Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 28. januára 2013

Projekty „Grafén“ a „Ľudský mozog“ vyhrali doteraz najväčšiu súťaž v oblasti špičkového vedeckého výskumu, avšak boj o dlhodobé financovanie vedy pokračuje

Európska komisia dnes oznámila víťazov súťaže o niekoľko miliárd eur vyhlásenej v rámci iniciatívy Vznikajúce technológie a technológie budúcnosti (FET). Víťazné projekty „Grafén“ a „Ľudský mozog“ dostanú po miliarde eur na to, aby v priebehu desiatich rokov vykonávali špičkovú vedeckú činnosť na pomedzí vedy a technológií. Na oboch projektoch sa podieľajú výskumní pracovníci z aspoň 15 členských štátov EÚ a takmer 200 výskumných inštitútov.

V rámci projektu „Grafén“ sa budú skúmať a využívať jedinečné vlastnosti revolučného materiálu na báze uhlíka. Grafén je neobyčajnou kombináciou fyzických a chemických vlastností: je to najtenší materiál, elektrickú energiu vedie oveľa lepšie ako meď, je 100 až 300-krát pevnejší ako oceľ a má jedinečné optické vlastnosti. Spustiť využívanie grafénu sa európskym vedcom podarilo v roku 2004, pričom tento materiál je na ceste stať sa zázračným materiálom 21. storočia tak, ako to bolo aj v prípade plastov v 20. storočí, a to okrem iného aj nahradením silikónu v IKT výrobkoch grafénom.

Projekt „Ľudský mozog“ umožní zriadenie najväčšieho experimentálneho zariadenia na svete zameraného na rozvoj dosiaľ najpodrobnejšieho modelu mozgu, v ktorom sa bude skúmať spôsob, akým funguje ľudský mozog, čo v konečnom dôsledku povedie k rozvoju personalizovaného liečenia neurologických a súvisiacich chorôb. Tento výskum položí vedecké a technické základy pre pokrok v medicíne, ktorý by mohol veľmi výrazne zlepšiť kvalitu života miliónov Európanov.

Európska komisia bude počas desiatich rokov podporovať projekty „Grafén“ a „Ľudský mozog“, ktoré budú hlavnými projektmi iniciatívy FET, a to prostredníctvom svojich programov na financovanie výskumu a inovácií. Stabilné financovanie počas celej dĺžky trvania projektov bude pochádzať z rámcových programov EÚ pre výskum, najmä z programu Horizont 2020 (2014 – 2020), o ktorom sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová v tejto súvislosti povedala: „Postavenie Európy ako znalostnej veľmoci závisí od schopnosti vymyslieť nemysliteľné a od schopnosti vedieť uplatniť najlepšie nápady v praxi. Táto multimiliardová súťaž odmeňuje vedecké objavy uskutočnené na domácej pôde a potvrdzuje, že ak sme ambiciózni, vieme rozvíjať najlepší výskum v Európe. V záujme zachovania konkurencieschopnosti Európy a jej postavenia ako domova vedeckých špičiek musia vlády členských štátov EÚ v najbližších týždňoch dospieť k dohode o ambicióznom rozpočte programu Horizont 2020.“

Vedúcim projektu „Grafén“ je prof. Jari Kinaret z Chalmersovej univerzity vo Švédsku. Do projektu je zapojených viac ako 100 skupín výskumných pracovníkov a 136 zodpovedných riešiteľov, z toho štyria sú nositeľmi Nobelovej ceny. Do projektu „Ľudský mozog“, ktorý vedie prof. Henry Markram z École Polytechnique Fédérale v Lausanne, sú zapojení vedci z 87 inštitúcií.

Hnacím motorom výpočtovej technológie a vedy v budúcnosti bude spolupráca. Hlavné projekty iniciatívy FET sú priekopníkmi vo využívaní tejto tendencie v celosvetovom meradle. Súťaženie medzi projektmi prinieslo spoluprácu nevídaného rozsahu a trvania. Vďaka desaťročnému trvaniu, namiesto zvyčajného dvoj- až štvorročného cyklu financovania, a vďaka masívnemu finančnému stimulu sa úroveň vedy v návrhoch projektov značne zvýšila, čo Európe z dlhodobého hľadiska prinesie väčší úžitok, ako aj nové technológie a rýchlejšie inovácie.

Kontext

Program Horizont 2020, ktorý Komisia predstavila ako súčasť svojho návrhu rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020, je novým programom EÚ pre výskum a inovácie. S cieľom podnietiť výskum a inovácie, ktoré sú hnacím motorom rastu a zamestnanosti, Komisia navrhla ambiciózny rozpočet na sedem rokov vo výške 80 miliárd EUR, určený aj na samotné hlavné projekty iniciatívy FET.

Víťazi dostanú až 54 mil. EUR z pracovného programu Komisie v oblasti IKT na rok 2013. Ďalšie finančné prostriedky budú pochádzať z následných rámcových programov EÚ pre výskum a od súkromných partnerov, ako napr. univerzít, členských štátov a priemyselnej obce.

Projekt „Grafén“: javí sa, že tento materiál sa v dlhodobom horizonte stane rovnako dôležitým ako oceľ či plasty. Výskum grafénu je príkladom vznikajúcich translačných nanotechnológií, ktorých objavy uskutočnené v akademických laboratóriách sa rýchlo dostávajú do praxe vrátane ich použitia v komerčných produktoch. Grafén a z neho odvodené materiály by mohli mať silný vplyv na IKT z krátkodobého i dlhodobého hľadiska, napríklad aj vďaka začleneniu grafénových prvkov do elektronických zariadení založených na silikóne i vďaka postupnému nahradeniu silikónu alebo vynájdeniu úplne nových spôsobov použitia. Popri IKT ovplyvní výskum grafénu v značnej miere energetiku a dopravu, ako aj zdravie.

Projekt „Ľudský mozog“: vďaka tomuto projektu sa v neurovede a neuroinformatike pri simulácii činnosti mozgu zozbierajú a integrujú experimentálne údaje a určia a zaplnia medzery v našich poznatkoch. V medicíne prispejú výsledky projektu v spojení so simuláciou chorôb a ich liečby k stanovovaniu presnejších diagnóz. Vo výpočtovej technológii budú mať nové techniky interaktívnej výpočtovej supertechnológie, ktoré vzniknú v dôsledku potreby simulovať činnosť mozgu, dosah na mnohé odvetvia, pričom zariadenia a systémy vyvinuté podľa vzoru mozgu prekonajú obmedzenia súčasných technológií z hľadiska energetickej účinnosti, spoľahlivosti a programovateľnosti, čím sa vydláždi cesta pre systémy s mozgu podobnou inteligenciou.

Užitočné odkazy

Pozri MEMO/13/36

Webová stránka Digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontakty:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar