Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 januari 2013

Spetsforskningsprojekt om grafen och människohjärnan belönas med rekordbelopp

EU-kommissionen tillkännagav i dag flaggskeppen i mångmiljardsatsningen på framtida och ny teknik (FET). De två segrande projekten om grafen respektive människohjärnan får vardera en miljard euro så att de under de kommande tio åren kan ge oss nya kunskaper i gränslandet mellan naturvetenskap och teknik. I de båda projekten finns forskare från minst 15 medlemsländer och nära 200 forskningsinstitutioner.

I det Chalmersledda grafenprojektet ska man undersöka och utnyttja de unika egenskaperna hos det här banbrytande materialet. Grafen består av bara ett lager kolatomer och har en mycket speciell kombination av fysiska och kemiska egenskaper: Det är mycket tunt, har extremt god elektrisk ledningsförmåga, är 100–300 gångar starkare än stål och är genomskinligt. Grafen upptäcktes av en slump av europeiska forskare 2004 och materialet spås bli vårt århundrades mirakelmaterial, precis som plasten var på 1900-talet. Det ska bland annat ersätta silikonet i it-produkter.

Inom projektet om människohjärnan ska man bygga världens största experimentanläggning för att ta fram en mycket detaljerad modell av en hjärna. Man ska studera hur människohjärnan fungerar och i slutändan ta fram skräddarsydda behandlingar av bland annat neurologiska sjukdomar. Forskningen lägger den vetenskapliga och tekniska grunden för medicinska framsteg som dramatiskt kan förbättra livskvaliteten för miljoner EU-invånare.

EU-kommissionen kommer att stödja de båda projekten i form av FET-flaggskepp under de kommande tio åren via sina finansieringsprogram för forskning och innovation. Finansieringen under hela projektperioden kommer från EU:s ramprogram för forskning, främst Horisont 2020-programmet (2014–2020), som just nu diskuteras i Europaparlamentet och ministerrådet.

– EU:s ställning som kunskapssupermakt hänger på att vi tänker det som inget tänkt förut och utnyttjar de bästa idéerna, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes. I den här mångmiljardsatsningen belönar vi vetenskapliga genombrott på hemmaplan och visar att vi kan vi bedriva enastående forskning i EU. För att EU ska förbli konkurrenskraftigt och en plats där vetenskaplig spetskompetens frodas måste EU-länderna under de kommande veckorna enas om ambitiös budget för Horisont 2020-programmet.

Grafenprojektet leds av professor Jari Kinaret vid Chalmers tekniska högskola. I projektet deltar över 100 forskningsgrupper med 136 huvudforskare. Det finns till och med Nobelprisvinnare i teamet. Projektet om människohjärnan omfattar vetenskapsmän från 87 institutioner och leds av professor Henry Markram från École Polytechnique Fédérale i Lausanne.

Nyckeln till framtida framsteg inom datateknik och naturvetenskap heter samarbete. I det världsledande flaggskeppsprogrammet utnyttjar man samarbetet i aldrig tidigare skådad omfattning och under lång tid. Istället för den sedvanliga bidragscykeln på två till fyra år betalas bidragspengarna ut under tio år och den stora ekonomiska insatsen har bidragit till projekt där det vetenskapliga arbetet bedrivs på en mycket hög nivå. De kommer att gagna EU långsiktigt med ny teknik och snabbare innovationer.

Bakgrund

Horisont 2020 är ett nytt EU-program för forskning och utveckling. Kommissionen presenterade programförslaget som en del av sitt budgetförslag för 2014 till 2020. För att forskning och innovation ska kunna fungera som en motor för tillväxt och jobb föreslår kommissionen en ambitiös budget på 80 miljarder euro under sju år. I budgeten ingår också FET:s flaggskeppsprogram.

De båda projekten får upp till 54 miljoner euro från EU-kommissionens arbetsprogram på it-området för 2013. Ytterligare finansiering ska komma från EU:s kommande forskningsprogram, privata partner (t.ex. universitet), medlemsländerna och näringslivet.

Grafen: Det här materialet kommer sannolikt att bli lika betydelsefullt som stålet och plasten. Grafenforskningen är ett exempel på ny överbryggande nanoteknik där upptäckterna i forskningslaboratorierna snabbt omsätts i tillämpningar och kommersiella produkter. Grafen och närliggande material har potential att i grunden förändra informationstekniken på både kort och lång sikt: antingen genom att integrera grafenkomponenter i silikonbaserad elektronik och gradvis ersätta silikonet eller genom att göra det möjligt att skapa helt nya tillämpningar. Förutom it-området kan grafenforskningen få genomslag på energi-, transport- och hälsoområdet.

Projektet om människohjärnan: I projektet ska man med hjälp av hjärnsimulering samla in och integrera experimentdata och kartlägga och täppa igen kunskapsluckor inom neurovetenskap och neuroinformatik. Inom medicinen kan projektet leda till bättre diagnoser i kombination med sjukdoms- och läkemedelssimuleringar. Inom datortekniken kommer de nya metoderna för interaktiva superdatorsimuleringar, som drivs på av behovet för hjärnsimulering, att påverka flera branscher. Utrustning och system som byggs med hjärnan som modell kommer att överbrygga grundläggande begränsningar i dagens teknik i fråga om energieffektivitet, tillförlitlighet och programmerbarhet, vilket banar väg för system med människoliknande intelligens.

Länkar

Se MEMO/13/36

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar