Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. januarja 2013

Novica v boju za vzdržno financiranje v znanosti:
pobuda o grafenu in projekt o človeških možganih dobila najvišjo nagrado v raziskovalni odličnosti v zgodovini

Evropska komisija je danes razglasila zmagovalca natečaja na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij, vrednega več milijard evrov. Zmagovalni pobudi o grafenu in človeških možganih bosta prejeli vsaka po milijardo evrov, s katerimi naj bi deset let zagotavljali vrhunske znanstvene rezultate na stičišču znanosti in tehnologije. Vsaka od pobud vključuje raziskovalce iz vsaj 15 držav članic EU in skoraj 200 raziskovalnih inštitutov.

Pobuda o grafenu bo namenjena raziskovanju in izkoriščanju edinstvenih lastnosti tega revolucionarnega materiala na osnovi ogljika. Grafen ima namreč izjemno kombinacijo fizikalnih in kemijskih lastnosti: gre za izredno tanek material, ki prevaja električni tok veliko bolje od bakra, je 100 do 300-krat močnejši od jekla in ima edinstvene optične lastnosti. Evropski znanstveniki so omogočili uporabo grafena leta 2004 in ta snov naj bi postala čudežni material 21. stoletja, kot so bile plastične mase v 20. stoletju. To vključuje tudi nadomestitev silicija z grafenom v izdelkih informacijske in komunikacijske tehnologije.

V okviru projekta o človeških možganih bo ustanovljeno največje eksperimentalno središče na svetu za razvoj najpodrobnejšega modela možganov. S tem modelom bo mogoče raziskati delovanje človeških možganov in posledično razviti prilagojeno zdravljenje za nevrološke in njim sorodne bolezni. Te raziskave bodo znanstvena in tehnična podlaga za napredek v medicini, ki bi lahko bistveno izboljšal kakovost življenja milijonov Evropejcev.

Evropska komisija bo v okviru svojih programov financiranja raziskav in inovacij deset let podpirala projekta o grafenu in človeških možganih kot vodilni pobudi na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij. Sredstva za vzdržno financiranje projektov se bodo ves čas njunega trajanja zagotavljala iz okvirnih programov EU za raziskave, predvsem iz programa Obzorje 2020 (program za obdobje 2014–2020), o katerem trenutno potekajo pogajanja v Evropskem parlamentu in na Svetu.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: „Da bi se Evropa uveljavila kot velesila na področju znanja, si je treba zamisliti nepredstavljivo in izkoristiti najboljše zamisli. Ta večmilijardni natečaj nagrajuje domače znanstvene preboje in dokazuje, da z ambicioznimi ukrepi lahko razvijemo najboljše raziskave v Evropi. Da se ohrani konkurenčnost Evrope in da Evropa ostane območje znanstvene odličnosti, se morajo vlade EU v prihodnjih tednih dogovoriti o ambicioznem proračunu programa Obzorje 2020.“

Vodja pobude o grafenu je profesor Jari Kinaret z univerze Chalmers na Švedskem. Pobuda vključuje več kot 100 raziskovalnih skupin s 136 glavnimi raziskovalci, med katerimi so tudi štirje nobelovci. Projekt o človeških možganih vključuje znanstvenike iz 87 institucij, vodi pa ga profesor Henry Markram s švicarske zvezne šole za tehnične vede iz Lozane (École Polytechnique Fédérale de Lausanne).

Računalništvu in znanosti bo v prihodnosti dajalo zagon sodelovanje. Program vodilnih pobud na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij predstavlja vodilna prizadevanja na svetovni ravni za vključitev v to gibanje. Tekmovanje vodilnih pobud je namreč spodbudilo sodelovanje v večjem obsegu in daljšem obdobju. Zaradi desetletnega obdobja financiranja namesto običajnega dve- do štiriletnega in ogromne finančne spodbude se je znanstvena raven projektnih predlogov zelo dvignila, kar bo Evropi dolgoročno prineslo večje koristi, med drugim z novimi tehnologijami in hitrejšimi inovacijami.

Ozadje

Obzorje 2020 je nov program EU za raziskave in inovacije, ki ga je Komisija predstavila v okviru svojega predloga proračuna EU za obdobje 2014–2020. Da bi spodbudila raziskave in inovacije, ki naj bi pospešile rast in zaposlovanje, je Komisija predlagala ambiciozen sedemletni proračun v višini 80 milijard evrov, vključno s samim programom vodilnih pobud na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij.

Zmagovalca bosta prejela do 54 milijonov evrov iz delovnega programa Evropske komisije za informacijske in komunikacijske tehnologije za leto 2013. Nadaljnja sredstva bodo zagotovili naslednji okvirni programi EU za raziskave, zasebni partnerji, vključno z univerzami, države članice in gospodarski sektorji.

Grafen: videti je, da bo ta material dolgoročno postal tako pomemben kot jeklo ali plastične mase. Raziskave o grafenu so primer nastajajoče translacijske nanotehnologije, pri kateri se akademska odkritja v laboratorijih hitro prenesejo v uporabo v praksi in tržne izdelke. Grafen in njemu sorodni materiali bi lahko kratko- in dolgoročno izjemno vplivali na informacijske in komunikacijske tehnologije, in sicer z združevanjem grafenskih komponent in na siliciju temelječih elektronskih elementov ter postopnim nadomeščanjem silicija ali omogočanjem popolnoma novih načinov uporabe. Poleg informacijskih in komunikacijskih tehnologij bodo raziskave o grafenu znatno vplivale na energetiko in promet, pa tudi na zdravstvo.

Projekt o človeških možganih: v nevroznanosti in nevroinformatiki se bodo po zaslugi te pobude s simulacijo možganov zbirali in povezovali eksperimentalni podatki, ki bodo omogočili odkrivanje in zapolnjevanje vrzeli v našem znanju. V medicini bodo rezultati projekta, skupaj s simulacijo razvoja bolezni in delovanja zdravil, omogočili boljšo diagnostiko bolezni. V računalništvu bodo nove tehnike interaktivnega superračunalništva, oblikovane zaradi potreb simulacije možganov, vplivale na več gospodarskih sektorjev. Naprave in sistemi, narejeni po vzoru možganov, pa bodo presegli osnovne omejitve energetske učinkovitosti, zanesljivosti in programirljivosti obstoječih tehnologij ter utrli pot sistemom z inteligenco, podobno možganski.

Koristne povezave

Glej MEMO/13/36

Spletišče evropske digitalne agende

Spletišče komisarke Neelie Kroes

Spremljajte komisarko Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar