Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. tammikuuta 2013

”Graphene” ja ”Human Brain Project” historian suurimman huippututkimuspalkinnon voittajia – kamppailu tieteen kestävästä rahoituksesta jatkuu

Euroopan komissio ilmoitti tänään, ketkä ovat voittajia tulevan ja kehitteillä olevan teknologian (FET) alan kilpailussa, jossa palkintona oli monta miljardia. Voittaja-aloitteet ”Graphene” ja ”Human Brain” saavat kumpikin miljardi euroa, jonka ansiosta ne voivat harjoittaa 10 vuoden ajan maailman huippuluokan tutkimusta luonnontieteen ja teknologian risteyskohdassa. Kummassakin aloitteessa on tutkijoita ainakin 15 EU-maasta ja lähes 200 tutkimuslaitosta.

Graphene-hankkeessa tutkitaan ja hyödynnetään mullistavan hiilipohjaisen materiaalin ainutlaatuisia ominaisuuksia. Grafeenissa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla fyysiset ja kemialliset ominaisuudet: se on äärimmäisen ohut materiaali, johtaa sähköä paljon paremmin kuin kupari, on 100–300 kertaa lujempaa kuin teräs ja sillä on ainutlaatuisia optisia ominaisuuksia. Grafeenin käytön keksivät eurooppalaiset tutkijat vuonna 2004, ja aineesta odotetaan tulevan 2000-luvun ihmemateriaali, jollainen muovi oli 1900-luvulla; sillä muun muassa voidaan korvata silikoni tietoteknisissä tuotteissa.

Human Brain -hankkeessa luodaan maailman laajin koelaitteisto aivoja kuvaavan erittäin yksityiskohtaisen mallin kehittämiseksi, ihmisaivojen toiminnan tutkimiseksi sekä neurologisten ja vastaavien sairauksien yksilöityjen hoitojen kehittämiseksi. Tutkimuksella luodaan tieteellinen ja tekninen perusta lääketieteelliselle edistykselle, jolla on potentiaalia parantaa merkittävästi miljoonien eurooppalaisten elämänlaatua.

Euroopan komissio tukee Graphene- ja Human Brain -hanketta tulevan ja kehitteillä olevan teknologian alan lippulaiva-aloitteina yli 10 vuotta tutkimus- ja innovaatiotoimintaa rahoittavien ohjelmiensa kautta. Kestävä rahoitus hankkeen koko kestoajaksi tulee EU:n tutkimuspuiteohjelmista, pääasiassa Horisontti 2020 -ohjelmasta (2014–2020), joka on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä.

Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan Euroopan asema osaamisen suurvaltana riippuu sen kyvystä tehdä mahdottomasta mahdollista ja hyödyntää parhaita ideoita. ”Tällä monen miljardin euron kilpailulla palkitaan eurooppalaisia tieteellisiä läpimurtoja ja osoitetaan, että EU toimii edistääkseen eurooppalaista tutkimusta”, hän totesi. ”Jotta voitaisiin säilyttää Euroopan kilpailukyky ja pitää Eurooppa tieteellisen huippuosaamisen kehtona, EU-maiden hallitusten on sovittava Horisontti 2020 ‑ohjelman kunnianhimoisesta budjetista lähiviikkoina.”

Graphene-hankkeen johdossa on professori Jari Kinaret Chalmersin teknisestä korkeakoulusta (Chalmers tekniska högskola, Ruotsi). Lippulaiva-aloitteessa on yli 100 tutkimusryhmää ja 136 vanhempaa tutkijaa, joihin kuuluu neljä Nobel-palkinnon saajaa. Human Brain -hankkeessa on mukana tutkijoita 87 tutkimuslaitoksesta, ja sen johdossa on professori Henry Markram Lausannen polyteknisestä korkeakoulusta (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Sveitsi).

Tietotekniikan ja luonnontieteiden tulevaisuus pohjautuu yhteistyöhön. Tulevan ja kehitteillä olevan teknologian alan lippulaiva-aloitteet ovat maailmanluokan pyrkimyksiä pysytellä aallonharjalla. Lippulaiva-aloitteiden kisa on saanut aikaan entistä laajempaa ja kestävämpää yhteistyötä. Tavanomaisten 2–4-vuotisten rahoitussyklien sijaan 10 vuoden kesto ja massiivinen rahoituskannustin on nostanut merkittävästi hanke-ehdotusten tieteellistä tasoa, mistä on Euroopalle hyötyä pitkällä aikavälillä esimerkiksi uuden teknologian ja nopeamman innovoinnin muodossa.

Tausta

Horisontti 2020 on EU:n uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka komissio esitti osana EU:n talousarvioehdotusta vuosiksi 2014–2020. Kannustaakseen tutkimusta ja innovaatioita kasvun ja työpaikkojen edistäjänä komissio ehdotti kunnianhimoista 80 miljardin euron talousarviota seitsemäksi vuodeksi; tähän sisältyy myös FET-lippulaivaohjelma.

Voittajat saavat jopa 54 miljoonaa euroa Euroopan komission tieto- ja viestintäteknologia-alan vuoden 2013 työohjelmasta. Lisärahoitusta saadaan muista EU:n tutkimuspuiteohjelmista ja yksityisiltä yhteistyökumppaneilta, kuten korkeakouluilta, jäsenvaltioilta ja teollisuudelta.

Grafeenista on tulossa pitkällä aikavälillä yhtä tärkeä materiaali kuin teräksestä tai muovista. Grafeenia koskeva tutkimus on esimerkki uudesta translatorisesta nanoteknologiasta, jossa tutkimuslaboratorioiden löydökset siirretään nopeasti sovelluksiksi ja kaupallisiksi tuotteiksi. Grafeenilla ja siihen liittyvillä materiaaleilla on potentiaalia vaikuttaa merkittävästi tietotekniikkaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä: grafeenikomponentteja voidaan yhdistää silikonipohjaiseen elektroniikkaan ja vähitellen silikoni voidaan korvata kokonaan tai mahdollistetaan täysin uudet sovellukset. Tietotekniikan lisäksi grafeenitutkimuksella on merkittävää vaikutusta energia- ja kuljetusalaan samoin kuin terveysalaan.

Human Brain -aloitteen tuloksena neurotieteiden ja neuroinformatiikan alalla aivosimulaatioilla kerätään ja yhdistetään kokeellisia tietoja ja kartoitetaan ja täytetään tietämyksessä olevia aukkoja. Lääketieteen alalla hankkeen tuloksilla parannetaan diagnosointia yhdessä tauti- ja lääkesimulaatioiden kanssa. Tietotekniikan alalla interaktiivisen suurteholaskennan uusi tekniikka, jonka taustalla ovat aivosimulaatiota koskevat tarpeet, vaikuttaa useisiin toiminta-aloihin, kun aivojen mukaan mallinnetut laitteet ja järjestelmät voittavat nykyteknologian energiatehokkuutta, luotettavuutta ja ohjelmoitavuutta koskevat rajat ja raivaavat tietä järjestelmille, jotka hyödyntävät aivojen kaltaista älykkyyttä.

Hyödyllisiä linkkejä

Ks. MEMO/13/36

Digitaalistrategiaa koskevat verkkosivut

Neelie Kroesin verkkosivut

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar