Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuni 2013

Transport: komisjon kaebab Hispaania kohtusse seoses sadamatöötajate töölevõtmise eeskirjadega

Euroopa Komisjon tegi täna otsuse kaevata Hispaania Euroopa Liidu Kohtusse seoses sadama tööjõu värbamise eeskirjadega mitmes Hispaania sadamas. Nende Hispaania sadamate veosekäitlemisettevõtjatel ei ole lubatud oma töölisi tööturult otse värvata. Kehtivate eeskirjade kohaselt on nad lisaks kohustatud rahaliselt osalema eraettevõtete kapitalis, kes vastuteenena korraldavad neile vajaliku tööjõu värbamist. Alles siis, kui nimetatud eraettevõtete pakutud tööjõud ei sobi või kui sellest ei piisa, võivad veosekäitlemisettevõtjad oma töötajad tööturult vabalt värvata. Komisjon leiab, et sellised piiravad tööalased tavad võivad heidutada teistest liikmesriikidest pärit veosekäitlemisteenuste pakkujaid, kes soovivad alustada oma äritegevust Hispaania sadamates.

Euroopa Liidu lepingu asutamisvabadust käsitlevaid eeskirju tuleb sadamategevuste suhtes täielikult kohaldada. Eelkõige on EL lepingu alusel välistatud mis tahes riiklik meede, mis takistab või muudab asutamisvabaduse kasutamise vähem atraktiivseks ka siis, kui see meede ei ole kodakondsusest lähtudes diskrimineeriv.

Hispaania õiguses on sätestatud, et eraettevõtted ehk SAGEPid (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios) tuleks luua sadamates, mis pakuvad rahvale olulisi teenused. SAGEPid tegelevad sadamatööliste värbamise ning nende andmisega veosekäitlemisettevõtjate käsutusse. Selliseid eeskirju kohaldatakse Hispaania suurimates sadamates, sh Barcelona, Algecirase, Valencia ja Bilbao sadamas. Sama seadusega kohustatakse kõiki äriühinguid, kes soovivad osutada veosekäitlemisteenused, SAGEPi kapitaliga ühinema ja selles rahaliselt osalema. Veosekäitlemisettevõtjaid võib sellest kohustusest vabastada ainult väga erandlikel juhtudel. Lisaks sellele peaksid SAGEPi värvatud töötajad ettevõtja pakutud tööga hakkama saama. Ainult siis, kui SAGEPi pakutud sadamatöölised nõudmistele ei vasta või kui nendest ei piisa, võivad veosekäitlemisettevõtjad töötajaid tööturult vabalt värvata, kuid ka siis ainult üheks töövahetuse ajavahemikuks. Seetõttu on äriühingud sunnitud muutma olemasolevaid tööhõivestruktuure, värbamispoliitikat ja lõpuks ka äristrateegiaid. Sellised muudatused võivad äriühingutes tekitada märkimisväärsete finantstagajärgedega tõsiseid häireid. Seega võivad veosekäitlemisteenuste osutajad loobuda nendes Hispaania sadamates ettevõtte asutamisest.

Kasulikud lingid

Rikkumismenetluse paketi otsused juunis vt MEMO/13/583

Rikkumismenetluse kohta üldiselt vt MEMO/12/12

Lisateave infringement procedures

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar