Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 18 iunie 2013

Grup UE la nivel înalt: învățați profesorii să predea

Grupul UE la nivel înalt pentru modernizarea învățământului superior publică astăzi primul său raport privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în universități. Grupul, prezidat de fosta președintă a Irlandei, Mary McAleese, formulează 16 recomandări (a se vedea anexa 1), care includ un apel pentru introducerea formării profesionale certificate obligatorii pentru profesori și alte cadre didactice din învățământul superior, concentrarea activităților pe sprijinirea studenților să dezvolte abilități antreprenoriale și inovatoare, precum și crearea unei Academii europene pentru predare și învățare.

Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Înființând grupul, obiectivul meu a fost acela de a încuraja noi moduri de gândire și noi idei. Recomandările grupului sunt oportune, practice și nu necesită neapărat cheltuieli suplimentare mari. Predarea de bună calitate în sistemele noastre de învățământ superior și de formare profesională este crucială pentru a se asigura faptul că studenții sunt dotați cu o paletă de competențe corespunzătoare pentru viitoarea lor dezvoltare personală și profesională. Comisia va face tot posibilul pentru a sprijini implementarea acestor recomandări."

Mary McAleese, președinta grupului, a adăugat: „Predarea și învățarea de înaltă calitate depind de persoane și instituții dedicate, sprijinite de politici care au ca obiect predarea și învățarea. Cadrele didactice din învățământul superior trebuie să beneficieze de formarea profesională și asistența de care au nevoie pentru a-și îndeplini rolul în condiții excelente. Raportul nostru arată modul în care se poate realiza acest obiectiv.”

Grupul, care a fost înființat de comisarul Vassiliou în luna septembrie a anului trecut, a desfășurat consultări pe scară largă cu părțile interesate, ca parte a activității sale. Grupul a constatat că numeroase instituții de învățământ superior pun accentul prea puțin pe predare în raport cu cercetarea, chiar dacă ambele sunt misiuni principale ale învățământului superior. „Această situație trebuie reechilibrată. Rolul predării în definirea meritului academic are nevoie de un accent și de o recunoaștere mai puternice, în special în termeni de carieră”, a declarat comisarul. „Sunt total de acord cu propunerea ca toate cadrele didactice din învățământul superior să fie învățate cum să predea.”

Etapele următoare

În continuare, grupul la nivel înalt va lucra la cea de-a doua parte a misiunii sale, punând accentul pe maximizarea impactului noilor metode de oferire a unor servicii de învățământ de mai bună calitate, cum ar fi numeroase cursuri online cu acces liber (massive open online courses – MOOC), care permit accesul la învățământ superior de acasă. Parteneri din 11 țări au lansat recent primul MOOC paneuropean cu sprijinul Comisie Europene (IP/13/349). Următorul raport al grupului la nivel înalt urmează să fie publicat în iunie 2014.

Context

Lucrările grupului la nivel înalt fac parte din strategia Comisiei de sprijinire a modernizării învățământului superior în statele membre. Au fost realizate deja multe progrese în acest domeniu. De exemplu, procesul de la Bologna a facilitat studenților studierea în străinătate și recunoașterea calificărilor lor în întreaga Europă. Un sistem de clasificare a universităților nou și multidimensional, care a fost inițiat de Comisie și care a condus la prime constatări care urmează să fie publicate la începutul anului viitor, va facilita comparațiile între universități, astfel încât studenții să poată alege în cunoștință de cauză locul unde să studieze.

Agenda europeană pentru modernizarea învățământului superior, care a fost adoptată de miniștrii învățământului în 28-29 noiembrie 2011, identifică domeniile în care țările UE trebuie să facă mai mult pentru atingerea obiectivelor lor comune și prezintă modalitatea prin care Uniunea Europeană poate să le ofere sprijin pentru politicile de modernizare. Printre priorități se numără îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior, astfel încât programa de învățământ să corespundă necesităților studenților, angajatorilor și carierelor viitorului, precum și creșterea numărului de absolvenți. Agenda promovează o mai strânsă cooperare între universități, societăți comerciale și centre de cercetare. Agenda face parte dintr-o strategie mai amplă a Comisiei, Europa 2020, de promovare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă, în care învățământul joacă un rol esențial.

Erasmus pentru toți, noul program pentru învățământ, formare profesională, tineret și sport, care urmează să fie lansat în ianuarie, va sprijini reformarea politicilor în statele membre, cu accent pe consolidarea bazei de cunoștințe pentru elaborarea politicilor și schimbul de bune practici. Se preconizează că programul va avea un buget de aproximativ 14,5 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, cu 40 % mai mult decât programele actuale, oferind granturi pentru 4 milioane de oameni, astfel încât aceștia să dobândească experiență internațională și competențe prin învățare, formare profesională sau activități de voluntariat în străinătate.

Pentru informații suplimentare

Agenda europeană pentru modernizarea învățământului superior

Raportul este disponibil aici:

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf

MEMO/13/581

Comisia Europeană: Învățământ și formare profesională

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe dna Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Grupul la nivel înalt privind modernizarea învățământului superior

Recomandări pentru îmbunătățirea calității în procesul de predare și învățare

În raportul său, Grupul la nivel înalt explorează diferite moduri de îmbunătățire a calității predării și învățării. Având în vedere că fiecare instituţie de învăţământ superior şi fiecare ţară are un punct de plecare diferit, am încercat să oferim o gamă largă de instrumente, unelte și exemple practice pentru a arăta cum pot funcţiona abordări diferite — și adesea destul de simple. Dar să revenim la punctul nostru de plecare: predarea contează. La fel de mult ca cercetarea. Trebuie să punem calitatea predării și a învățării pe primul loc.

În acest sens, recomandăm:

Recomandarea 1

Autoritățile publice responsabile pentru învățământul superior ar trebui să asigure existența unui cadru durabil, bine finanțat, care să sprijine eforturile instituțiilor de învățământ superior în ceea ce privește îmbunătățirea calității predării și a învățării.

Recomandarea 2

Fiecare instituție ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare o strategie pentru sprijinirea și îmbunătățirea continuă a calității predării și a învățării, alocând nivelul necesar de resurse umane și financiare pentru sarcina respectivă și integrând această prioritate în misiunea generală, acordând aceeași importanță predării, cât și cercetării.

Recomandarea 3

Instituțiile de învățământ superior ar trebui să încurajeze, să aprecieze și să țină seama de feedbackul studenților, care ar putea detecta din timp probleme în ceea ce privește predarea și învățarea și ar conduce la îmbunătățiri mai rapide, mai eficiente.

Recomandarea 4

În 2020, toți membrii personalului didactic din instituțiile de învățământ superior ar trebui să fi beneficiat de formare pedagogică certificată. Educația profesională continuă a profesorilor ar trebui să devină o cerință pentru profesorii din învățământul superior.

Recomandarea 5

Deciziile privind intrarea, avansarea și promovarea personalului didactic ar trebui să țină seama de o evaluare a competenței de predare, pe lângă alți factori.

Recomandarea 6

Directorii instituțiilor și liderii instituționali ar trebui să recunoască și să recompenseze (de exemplu, prin intermediul unor burse sau premii) profesorii universitari care aduc o contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității predării și a învățării, fie prin practica lor, fie prin intermediul cercetării privind predarea și învățarea.

Recomandarea 7

Programele de învățământ ar trebui să fie elaborate și monitorizate prin dialog și parteneriate între personalul didactic, studenți, absolvenți și actori de pe piața forței de muncă, având la bază noi metode de predare și învățare, pentru ca studenții să poată dobândi competențele relevante care le sporesc capacitatea de inserție profesională.

Recomandarea 8

Performanța studenților în cadrul activităților de învățare ar trebui să fie evaluată în funcție de obiectivele de învățare clare convenite anterior și elaborate în colaborare cu toți membrii facultății care au participat la realizarea lor.

Recomandarea 9

Instituțiile de învățământ superior și decidenții politici naționali, în colaborare cu studenții, ar trebui să creeze sisteme de consiliere, de îndrumare, de tutorat și de urmărire pentru a sprijini studenții de la intrarea lor în învățământul superior până la absolvire și după aceasta.

Recomandarea 10

Instituțiile de învățământ superior ar trebui să introducă și să promoveze abordări ale predării, învățării și evaluării transversale, transdisciplinare și interdisciplinare, care să îi ajute pe studenți să își aprofundeze cunoștințele și să își dezvolte spiritul antreprenorial și inovator.

Recomandarea 11

Instituțiile de învățământ superior — cu ajutorul administrațiilor publice și al UE — ar trebui să își sprijine profesorii, astfel încât aceștia să își dezvolte aptitudinile de predare și învățare online și în ceea ce privește alte oportunități pe care le oferă era digitală, și ar trebui să exploateze oportunitățile oferite de tehnologie în vederea îmbunătățirii calității predării și a învățării.

Recomandarea 12

Instituțiile de învățământ superior ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii de internaționalizare generală ca parte integrantă a misiunii lor și a exercitării funcțiilor lor. O mai mare mobilitate a studenților și a personalului, dimensiunea internațională a programului de învățământ, experiența internațională a membrilor facultății, o cunoaștere suficientă a limbii engleze și a unei a doua limbi străine, competențe interculturale, cursuri și diplome transnaționale și alianțe internaționale ar trebui să devină componente indispensabile ale învățământului superior în Europa și dincolo de granițele acesteia.

Recomandarea 13

Uniunea Europeană ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestor recomandări, în special prin promovarea:

metodologiilor de învățare și predare și a abordărilor pedagogice inovatoare;

metodelor de orientare, consiliere și îndrumare;

îmbunătățirii elaborării programelor, ținând seama de cele mai recente cercetări cu privire la învățarea umană;

profesionalizării și dezvoltării cadrelor didactice, a formatorilor și a personalului;

mobilității și schimburilor de personal academic pentru misiuni de predare pe termen lung; și

colectării sistematice și periodice de date privind problemele care afectează calitatea predării și a învățării.

Recomandarea 14

Uniunea Europeană ar trebui să sprijine crearea unei Academii Europene de predare și învățare dirijate de părțile interesate și inspirate de bunele practici reflectate în prezentul raport.

Recomandarea 15

Cercetătorilor susținuți prin Acțiunile Marie Skłodowska-Curie și care intenționează să înceapă o carieră în mediul academic ar trebui să li se ofere posibilitatea de a dobândi calificări pedagogice profesionale, precum și sprijin în activitățile de predare pe lângă activitățile lor de cercetare.

Recomandarea 16

Statele membre, în colaborare cu regiunile, sunt încurajate să acorde prioritate, în cadrul acordurilor de parteneriat din cadrul fondurilor structurale, inițiativelor pentru sprijinirea dezvoltării competențelor pedagogice, a elaborării și punerii în aplicare a programelor relevante pentru nevoile sociale și de pe piața muncii și a consolidării unor parteneriate între învățământul superior, întreprinderi și sectorul cercetării.

Membrii grupului la nivel înalt privind modernizarea învățământului superior

Mary McAleese (președintă)

Mary McAleese a fost președinta Irlandei în perioada 1997-2011. A absolvit în 1973 Facultatea de drept a Queen's University din Belfast și a intrat în baroul Irlandei de Nord în 1974. În 1975 a fost numită profesor Reid de drept penal, criminologie și penologie la Colegiul Trinity din Dublin, iar în 1987 a revenit la Queen's University pentru a deveni director al Institutului de studii juridice profesionale. În 1994, ea a devenit prima femeie viceprorector al Queen's University.

Agneta Bladh

Dr. Bladh prezidează consiliul de conducere al Școlii Jönköping de științe ale sănătății și consiliul de administrația al bibliotecii Universității Stockholm. Ea face, de asemenea, parte din consiliului de conducere al Universității Uppsala, din consiliul de administrația al Colegiului Oslo și Akershus de științe aplicate (Norvegia) și dintr-un consiliu care pregătește fuziunea a două universități din Norvegia. Dr. Bladh este membră a Consiliului de acreditare al Danemarcei și a consiliului consultativ al Autorității suedeze pentru învățământul superior. Dr. Bladh a fost rector al Universității din Kalmar, Suedia, în perioada februarie 2004-decembrie 2009. Din 1998 până în 2004, a ocupat postul de secretar de stat la Ministerul suedez al învățământului și științei, fiind responsabilă cu învățământul superior și cu cercetarea, iar între 1995 și 1998 a fost director general al Agenției naționale pentru învățământul superior. Agneta Bladh este doctor în științe politice, titlu obținut la Universitatea Stockholm (1988).

Vincent Berger

Vincent Berger este președinte al Universității Paris Diderot. Din 1990 până în 2001 a activat în cadrul Laboratorului central de cercetare al multinaționalei Thales (ex Thomson CSF), din domeniul aerospațial. În 2001 s-a alăturat colectivului Universității Paris Diderot – Paris 7 în calitate de profesor, iar până în 2006 a fost șeful Laboratorului de materiale și fenomene cuantice. El a primit premiul Fabry-De Gramont și premiul MIT pentru tineri inovatori, în 2002. A publicat aproximativ 150 de lucrări în reviste internaționale și deține 16 brevete. În 2012 a fost desemnat raportor general al juriului național pentru învățământul superior și cercetare în Franța de către ministrul educației Genevieve Fioraso.

Christian Bode

Christian Bode a fost secretar general al Serviciului german de schimburi academice timp de 20 de ani (1990-2010). El a studiat dreptul și a primit titlul de doctor de la Universitatea Bonn, în 1971. Între 1972 și 1982 a deținut diverse funcții de rang superior în Ministerul federal al învățământului și științei. Între 1982 și 1990 a fost secretar general al Conferinței rectorilor din Germania. A fost unul dintre fondatorii Asociației pentru cooperare academică din Bruxelles și a fost vicepreședintele acesteia de mai multe ori.

Christian Bode a publicat multe lucrări referitoare la toate aspectele politicii în domeniul învățământului superior, cu accent pe cooperarea internațională între universități. Este membru al câtorva consilii de administrație ale unor universități din Germania și din străinătate (München, Berlin, Muscat, Shanghai) și al unor societăți profesionale.

Jan Muehlfeit

Jan Muehlfeit este președintele Microsoft Corporation, filiala din Europa. Activând timp de peste 20 de ani în cadrul Microsoft, el a ocupat diverse posturi în filiala Cehia/Slovacia din 1993 până în 2000 și a fost responsabil de Europa Centrală și de Est în perioada 2000-2005. A fost vicepreședinte al echipei Microsoft care se ocupa de sectorul public în 2005 și vicepreședinte al departamentului responsabil de strategia privind societățile comerciale și administrația publică în 2006, pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Dl Muehlfeit este vicepreședinte al Academiei de afaceri în societate, membru în consiliul de administrația al Junior Achievement, copreședinte al Asociației europene pentru competențele digitale și membru al consiliului organizației studențești AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) și al organului consultativ al Ovum, o societate comercială specializată în analiză și consultanță în domeniul tehnologiei. A fost membru în diverse consilii consultative pentru mai multe guverne europene în ceea ce privește tehnologia informației, competitivitate națională și învățământ. El reprezintă, de asemenea, Microsoft în Dialogul de afaceri transatlantic și este consilier pentru diferite proiecte în cadrul Forumului economic mondial, al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și al Centrului de politici europene. De asemenea, este membru al consiliului de administrație al Muzeului național al Cehiei și membru al Consiliului liderilor din cadrul Forumului internațional al liderilor în sectorul afacerilor. El a absolvit Universitatea tehnică cehă și, ulterior, a absolvit programe de dezvoltare pentru directori executivi la Wharton, la Școala de economie de la Londra și la Harvard.

Tea Petrin

Tea Petrin este profesor la facultatea de economie a Universității din Ljubljana, Slovenia, unde este, de asemenea, șeful unității academice pentru antreprenoriat. Ea este membră a senatului universității. Dna Petrin a fost profesor invitat la Universitatea Massachusetts la Amherst și la Școala de afaceri Haas, UC Berkeley. De asemenea, a fost profesor Fulbright la Institutul de studii internaționale al UC Berkeley și la Centrul pentru competitivitate industrială al Universității Massachusetts Lowell. Este un expert de renume în domeniul antreprenorial și al politicilor de inovare, precum și al programelor de dezvoltare regională. În perioada 1999-2004, a fost ministru al economiei în Slovenia. În perioada 2004-2008 a fost ambasador al Sloveniei în Țările de Jos și a fost reprezentanta țării sale în Consiliul european al întreprinderilor mici și membră a Consiliului internațional al întreprinderilor mici. Este vicepreședintă a echipei de consilieri a Institutului pentru competitivitate, membră a consiliului academic consultativ al Forumului european al cercetării privind antreprenoriatul și membră a consiliului Rețelei de cercetare academică. A prezidat comitetul pentru politica de grup din cadrul Direcției generale întreprinderi și industrie a Comisiei Europene (2009-2010), a fost membră a grupului de experți privind sinergiile din cadrul Direcției generale cercetare și inovare a Comisiei Europene (2010­2011) și a comitetului pentru politica de dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite în perioada ianuarie 2013-decembrie 2015.

Alessandro Schiesaro

Alessandro Schiesaro este profesor de literatură latină la Universitatea Sapienza din Roma și director al Școlii Sapienza de studii avansate. După ce a studiat în Pisa, Berkeley și Oxford, Alessandro Schiesaro a predat în Statele Unite, inclusiv ca profesor de literatură clasică în Princeton, precum și în Regatul Unit, ca profesor de limba latină la King´s College din Londra. Din 2008 prezidează secretariatul tehnic al Ministerului italian pentru universități și cercetare.

Loukas Tsoukalis

Loukas Tsoukalis este profesor Jean Monnet de integrare europeană la Universitatea din Atena și profesor invitat la Colegiul Europei din Bruges. Este președintele Fundației elene pentru politică europeană și externă și a fost consilier special al președintelui Comisiei Europene. A predat la Universitatea din Oxford, la Școala de economie din Londra, la Sciences Po din Paris și la Institutul universitar european din Florența. A scris numeroase cărți și articole despre integrarea europeană și despre economia politică internațională, traduse în mai multe limbi.

Tea Petrin

Tea Petrin é professora na Faculdade de Economia da Universidade de Liubliana, Eslovénia, onde dirige igualmente a unidade académica dedicada ao empreendedorismo. É membro do senado universitário. Tea Petrin foi professora convidada na Universidade de Massachusetts, Amherst, e na Haas School of Business, UC Berkeley. Foi também professora convidada no Instituto de Estudos Internacionais, UC Berkeley, e no Centro para a Competitividade Industrial, na Universidade do Massachusetts Lowell. É uma prestigiada especialista em políticas de empreendedorismo e inovação, bem como em programas de desenvolvimento regional. De 1999-2004, foi ministra da Economia na Eslovénia. No período 2004-2008, ocupou o cargo de embaixadora nos Países Baixos e tem representado o seu país no European Small Business Council e no International Small Business Council. É vice-presidente do conselho consultivo do Competitiveness Institute, membro do grupo de conselheiros académicos do European Forum for Entrepreneurship Research e membro do conselho da Academic Research Network. Presidiu ao grupo responsável pela política no domínio dos clusters na Direção-Geral das Empresas e Indústria da Comissão Europeia (2009-2010), foi membro do grupo de peritos sobre sinergias na Direção-Geral da Investigação e Inovação da Comissão Europeia (2010-2011) e participou no Comité das Políticas de Desenvolvimento das Nações Unidas no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015.

Alessandro Schiesaro

Alessandro Schiesaro é professor de Literatura Latina e diretor da Escola de Estudos Avançados da Universidade La Sapienza de Roma. Após estudar em Pisa, Berkeley e Oxford, Alessandro Schiesaro foi professor nos Estados Unidos, incluindo de Estudos Clássicos em Princeton, e lecionou no Reino Unido, como professor de Latim no King´s College London. Desde 2008, tem presidido ao secretariado técnico do Ministério italiano da Universidade e da Investigação.

Loukas Tsoukalis

Loukas Tsoukalis é professor «Jean Monnet» de Integração Europeia na Universidade de Atenas e professor convidado no Colégio da Europa em Bruges. É presidente da Fundação Helénica para Política Externa e Europeia e tem desempenhado a função de conselheiro especial do Presidente da Comissão Europeia. Já lecionou na Universidade de Oxford, na London School of Economics, no Instituto de Estudos Políticos (Sciences Po) de Paris e no Instituto Universitário Europeu de Florença. Publicou numerosos livros e artigos sobre a integração europeia e economia política internacional, traduzidos em várias línguas.

Side Bar