Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 19.

A Bizottság új konszenzust sürget a gazdasági növekedés újraindítása érdekében

Az ifjúsági munkanélküliség és a kkv-k finanszírozása a következő Európai Tanács napirendjén

A nagyrészt az Európai Tanács június végi ülésének szentelt heti bizottsági ülés végén Barroso elnök kijelentette: „Európa számos erőfeszítést tesz azért, hogy megtalálja a kiutat a válságból. A Bizottság az országspecifikus ajánlásainkat kísérő részletes elemzésben dokumentálta ezt. Mindazonáltal növekedési teljesítményünk továbbra is messze elmarad a kívánatostól, és Európa egyes részein szociális válsághelyzettel kell szembenéznünk. A jövő hét végén sorra kerülő Európai Tanács ülés alkalmat adhat arra, hogy olyan új konszenzust és megújult lendületet teremtsünk, amelynek révén európai szintű egyetértés alakítható ki a gazdasági növekedés újraindítása érdekében teendő intézkedésekről. Konkrét intézkedéseket fogunk előterjeszteni az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem valamint (az EBB-vel közösen) a reálgazdaság, és különösen a kkv-k finanszírozásának támogatása céljából. A konszenzus alkotóelemeit letettük a tárgyalóasztalra, most már csak meg kell állapodnunk azokról.”

Az Európai Bizottság elfogadta a következő, 2013. június 27–28-án sorra kerülő Európai Tanács elé terjesztendő három dokumentumot. Az ifjúsági munkanélküliség leküzdéséről, a szabályozás javításáról és a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum felülvizsgálatáról szóló dokumentumokat ma délelőtt fogadták el. A gazdaság hitelezésének fokozásáról szóló, az Európai Beruházási Bankkal közösen készített további dokumentum a hivatalos elfogadását követően áll majd rendelkezésre. E csomagnak köszönhetően Európa segítséget nyújthat polgárainak a munkaerőpiacra való visszatérésben, valamint abban, hogy a vállalkozások új munkatársakat vegyenek fel és beruházásokat végezzenek, a bankok pedig hitelt nyújtsanak a reálgazdaság számára.

A négy dokumentum legfontosabb pontjai a következők:

Együttműködés az európai ifjúság érdekében - Felhívás az ifjúsági munkanélküliséggel szembeni fellépésre

Az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem kiemelt prioritást élvez. Bár az eszközök többsége a tagállamok kezében van, uniós szinten is hozzájárulhatunk valódi eredmények eléréséhez. A Bizottság több olyan gyakorlati és megvalósítható intézkedést javasol, amelyek alkalmasak arra, hogy közvetlen hatást fejtsenek ki, néhány intézkedésről – különösen azokról, amelyek a többéves pénzügyi kerethez kapcsolódnak – azonban még uniós szintű megállapodásra kell jutni.

Prioritást jelent az „ifjúsági garancia” kezdeményezés felgyorsítása. A Bizottság azt javasolja, hogy az ifjúsági garancia kezdeményezésre elkülönített 6 milliárd eurót ütemezzék az időszak elejére, így az már 2014-ben és 2015-ben mozgósítható legyen, ne pedig a többéves pénzügyi keret teljes hétéves időszakában. A tagállamoknak ősszel kell előterjeszteniük az ifjúsági munkanélküliségre vonatkozó programjaikat. Ezzel párhuzamosan a Bizottság uniós szintű eszközöket dolgoz ki a tagállamok segítésére; ilyen például a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége, a digitális foglalkoztatás koalíciója, az EURES, „az első EURES-állásod” elnevezésű kezdeményezés, valamint a vállalkozások támogatása a fiatalok alkalmazása érdekében. Mindezeket az intézkedéseket a szociális partnerekkel és a fontos érdekeltekkel szorosan együttműködve kell megvalósítani.

A Bizottság és az EBB közös jelentése az Európai Tanácsnak – A gazdaság hitelezésének fokozása: az EBB tőkeemelésének végrehajtása és a Bizottság–EBB közös kezdeményezései

Amint a Bizottság az éves növekedési jelentésben kiemelte, jelenleg az jelenti az egyik legnagyobb akadályt a gazdasági fellendülés útjában, hogy a reálgazdaság, és különösen a kkv-k nem jutnak hitelhez a rendes hitelezési gyakorlat szerint.

A Bizottság és az Európai Beruházási Bank közös jelentése ismerteti, hogyan fogják allokálni az EBB közelmúltban elfogadott tőkeemelését. Emellett a jelentés bemutat három lehetőséget a kkv-k finanszírozáshoz juttatásának elősegítésére annak érdekében, hogy azok fiatalokat alkalmazzanak a közeljövőben. A Bizottság sürgeti majd az Európai Tanácsot, hogy fogadjon el ambiciózus megközelítést ebben a kérdésben.

A növekedési és munkahely-teremtési paktum: az első év – Jelentés az Európai Tanács számára

Az Európai Bizottság a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumról szóló előrehaladási jelentést fogadott el. Egy év elteltével a tagállamoknak még mindig sokat kell tenniük annak érdekében, hogy például az egységes piacban (olyan területen mint a digitalizáció, az energiaügy és a kutatás) rejlő lehetőségek kiaknázásával elősegítsék saját fejlődésüket.

A jelentés kiemeli, hogy ki kell egészíteni az egységes piaci intézkedéscsomagot, ugyanis a Bizottság által előterjesztett 12 javaslat közül mindössze 7-et fogadtak el a társjogalkotók. Az Európai Bizottság előterjesztette a második egységes piaci intézkedéscsomag legnagyobb részét. A fennmaradó javaslatok benyújtására az elkövetkező hetekben kerül sor, beleértve a reálgazdaság hitelezésének esetleges alternatív forrását jelentő hosszú távú befektetési alapok előmozdítására irányuló jogszabályt is. A Bizottság sürgeti az említett javaslatok gyors – még az európai parlamenti választások előtti – elfogadását.

A jelentés bemutatja, hogy a Bizottság a kohéziós politika teljes költségvetését rendelkezésre bocsátotta ahhoz, hogy a Paktumban kiemelt 120 milliárd eurós beruházási csomag részeként támogatást nyújtson a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez.

A Bizottság nyomon követő dokumentuma a kkv-kkal az uniós szabályozásról folytatott „Top 10” konzultációról

A vállalkozásbarát környezet kialakítása szintén fontos részét képezi a javaslatcsomagnak. Az új lehetőségek megteremtése tekintetében hatékonyabbnak bizonyul, ha uniós szintű szabályozást alkalmazunk huszonhét féle eltérő nemzeti szabályozás helyett.

A Bizottság közleményt fogadott el azon tíz uniós jogszabály felülvizsgálatáról, amelyek a kkv-k szerint a legnagyobb terhet jelentik számukra. A közlemény részletesen kifejti az egyes jogszabályok tekintetében megtett, vagy meghozandó intézkedéseket. A Bizottság már a kkv-k által kifogásolt minden egyes jogszabály esetében megvizsgálta a szóban forgó aggodalmakat, és amennyiben módjában állt, intézkedést hozott, vagy pedig a kkv-k terheinek csökkentésére irányuló javaslatokat fogalmazott meg a társjogalkotók számára. A Bizottság például 2011 decemberében javaslatot tett a közbeszerzési szabályozás felülvizsgálatára, ami közvetlen hatást gyakorol majd arra, hogy a kkv-k hogyan jutnak hozzá a közbeszerzésekhez. A Bizottság 2013 februárjában javaslatot tett arra, hogy az általános termékbiztonságról szóló irányelvet váltsák fel a fogyasztói termékbiztonságról szóló rendelettel, amely a vállalatokra vonatkozó, egyszerűsített közös követelményrendszert tartalmaz majd.

Ez része jelenlegi munkánknak, amely arra irányul, hogy az „uniós vívmányok” teljes egészében megfeleljenek a céljuknak (a „REFIT” program).

Az Európai Tanács jóváhagyja majd a Bizottság országspecifikus ajánlásait, amelyek célja, hogy iránymutatást adjanak a tagállamok következő évi költségvetési és gazdaságpolitikája számára. Az Európai Tanács emellett meghatározza a gazdasági és monetáris unió szerkezetének megerősítésére irányuló, soron következő lépéseket. A Bizottság által benyújtott négy dokumentum felvázolja a gazdasági növekedés újraindítása érdekében meghozandó azonnali intézkedések palettáját. E javaslatok elősegítik a bizalom helyreállítását annak érdekében, hogy a vállalatok beruházásokat végezzenek és új alkalmazottakat vegyenek fel, a bankok és egyéb befektetők pedig visszatérjenek a szokásos hitelezési gyakorlathoz. E dokumentumok igazolják, hogy az uniós szintű, közös fellépések nagyobb hatást fejtenek ki, mint a tagállamok elszigetelt, egyedi intézkedései. Barroso elnök megküldi az említett dokumentumokat az Európai Tanács és az Európai Parlament tagjai számára.

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)


Side Bar