Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 юни 2013 г.

По-голяма помощ за жертвите на кризата в Сахел: Европейската комисия увеличава хуманитарната помощ

В отговор на нарастващите хуманитарни нужди в африканския регион Сахел Европейската комисия увеличава помощта си с 69 млн. евро. Новите средства ще бъдат за продоволствена помощ, чиста вода и достъп до основни здравни услуги за жени и деца, страдащи от глад и продоволствена несигурност. С тях ще се помогне и на хората, засегнати от конфликта в Мали, както и на бежанците в Чад, бягащи от конфликтите в съседни страни.

Трябва да увеличим помощта си, за да спасим човешки животи и да помогнем на общностите да преживеят продължаващата криза в Сахел“, заяви европейският комисар в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева. В момента тя се запознава с изпълнението на хуманитарни проекти в Чад – една от страните в Сахел, изправена пред сложна криза.

С най-новата обявена сума спешната помощ, отпусната от Комисията за Сахел от януари досега, достига 184 млн. евро. От последните отпуснати средства 53 млн. евро ще бъдат за спешна помощ за хората, засегнати от общата продоволствена криза и недохранване в Сахел. С други 4 млн. евро ще бъдат подпомогнати бежанци от Судан и завръщащи се граждани на Чад, които бягат от сраженията отвъд границата. 12 млн. евро са предоставени във връзка с продължаващата криза в Мали.

Има тревожни признаци, че през тази година целият регион Сахел отново ще бъде засегнат от тежка продоволствена криза и недохранване. Хиляди хора в Мали продължават да се нуждаят от хуманитарна помощ заради 18-месечната криза, съчетаваща политическа криза, започнала в началото на 2012 г., предизвиканите от нея сражения в северната част на страната и продоволствена криза. 4,5 млн. деца на възраст под 5 години в региона в момента са изложени на висок риск от остро недохранване.

Спешната нужда от храна бе утежнена от последиците от конфликта в Мали, както и от природните бедствия в региона. Не можем да забравим, че други кризи например в Дарфур и Южен Судан все още продължават да се отразяват на страните в Сахел. Пристигането на нови бежанци, особено в Чад, влошава това положение. Ние не само трябва да помогнем на най-уязвимите да оцелеят, но и да помогнем за изграждане на устойчивост това е единственият ефективен и устойчив начин да реагираме на продоволствената несигурност и недохранването. Новите средства са от голямо значение за постигането на тези цели“, заяви комисар Георгиева.

Миналата година благодарение на международната хуманитарна реакция на сушата в Сахел, в която водеща роля заедно с други държави играеше ЕС, бе предотвратена сериозна продоволствена криза и бяха предоставени животоспасяващи грижи в областта на храненето на повече от един милион страдащи от тежко недохранване деца. Европейската комисия използва нов подход за разрушаване на цикъла на глада чрез изграждане на устойчивост на уязвимите общности спрямо въздействието на изменението на климата, което на свой ред води до по-чести и интензивни суши.

Контекст

Регионът Сахел бе засегнат от тежки продоволствени кризи и недохранване през 2005, 2010 и 2012 г. Миналата година бе избегната сериозна катастрофа само благодарение на бързата реакция на правителствата в региона, масовата мобилизация на агенции за подпомагане и спешното финансиране, предоставено от ЕС и други големи донори.

Положението в региона остава тревожно. Равнищата на остро недохранване продължават да надхвърлят установените прагове за обявяване на бедствено положение в много райони на Чад, Нигер, Мавритания, Буркина Фасо, Мали, Сенегал и Нигерия. Скорошните наводнения в Нигер и Нигерия, която е житницата на Западна Африка, утежниха кризата, която и без това бе изострена от конфликта в Мали. Необходимостта от грижи в областта на храненето и допълнителното хранене продължава да бъде огромна, като се очаква 1,4 млн. деца да страдат от най-тежката форма на недохранване. Повече от 10 млн. души са засегнати от недостиг на храна.

Чад е една от страните в Сахел, сполетяна от няколко кризи едновременно. 2,1 млн. души нямат достатъчно храна. Половината от тях страдат от тежко недохранване.

От началото на 2013 г. тази сложна извънредна ситуация е засегнала над 55 000 бежанци от конфликти в Дарфур и Централноафриканската република, както и вътрешно разселени лица и връщащи се граждани на Чад. Повечето от тези нови бежанци и връщащи се хора са жени и деца. С отпуснатите на Чад от Комисията средства ще бъде помогнато на най-уязвимите в нови лагери, тъй като съществуващите не могат да поемат всички новопристигнали.

От началото на кризата в Сахел през 2012 г. Европейската комисия е мобилизирала 521 млн. евро за спешна помощ във връзка с кризите в Сахел и Мали. Навременната и значителна по размера си хуманитарна реакция на ЕС на продоволствената криза и конфликта помогна да се гарантира достъп до основни здравни и продоволствени услуги, чиста вода, подслон и храна за някои от най-тежко пострадалите и уязвими хора в региона.

Успоредно със спешната си помощ ЕС организира съвместно с правителствата в региона и международни партньори амбициозен проект за изграждане на устойчивост на най-уязвимите групи от населението в Сахел чрез съюза AGIR-Sahel. За целта Европейската комисия наскоро обяви намерението си да мобилизира 1,5 млрд. евро финансиране за развитие от ЕС от 2014 до 2020 г.

За повече информация

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar