Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. jūnijā

ES paraksta jaunu nolīgumu lauksaimniecības stimulēšanai un veicina elektroenerģijas pieejamību Zambijā

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs savā pirmajā vizītē Zambijā 18.–20. jūnijā parakstīs jaunu nolīgumu, ar ko tiks atbalstīti mazie lauksaimnieki un veicināta saglabāšanas lauksaimniecība. Pateicoties šai partnerībai, kas tiks parakstīta ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO), vietējo lauksaimnieku mājsaimniecību ieņēmumi pieaugs par vidēji 40 %. Šai jaunajai iniciatīvai tiks piešķirts ES finansējums 11,1 miljonu eiro apmērā.

Tāpat komisārs apspriedīs turpmāko ES un Zambijas sadarbību atjaunojamo energoresursu jomā, kā arī iespējamu sadarbības nolīgumu, kas veicinās ilgtspējīgas enerģijas pieejamību valstī. Komisārs Andris Piebalgs, kurš ir arī ANO Augsta līmeņa grupas “Ilgtspējīga enerģijas visiem” loceklis, piedalīsies enerģētikai veltītā seminārā “Zambijas enerģētikas nākotne: ilgtspējīgas enerģijas avoti un hidroelektrostaciju potenciāls”, kurā viņš izteiks skaidru atbalstu, ko ES gatavojas sniegt Zambijas enerģētikas nozarei.

Komisārs Piebalgs sacīja: “Pēdējos gados Zambija ir ļoti attīstījusies, īpaši derīgo izrakteņu ieguves un lauksaimniecības jomā. Tomēr, neraugoties uz ievērojamo ekonomikas izaugsmi, Zambija ir viena no tām pasaules valstīm, kurās valda vislielākā nevienlīdzība. Ceru, ka šīsdienas nolīgumi palīdzēs nodrošināt, ka turpmāk valsts izaugsme dod labumu visiem tās iedzīvotājiem, nevis tikai dažiem.”

Šajā vizītē tiks parakstīti arī šādi jauni nolīgumi:

  1. nevalstiskā sektora projekts, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO kapacitātes veidošanai Zambijā (piemēram, izveidojot projektu vadības apmācības, palīdzot vietējām NVO apmainīties ar zināšanām un pieredzi ar attiecīgajām valsts iestādēm un informējot par dzimumu līdztiesības nozīmi). Programma īpaši pievēršas organizācijām, kuras darbojas, lai nodrošinātu tiesu iestāžu pieejamību, un plašsaziņas līdzekļu jomā. Projektam tiks piešķirti 5 miljoni eiro;

  2. trīs līgumi austrumu maģistrāles (viens no galvenajiem Zambijas ceļiem, kas ir saikne starp Malāviju un Mozambiku) atjaunošanai par kopējo summu 118 miljoni eiro. Tā kā Zambija ir liela valsts kontinenta iekšienē, tās tirdzniecība ar kaimiņvalstīm cieš no augstām transporta izmaksām un ilgstošām un dārgām robežšķērsošanas procedūrām. Tādēļ ir ļoti svarīgi ieguldīt šīs valsts ceļos.

Vizītes laikā komisārs Piebalgs apmeklēs šādus ES finansētus projektus, kas patlaban tiek īstenoti:

  1. veselības centru Kafuē, kas saņems ES atbalstu Tūkstošgades attīstības mērķu iniciatīvas programmā,

  2. komerciālu saimniecību Mazabukā,

  3. saglabāšanas lauksaimniecības projektu Mazabukā, ko finansē ES un īsteno FAO.

Tāpat, lai apspriestu iespējas un paredzamās grūtības, komisārs tiksies ar pārstāvjiem no ES uzņēmēju grupas, kuri apmeklē Zambiju ar mērķi ieguldīt tajā.

ES attīstības sadarbība ar Zambiju

2008.–2013. gadā ES Zambijai sniedz palīdzību 489,7 miljonu eiro apmērā. Galvenās sadarbības jomas ir lauksaimniecība (saglabāšanas lauksaimniecība, pārtika un privātā sektora konkurētspēja), pārvaldība (demokrātiskās kontroles un līdzsvara mehānismi, tieslietas, ekonomikas pārvaldība) un enerģētika (tostarp tīras un ilgtspējīgas enerģijas pieejamības uzlabošana).

Papildus minētajam ES nodrošina atbalstu Āfrikas infrastruktūras trasta fondā procentu likmju subsīdijām 25 miljonu eiro apmērā par Eiropas Investīciju bankas (EIB) aizdevumu, 13,7 miljonu eiro apmērā par Francijas Attīstības aģentūras aizdevumu un 1 miljona eiro apmērā par EIB tehnisko palīdzību austrumu maģistrāles projektam.

Plašāka informācija

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES delegācijas Zambijā tīmekļa vietne:

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/index_en.htm

ES attīstības sadarbība ar Zambiju – faktu lapa 2013:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/documents/zambia-factsheet-eu-dev-corp-2013_en.pdf

Kontaktpersonas :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar