Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. jaanuar 2013

Grafeeniprojekt ja inimaju projekt pälvivad läbi aegade suurima tippteaduse auhinna, samas kui jätkub võitlus teaduse püsiva rahastamise pärast

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja mitme miljardi euro suuruse auhinnarahaga tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate valdkonna konkursi võitjad. Võidukaks osutunud grafeeniprojekt (Graphene flagship) ja inimaju projekt (Human Brain Project) saavad kumbki miljard eurot, mis võimaldab nende raames teostada kümne aasta vältel maailmatasemel teadusuuringuid teaduse ja tehnoloogia ristteel. Kumbagi algatusse on kaasatud vähemalt 15 ELi liikmesriigi teadlased ja ligikaudu 200 teadusasutust.

Grafeeniprojekti raames uuritakse ja kasutatakse grafeeni kui revolutsioonilise süsinikupõhise materjali unikaalsed omadusi. Grafeeni füüsikaliste ja keemiliste omaduste kombinatsioon on erakordne: see on õhim materjal, sellel on vasest palju parem elektrijuhtivus, see on terasest 100–300 korda tugevam ning selle optilised omadused on unikaalsed. Grafeeni kasutuselevõtt 2004. aastal sai teoks tänu Euroopa teadlastele ning sellest saab eeldatavasti 21. sajandi imematerjal, nagu oli plast 20. sajandil. Muu hulgas on sellega võimalik asendada räni IKT-toodete puhul.

Inimaju projektiga luuakse maailma suurim katserajatis kõige täpsema ajumudeli ehitamiseks, et uurida inimaju tegevust ning lõppkokkuvõttes töötada välja neuroloogiliste ja seonduvate haiguste personaliseeritud ravi. Uuringutega luuakse teaduslik ja tehniline alus meditsiini arenguks ning nendel on potentsiaal parandada oluliselt miljonite eurooplaste elukvaliteeti.

Euroopa Komisjon toetab grafeeniprojekti ja inimaju projekti kui tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgatusi kümne aasta vältel oma teadusuuringute ja uuendustegevuse rahastamise programmide kaudu. Projekte rahastatakse püsivalt kogu nende kestuse vältel ELi teadusuuringute raamprogrammidest, peamiselt programmist Horisont 2020 (2014–2020), mille üle praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus läbirääkimisi peetakse.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Euroopa juhtiv positsioon teadmiste vallas sõltub julgusest mõelda suurelt ja parimate ideede rakendamisest. See mitme miljardi euro suuruse auhinnarahaga võistlus premeerib ELi teaduslikke läbimurdeid ja näitab, et sihiteadlikult tegutsedes suudame teha Euroopas kõrgeimal tasemel teadust. Selleks et säilitada Euroopa konkurentsivõimelisus ning Euroopa teaduse tipptase, peavad ELi riikide valitsused leppima lähinädalatel kokku programmi Horisont 2020 mahukas eelarves.”

Grafeeniprojekti eesotsas on professor Jari Kinaret Rootsi Chalmersi ülikoolist. Juhtalgatuse kallal töötab üle 100 uurimisrühma ja 136 juhtivteadlast, kelle hulka kuulub neli Nobeli preemia laureaati. Inimaju projekti on kaasatud 87 uurimisasutuse teadlased ja seda juhib professor Henry Markram Lausanne'i École Polytechnique Fédérale’ist.

Infotehnoloogia ja teaduse tulevik rajaneb koostööl. Tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgutuste programm on maailma ulatuslikem püüdlus selle hüppelaua ärakasutamiseks. Juhtalgatuste võistlus on soodustanud koostöö ulatust ja kestust. Tavapäraste 2-4-aastaste rahastamistsüklitega võrreldes on kümneaastane kestus ja ulatuslik rahaline stiimul tõstnud olulisel määral projektitaotluste teaduslikku taset, mis toob Euroopale pikemas perspektiivis suuremat kasu, näiteks uue tehnoloogia ja kiirema innovatsiooni näol.

Taustteave

Horisont 2020 on ELi uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm ning osa komisjoni esitatud ELi 2014.–2020. aasta eelarveprojektist. Selleks et edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni kui majanduskasvu ja tööhõivet soodustavaid tegureid, pakkus komisjon seitsmeks aastaks välja ambitsioonika 80 miljardi euro suuruse eelarveprojekti; see hõlmab ka tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate juhtalgutuste programmi.

Võitjatele eraldatakse Euroopa Komisjoni IKT 2013. aasta tööprogrammist kuni 54 miljonit eurot. Projektid saavad täiendavalt vahendeid edasistest ELi teadusuuringute raamprogrammidest ning erasektori partneritelt, sealhulgas ülikoolidelt, liikmesriikidelt ja ettevõtetelt.

Grafeeniprojekt: grafeenist näib pikas perspektiivis saavat sama oluline materjal kui teras või plast. Grafeenile pühendatud teadusuuringud on näide tekkivast nanotehnoloogia siirdest, mille puhul teaduslaborite avastused võetakse kiiresti kasutusele rakendustes ja kaubandustoodetes. Grafeen ja sellega seotud materjalid võivad lühemas ja pikaajalises perspektiivis mõjutada suurel määral IKT-d, kui grafeenist komponendid integreeritakse ränipõhisesse elektroonikasse ja asendavad järk-järgult räni või teevad võimalikuks täiesti uute rakenduste väljatöötamise. Lisaks IKT-le avaldab grafeeni vallas tehtav teadustöö märkimisväärset mõju energia-, transpordi- ja ka tervishoiuvaldkonnale.

Inimaju projekt: selle algatuse tulemusena kogutakse ja koondatakse neuroteaduste ja neuroinformaatika valdkonnas aju simulatsiooni abil katseandmeid, mis võimaldavad tuvastada ja täita meie teadmistelünki. Meditsiinis aitavad projekti tulemused kombineerituna haiguste ja ravimite simulatsiooniga parandada diagnoosimist. Infotehnoloogia valdkonnas mõjutavad uued interaktiivsete superarvutirakenduste tehnoloogiad aju simulatsiooni vajadustest ajendatuna paljusid tegevusalasid. Samas ületatakse aju järgi modelleeritud seadmete ja süsteemidega tänapäeva tehnoloogia põhipiirangud seoses energiatõhususe, usaldusväärsuse ja programmeeritavusega, rajades teed süsteemidele, mis töötavad inimmõistusele sarnaselt.

Kasulikud lingid

Vt MEMO/13/36

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar