Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. ledna 2013

Doposud největší ocenění pro špičkovou vědu získávají projekty „Graphene“ a „Human Brain Project“, ale boj o dlouhodobé financování vědy stále pokračuje

Evropská Komise dnes oznámila vítěze soutěže své stěžejní iniciativy budoucích a vznikajících technologií (FET), která je dotována několika miliardami eur. Vítězné projekty „Graphene“ a „Human Brain Project“ získají každý po jedné miliardě eur, aby mohly po dobu 10 let zajišťovat špičkové vědecké výsledky na pomezí vědy a technologie. Na každém z těchto projektů se podílejí vědci z minimálně 15 členských států EU a téměř 200 výzkumných institucí.

Projekt „Graphene“ bude zkoumat a využívat specifické vlastnosti revolučního materiálu na bázi uhlíku, tzv. grafenu. Ten se vyznačuje mimořádnou kombinací fyzikálních a chemických vlastností: představuje nejtenčí materiál na světě, má lepší elektrickou vodivost než měď, je 100–300krát pevnější než ocel a má jedinečné optické vlastnosti. Grafen objevili evropští vědci v roce 2004 a předpokládá se, že se podobně jako plast ve 20. století stane zázračným materiálem 21. století a že v produktech IKT nahradí křemík.

V rámci projektu „Human Brain Project“ vznikne největší světové experimentální zařízení pro vývoj dosud nejpodrobnějšího modelu lidského mozku, pomocí něhož bude možné zkoumat fungování lidského mozku a následně i vyvíjet individuální léčbu neurologických a jiných souvisejících onemocnění. Tento výzkumný projekt položí vědecké a technologické základy pro další pokrok v oblasti medicíny, který má potenciál dramaticky zlepšit kvalitu života milionů Evropanů.

Evropská komise bude tyto dva projekty financovat ze svých programů na financování výzkumu a inovací po dobu 10 let jakožto stěžejní iniciativy v rámci FET. Financování po celou dobu trvání projektu bude zajištěno z rámcových výzkumných programů EU, zejména pak z programu Horizont 2020 (2014–2020), o němž v současné době jednají Evropský parlament a Rada.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Postavení Evropy jakožto vědecké velmoci se odvíjí od toho, jak dokážeme vymyslet nemyslitelné a rozvíjet nejlepší nápady. Tato soutěž o miliardy eur má podpořit průlomové vědecké objevy v EU a ukázat, že když budeme ambiciózní, můžeme být evropskou vědeckou špičkou. Má-li být Evropa konkurenceschopná a zůstat centrem špičkového vědeckého výzkumu, pak musí členské státy v nadcházejících týdnech schválit ambiciózní rozpočet pro projekt Horizont 2020.“

V čele projektu Graphene stojí prof. Jari Kinaret ze švédské technické univerzity Chalmers tekniska högskola. Účastní se jej přes 100 výzkumných týmů, složených ze 136 vedoucích vědeckých pracovníků, mezi nimiž jsou čtyři nositelé Nobelovy ceny. Na projektu Human Brain Project pracují vědci z 87 institucí a vede jej prof. Henry Markram ze švýcarské polytechnické univerzity École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Budoucnost výpočetní techniky a vědy spočívá ve spolupráci. Program stěžejní iniciativy FET představuje v celosvětovém měřítku významnou snahu o využití této příležitosti. Soutěž budoucích a vznikajících technologií podpořila spolupráci ve zcela novém rozměru a časovém horizontu. Díky silné finanční pobídce a desetiletému financování namísto obvyklých dvou- až čtyřletých finančních cyklů mohou navrhované projekty vědecky pokročit mnohem dál, z čehož bude mít Evropa dlouhodobě větší prospěch, mimo jiné prostřednictvím nových technologií a urychlení inovací.

Souvislosti

Horizont 2020 je nový program EU pro výzkum a inovace, který Komise představila v rámci návrhu rozpočtu EU na období 2014–2020. Komise by ráda posílila výzkum a inovace jakožto stimulátory růstu a zaměstnanosti, a proto pro ně navrhla ambiciózní rozpočet 80 miliard eur na období 7 let, což zahrnuje i stěžejní iniciativu FET.

Vítězné projekty obdrží až 54 milionů eur z pracovního programu informačních a komunikačních technologií Evropské komise na rok 2013. Další finance budou poskytnuty z nadcházejících výzkumných rámcových programů EU a od soukromých partnerů, včetně univerzit, členských států a průmyslového sektoru.

Graphene: Očekává se, že grafen bude v budoucnosti v stejně důležitým materiálem jako ocel či plast. Jeho zkoumání je příkladem translačního nanotechnologického výzkumu, kdy se objevy učiněné ve vědeckých laboratořích rychle převádějí do praxe a komerčních produktů. Grafen a odvozené materiály mají z krátkodobého i dlouhodobého hlediska velký potenciál ovlivnit odvětví informačních a komunikační technologií: komponenty z grafenu lze integrovat do elektronických zařízení na křemíkové bázi, a postupně tak nahradit křemík, nebo mohou být využity zcela novými způsoby. Kromě informačních a komunikační technologií bude mít výzkum grafenu významný přínos pro energetiku, dopravu a také zdravotnictví.

Human Brain Project: Díky tomuto projektu bude v oblasti neurovědy a neuroinformatiky možné sbírat a integrovat experimentální data, odhalit mezery v dosavadních znalostech a doplnit je. Co se týče medicíny, výsledky projektu usnadní určování diagnózy, jakož i simulaci chorob a účinků léků. Z hlediska výpočetní techniky ovlivní nové technologie, které využívají interaktivní superpočítače a řeší potřebu simulace mozku, řadu odvětví. Zařízení a systémy napodobující mozek překonají omezení současných technologií z hlediska energetické účinnosti, spolehlivosti a programovatelnosti, čímž otevřou cestu pro systémy s umělou inteligencí inspirované lidským mozkem.

Užitečné odkazy

Viz MEMO/13/36

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontakty :

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar