Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 28 stycznia 2013 r.

Badania nad grafenem i projekt badań nad ludzkim mózgiem zdobywcami największych w dziejach nagród w dziedzinie doskonałości w ramach trwającej walki o zapewnienie trwałego finansowania nauki

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska ogłosiła laureatów konkursu z zakresu przyszłych i powstających technologii (FET), którego stawką jest wiele miliardów euro. Zwycięskie inicjatywy związane z grafenem i badaniami nad ludzkim mózgiem otrzymają po miliardzie euro, czego efektem będzie 10 lat prac naukowych na najwyższym światowym poziomie na styku nauki i technologii. W każdą inicjatywę zaangażują się naukowcy z co najmniej 15 państw członkowskich UE i blisko 200 instytutów badawczych.

W ramach projektu „Grafen” zostaną zbadane i wykorzystane wyjątkowe właściwości tego rewolucyjnego materiału węglopochodnego. Grafen cechuje się niezwykłym połączeniem właściwości fizycznych i chemicznych: jest najcieńszym z materiałów, przewodzi elektryczność znacznie lepiej niż miedź, jest 100–300 razy twardszy od stali i posiada wyjątkowe właściwości optyczne. Dzięki uczonym europejskim stosowanie grafenu stało się możliwe w 2004 r., a substancja ta może stać się cudownym materiałem XXI w., podobnie jak było w przypadku tworzyw sztucznych w wieku XX. Jedną z form zastosowania ma być zastępowanie krzemu w wyrobach związanych z TIK.

Dzięki projektowi dotyczącemu ludzkiego mózgu powstanie największe na świecie urządzenie do stworzenia najbardziej szczegółowego modelu mózgu, służącego do badania funkcjonowania mózgu człowieka i w końcowym efekcie do opracowania indywidualnej terapii chorób neurologicznych i pokrewnych. Badania te tworzą naukowe i techniczne podstawy postępu medycznego, który może zasadniczo poprawić jakość życia milionów Europejczyków.

Komisja Europejska będzie przez ponad 10 lat wspierać badania nad grafenem i ludzkim mózgiem jako inicjatywy przewodnie w dziedzinie FET za pośrednictwem swoich programów finansowania badań naukowych i innowacji. Stałe finansowanie przez cały czas trwania projektu będzie pochodzić z unijnych programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji, głównie z programu „Horyzont 2020” (2014–2020), który jest obecnie przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Wiceprzewodnicząca Komisji, Neelie Kroes, powiedziała: „Pozycja Europy jako supermocarstwa w dziedzinie wiedzy zależy od myślenia o tym, co jest nie do pomyślenia, i wykorzystywania najlepszych pomysłów. Ten konkurs, którego stawkę stanowi wiele miliardów euro, nagradza rodzime przełomowe osiągnięcia naukowe i pokazuje, że podejmujemy działania zmierzające do prowadzenia w Europie badań na najwyższym poziomie. Aby utrzymać konkurencyjność Europy i jej rolę jako centrum naukowej doskonałości, rządy państw UE powinny w najbliższych tygodniach uzgodnić ambitny budżet dla programu „Horyzont 2020”.”.

Projektem badań nad grafenem kieruje profesor Jari Minaret ze szwedzkiego Uniwersytetu Chalmersa. W inicjatywę zaangażowanych będzie ponad 100 grup badawczych ze 136 głównymi badaczami, wśród których jest czterech laureatów Nagrody Nobla. Przy projekcie badań nad ludzkim mózgiem pracują naukowcy z 87 instytucji, a kieruje nim profesor Henry Markram z Politechniki w Lozannie.

Stymulatorem przyszłości informatyki i nauki będzie współpraca. Program inicjatyw przewodnich w dziedzinie FET jest przodującym w skali światowej działaniem na rzecz wykorzystania tej tendencji. Konkurs w zakresie inicjatyw przewodnich sprzyjał współpracy na większą skalę i w dłuższym wymiarze czasowym. Zamiast zwyczajowych cykli finansowania obejmujących od dwóch do czterech lat, dziesięcioletni czas trwania oraz rozległe zachęty finansowe spowodowały znaczne podniesienie poziomu naukowego wniosków projektowych, co przyniesie Europie większe korzyści w długiej perspektywie, w tym nowe technologie i przyspieszenie innowacji.

Kontekst

„Horyzont 2020” to nowy program UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji, przedstawiony przez Komisję jako część wniosku budżetowego UE na lata 2014–2020. W celu wzmocnienia badań naukowych i innowacji, stanowiących czynnik wzrostu i tworzenia miejsc pracy, Komisja zaproponowała ambitny siedmioletni budżet w wysokości 80 mld euro obejmujący też sam program inicjatyw przewodnich w dziedzinie FET.

Zwycięzcy otrzymają do 54 mln EUR z programu prac Komisji Europejskiej na 2013 r. odnoszącego się do TIK. Dalsze finansowanie będzie pochodzić z kolejnych programów ramowych UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji, od partnerów prywatnych (w tym uczelni wyższych), państw członkowskich i przedstawicieli przemysłu.

Grafen: Wszystko wskazuje na to, że w perspektywie długoterminowej materiał ten stanie się równie ważny jak stal lub tworzywa sztuczne. Badania nad grafenem stanowią przykład rozwijającej się nanotechnologii wdrożeniowej, w której odkrycia dokonywane w akademickich laboratoriach są szybko przenoszone do praktycznych zastosowań i produktów handlowych. Grafen i związane z nim materiały mają potencjał, by znacząco wpłynąć na TIK w perspektywie krótko- i długoterminowej, poprzez zintegrowanie części wykonanych z grafenu z elektroniką krzemową oraz stopniowe zastępowanie krzemu lub umożliwienie całkowicie nowych zastosowań. Poza sferą TIK badania nad grafenem będą miały znaczy wpływ na sektory energii i transportu, a także zdrowia.

Projekt badań nad ludzkim mózgiem: w wyniku tej inicjatywy w zakresie neurologii i neuroinformatyki w modelu mózgu zostaną zebrane i przetworzone eksperymentalne dane, które pozwolą zidentyfikować i wypełnić luki w naszej wiedzy. W medycynie wyniki projektu ułatwią sprawniejsze diagnozowanie połączone z symulacją choroby i terapii. W dziedzinie technik komputerowych nowe technologie interaktywnych systemów o dużych mocach obliczeniowych, pobudzane potrzebami modelu mózgu, będą miały wpływ na wiele sektorów przemysłowych, natomiast urządzenia i systemy wzorowane na ludzkim mózgu zdołają pokonać podstawowe ograniczenia dotyczące efektywności energetycznej, niezawodności i zdolności programowania obecnych technologii i wytyczą szlak dla systemów o inteligencji wzorowanej na mózgu.

Przydatne linki

Zob. MEMO/13/36

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar