Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. janvārī

Projekti "Grafēns" un "Cilvēka smadzenes" iegūst vēsturē lielāko pētniecības izcilības balvu; cīņa par ilgtspējīgu zinātnes finansējumu turpinās

Eiropas Komisija šodien paziņoja vairākus miljardus eiro vērtā konkursa uzvarētājus nākotnes un jauno tehnoloģiju (NJT) jomā. Uzvarējušie projekti "Grafēns" un "Cilvēka smadzenes" katrs saņems vienu miljardu eiro, lai desmit gadu garumā nodarbotos ar pasaulē vadošu zinātnisko pētniecību zinātnes un tehnoloģiju krustpunktā. Katrā projektā ir iesaistīti pētnieki no vismaz 15 ES dalībvalstīm un gandrīz 200 pētniecības institūti.

Projektā "Grafēns" tiks pētītas šā revolucionārā no oglekļa sastāvošā materiāla unikālās īpašības, lai noskaidrotu, kā tās var izmantot. Grafēnam ir raksturīgs īpašs fizikālo un ķīmisko īpašību apvienojums: tas ir visplānākais materiāls, tas vada elektrību daudz labāk nekā varš, tas ir 100-300 reizes izturīgāks par tēraudu un tam ir unikālas optiskās īpašības. Grafēna izmantošana kļuva iespējama 2004. gadā, pateicoties Eiropas zinātniekiem, un uzskata, ka tas kļūs par 21. gadsimta "brīnummateriālu" (līdzīgi kā plastmasa 20. gadsimtā) un citstarp aizstās silīciju IKT produktos.

Projektā "Cilvēka smadzenes" tiks izveidota pasaulē lielākā izmēģinājumu iekārta, lai ar lielu precizitāti modelētu cilvēka smadzenes, pētītu to darbību un, visbeidzot, izstrādātu personalizētas neiroloģisko un saistītu slimību ārstēšanas metodes. Šis pētījums liek zinātniskos un tehniskos pamatus virzībai medicīnas jomā, un tam ir potenciāls, lai būtiski uzlabotu dzīves kvalitāti miljoniem Eiropas iedzīvotāju.

Eiropas Komisija ar pētniecības un inovāciju finansēšanas programmu palīdzību 10 gadus atbalstīs projektus "Grafēns" un "Cilvēka smadzenes" kā NJT pamatiniciatīvas. Pastāvīgu finansējumu visā projektu īstenošanas periodā nodrošinās ES pētniecības pamatprogrammas, galvenokārt 2014.–2020. gada programma "Apvārsnis 2020", kas pašlaik tiek apspriesta Eiropas Parlamentā un Padomē.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Spēja domāt par neiedomājamo un izmantot vislabākās idejas ļauj Eiropai būt par zinību lielvaru. Šajā vairākus miljardus vērtajā konkursā tiek apbalvoti pašmāju zinātniskie sasniegumi, un tas parāda, ka, ja Eiropa ir mērķtiecīga, tā var veikt augstākā līmeņa pētniecību. Lai uzturētu Eiropas konkurētspēju un lai Eiropa vienmēr būtu zinātniskās izcilības šūpulis, ES valstu valdībām turpmākajās nedēļās ir jāvienojas par vērienīgu budžetu programmai "Apvārsnis 2020"."

Projektu "Grafēns" vada profesors Jari Kinaret no Čalmersa Universitātes Zviedrijā. Pamatiniciatīvā ir iesaistītas vairāk nekā 100 pētniecības grupas ar 136 vadošajiem pētniekiem, no kuriem četri ir Nobela prēmijas laureāti. Projektā "Cilvēka smadzenes" ir iesaistīti zinātnieki no 87 iestādēm, un to vada profesors Henry Markram no Lozannas Federālās politehniskās augstskolas (École polytechnique fédérale de Lozanna).

Skaitļošanas un zinātnes nākotni noteiks sadarbība. NJT pamatiniciatīvu programma ir pasaulē vadošais virzītājspēks šajā jomā. Pamatiniciatīvas ir veicinājušas jauna apmēra un ilguma sadarbību. Ierasto divu līdz četru gadu finansēšanas ciklu vietā ieviestais 10 gadu īstenošanas periods un lielais finansiālais stimuls ir pacēlis projektu priekšlikumu zinātnisko vērtību daudz augstākā pakāpē, kas sniegs lielāku labumu Eiropai ilgtermiņā, tostarp jaunas tehnoloģijas un straujāku inovāciju.

Vispārīga informācija

„Apvārsnis 2020” ir ES jaunā programma pētniecības un inovāciju jomā, ar ko Komisija iepazīstināja ES 2014.-2020. gada budžeta priekšlikumos. Lai sekmētu pētniecību un inovācijas, kas veicina izaugsmi un darbavietu radīšanu, Komisija septiņu gadu periodam ir ierosinājusi vērienīgu budžetu 80 miljardu eiro apmērā, kas aptver arī pašu NJT pamatiniciatīvu programmu.

Konkursa uzvarētāji saņems līdz pat 54 miljoniem eiro no Eiropas Komisijas IKT 2013. gada darba programmas. Turpmāku finansējumu nodrošinās nākamās ES pētniecības pamatprogrammas, privātie partneri, tostarp universitātes, dalībvalstis un uzņēmumi.

Grafēns: šis materiāls ilgtermiņā varētu kļūt tikpat nozīmīgs kā tērauds vai plastmasa. Grafēna pētniecība ir jauns piemērs nanotehnoloģiju izmantošanai biozinātnēs un tam, kā atklājumi akadēmiskajās laboratorijās pavisam drīz tiek izmantoti praktiskos lietojumos un tirdzniecības precēs. Grafēns un ar to saistītie materiāli varētu būtiski ietekmēt IKT īstermiņā un ilgtermiņā: grafēna komponenti tiktu integrēti elektronikā, kuras pamatā līdz šim bijis silīcijs, to pakāpeniski aizstājot vai ieviešot pilnīgi jaunus lietojumus. Grafēna pētniecība būtiski ietekmēs ne tikai IKT, bet arī enerģētiku un transportu, kā arī veselības jomu.

Projekts "Cilvēka smadzenes": šīs iniciatīvas rezultātā neirozinātnē un neiroinformātikā, simulējot smadzeņu darbību, tiks vākti un integrēti izmēģinājumu dati, apzinot un novēršot nepilnības mūsu zināšanās. Medicīnā projekta rezultāti apvienojumā ar slimību un zāļu simulāciju uzlabos diagnozes noteikšanu. Skaitļošanā jaunas interaktīvās superskaitļošanas metodes, kas izstrādātas atbilstoši smadzeņu simulācijas vajadzībām, ietekmēs virkni nozaru, turklāt ar tādu ierīču un sistēmu palīdzību, kas modelētas uz smadzeņu darbības pamata, tiks pārvarēti būtiski pašreizējo tehnoloģiju ierobežojumi energoefektivitātes, uzticamības un programmējamības jomā, tādējādi paverot iespējas ieviest sistēmas ar smadzenēm līdzīgu intelektu.

Noderīgas saites

Sk. MEMO/13/36

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekot Nēlī Krusas tvitošanai

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar