurders te informeren over de beschikbaarheid van veilige parkeerplaatsen voor hun trucks. Volgens de richtlijn moeten de lidstaten erop toezien dat de door de Commissie vastgestelde specificaties bij de invoering van ITS‑toepassingen en -diensten worden toegepast.

Door het uitblijven van de omzetting van de richtlijn komen de doelmatigheid en tijdige toepassing van deze specificaties, en derhalve de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van de ITS-diensten in de Europese Unie, in het gedrang.

Ondanks herhaalde aanmaningen door de Commissie heeft België nog steeds geen nationale maatregelen aangemeld om zijn verplichtingen op grond van Richtlijn 2010/40/EU na te komen.

Nuttige links

Over het pakket inbreukbesluiten van juni: zie MEMO/13/583.

Vaak gestelde vragen over de inbreukprocedure, zie MEMO/12/12.

Nadere informatie over inbreukprocedures.

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar