Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2013

Το Γραφένιο και το Πρόγραμμα Ανθρώπινος Εγκέφαλος κερδίζουν το μεγαλύτερο ερευνητικό βραβείο αριστείας στην ιστορία, καθώς συνεχίζεται η μάχη για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης επιστήμης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές του διαγωνισμού για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (ΜΑΤ) για τις οποίες διατίθενται κονδύλια πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε καθεμία από τις πρωτοβουλίες για το γραφένιο και τον ανθρώπινο εγκέφαλο αναμένεται να δοθεί ποσό ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αποφέροντας επί μια δεκαετία επιστημονικά αποτελέσματα παγκόσμιας πρωτοπορείας στο σταυροδρόμι της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε κάθε πρωτοβουλία συμμετέχουν ερευνητές από τουλάχιστον 15 κράτη μέλη της ΕΕ και σχεδόν 200 ερευνητικά ιδρύματα.

Το «γραφένιο» θα διερευνήσει και εκμεταλλευθεί τις μοναδικές ιδιότητες ενός επαναστατικού υλικού που βασίζεται στον άνθρακα. Το γραφένιο αποτελεί εξαιρετικό συνδυασμό φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών: είναι το λεπτότερου πάχους υλικό, είναι πολύ καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισμού από τον χαλκό, είναι 100-300 φορές ισχυρότερο από τον χάλυβα και διαθέτει μοναδικές οπτικές ιδιότητες. Η χρήση του γραφενίου έγινε δυνατή το 2004 χάρη σε Ευρωπαίους επιστήμονες και η ουσία προβλέπεται να αποτελέσει το θαυματουργό υλικό του 21ου αιώνα, όπως ήταν οι πλαστικές ύλες κατά τον 20ό αιώνα, μεταξύ άλλων με την αντικατάσταση του πυριτίου σε προϊόντα ΤΠΕ.

Το «Πρόγραμμα Ανθρώπινος Εγκέφαλος» θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη πειραματική εγκατάσταση σε παγκόσμια κλίμακα για την ανάπτυξη του πιο λεπτομερούς προτύπου του εγκεφάλου με στόχο τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και, τελικά, για την ανάπτυξη μεθόδων εξατομικευμένης αντιμετώπισης νευρολογικών και άλλων συναφών νόσων. Η ερευνητική αυτή εργασία θέτει τις επιστημονικές και τεχνικές βάσεις για την ιατρική πρόοδο που έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει δραματικά την ποιότητα ζωής για εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει το «Γραφένιο» και το «Πρόγραμμα Ανθρώπινος Εγκέφαλος» ως εμβληματικές πρωτοβουλίες στον χώρο των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών (ΜΑΤ) επί 10 έτη μέσω των προγραμμάτων της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας. Η σταθερή χρηματοδότηση για τη συνολική διάρκεια του έργου θα προέλθει από τα ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίσια έρευνας, κυρίως από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (2014-2020), το οποίο είναι επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes:«Η θέση της Ευρώπης ως υπερδύναμης στον χώρο των γνώσεων εξαρτάται από την προσπάθεια να εστιάζονται οι σκέψεις σε ό,τι είναι αδιανόητο και να γίνεται αξιοποίηση των καλύτερων ιδεών. Αυτός ο διαγωνισμός, για τον οποίο προσφέρονται πολλά δισεκατομμύρια, επιβραβεύει τις ενδογενείς επιστημονικές ανακαλύψεις σε κάθε χώρα και αποδεικνύει ότι όταν είμαστε φιλόδοξοι μπορούμε να αναπτύξουμε την καλύτερη έρευνα στην Ευρώπη. Για να διατηρήσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της, αλλά και για να εξακολουθήσει να αποτελεί τόπο επιστημονικής αριστείας, οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία αποδεχόμενες τον φιλόδοξο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μέσα στις επόμενες εβδομάδες.»

Επικεφαλής της ομάδας για το «Γραφένιο» είναι ο καθηγητής Jari Kinaret, από το Πανεπιστήμιο Chalmers της Σουηδίας. Στην εμβληματική δράση συμμετέχουν πάνω από 100 ερευνητικές ομάδες με 136 κύριους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατόχων βραβείου Νόμπελ. Στο «Πρόγραμμα Ανθρώπινος Εγκέφαλος» συμμετέχουν επιστήμονες από 87 ιδρύματα με επικεφαλής τον καθηγητή Henry Markram από την École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Το μέλλον της υπολογιστικής και της επιστήμης θα έχει ως κινητήρια δύναμη τη συνεργασία. Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες με επίκεντρο το πρόγραμμα ΜΑΤ αποτελούν πρωτοπόρο σε παγκόσμια κλίμακα προσπάθεια για να αξιοποιηθεί η σχετική δυναμική. Ο αγώνας με τις εμβληματικές αυτές πρωτοβουλίες τόνωσε τη συνεργασία σε νέα κλίμακα και διάρκεια. Αντί των συνηθισμένων διετών έως τετραετών κύκλων χρηματοδότησης, η δεκαετής διάρκεια και τα μαζικά οικονομικά κίνητρα έχουν εξωθήσει τη στάθμη της επιστήμης στις προτάσεις των έργων σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, τα οποία θα αποφέρουν περισσότερα οφέλη στην Ευρώπη μακροπρόθεσμα, μεταξύ άλλων νέες τεχνολογίες και επιτάχυνση των καινοτομιών.

Ιστορικό

Ο «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία, το οποίο είχε υποβληθεί από την Επιτροπή ως μέρος της πρότασης προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως 2020. Προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση στην έρευνα και την καινοτομία ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Επιτροπή πρότεινε φιλόδοξο προϋπολογισμό ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ για επτά χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του εμβληματικού προγράμματος ΜΑΤ.

Οι νικητές θα λάβουν χρηματοδότηση έως και 54 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασίας 2013 ΤΠΕ της Επιτροπής. Η περαιτέρω χρηματοδότηση θα προέλθει από τα μεταγενέστερα προγράμματα πλαίσια έρευνας της ΕΕ, αλλά και από ιδιώτες εταίρους, στους οποίους συγκαταλέγονται πανεπιστήμια, κράτη μέλη και η βιομηχανία.

Γραφένιο: το υλικό αυτό φαίνεται ότι θα γίνει εξίσου σημαντικό όπως ο χάλυβας ή τα πλαστικά σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι έρευνες με αντικείμενο το γραφένιο αποτελούν παράδειγμα για τις αναδυόμενες υπερεθνικές νανοτεχνολογίες στο πλαίσιο των οποίων οι ανακαλύψεις που γίνονται στα ακαδημαϊκά εργαστήρια μετουσιώνονται με ταχύ ρυθμό σε αιτήσεις και εμπορικά προϊόντα. Το γραφένιο και τα συναφή με αυτό υλικά έχουν το δυναμικό για ριζικό αντίκτυπο στον τομέα των ΤΠΕ, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα: οδηγούν σε ενσωμάτωση του γραφενίου σε εξαρτήματα ηλεκτρονικών εφαρμογών που βασίζονται στο πυρίτιο, με αποτέλεσμα την βαθμιαία αντικατάσταση του πυριτίου ή το άνοιγμα της δυνατότητας εντελώς νέων εφαρμογών. Πέρα από τις ΤΠΕ, οι έρευνες για το γραφένιο θα επηρεάσουν σοβαρά τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, όπως επίσης και της υγείας.

Πρόγραμμα Ανθρώπινος Εγκέφαλος: συνεπεία της εν λόγω πρωτοβουλίας, στον κλάδο της νευροεπιστήμης και της νευροπληροφορικής με την προσομοίωση του εγκεφάλου θα συγκεντρωθούν και θα ενσωματωθούν τα πειραματικά δεδομένα, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών στις γνώσεις μας. Στην ιατρική, τα αποτελέσματα του σχεδίου θα διευκολύνουν την εφαρμογή καλύτερων μεθόδων διάγνωσης, σε συνδυασμό με την προσομοίωση ασθενειών και φαρμακευτικών ουσιών. Στον χώρο της υπολογιστικής επιστήμης, οι νέες τεχνικές διαδραστικής υπολογιστικής με χρήση υπερυπολογιστών, με κινητήριο μοχλό τις ανάγκες προσομοίωσης της λειτουργίας του εγκεφάλου, θα επηρεάσει ολόκληρο φάσμα κλάδων, ενώ ταυτόχρονα οι συσκευές και τα συστήματα, τα πρότυπα των οποίων έχουν κατασκευασθεί με βάση τον εγκέφαλο, θα ξεπεράσουν τους θεμελιώδεις περιορισμούς για την ενεργειακή απόδοση, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα προγραμματισμού σημερινών τεχνολογιών, ανοίγοντας τον δρόμο για συστήματα νοημοσύνης παρόμοια με τον εγκέφαλο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Βλ. MEMO/13/36

Ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

Digital Agenda website

Ιστότοπος της κας Neelie Kroes: website

Παρακολουθείστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar