Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. júna 2013

Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií: Komisár Karel De Gucht uvítal súhlas členských štátov so začatím rokovaní

Komisár EÚ pre obchod De Gucht vyhlásil:

„Oceňujem dnešné rozhodnutie Rady, ktorým vyjadrila súhlas s tým, aby Európska komisia začala rokovania o obchode a investíciách so Spojenými štátmi.

Toto rozhodnutie vysiela dôležitý signál ľuďom v celej Európe a poukazuje na naše jednotné úsilie vytvárať pracovné miesta a posilňovať naše ekonomiky na oboch stranách Atlantiku. Naším cieľom je uvoľniť nevyužitý potenciál komplexného transatlantického partnerstva v oblasti obchodu a investícií, a to prostredníctvom bezprecedentného zblíženia našich ekonomík. Tento cieľ dosiahneme posilneným prístupom na trh USA, spoluprácou s USA na vypracúvaní celosvetových noriem a väčšou zlučiteľnosťou našich príslušných predpisov.

V skratke – uľahčením a urýchlením vzájomného obchodu medzi našimi spoločnosťami zefektívni táto dohoda fungovanie našich hospodárstiev v tých prípadoch, keď to bude prospešné. To bude mať dominový efekt v podobe reálnych úspor spotrebiteľov, ako aj vytvorenia desiatok tisíc pracovných miest pre Európanov.

Európa zároveň vstupuje do týchto rokovaní s nadšením, ale má realistické očakávania. Prísnosť vnútroštátnych noriem v oblasti životného prostredia, práce, súkromia alebo bezpečnosti ani politiky na ochranu spotrebiteľov sa nemôže znížiť za cenu podpory obchodu a investícií a ani sa nezníži.

Z najnovších odhadov vyplýva, že komplexná a ambiciózna dohoda medzi EÚ a USA by pre EÚ mohla znamenať celkový prínos vo výške 0,5 % až 1 % HDP ročne. Pre hospodárstvo EÚ by to zodpovedalo zvýšeniu ročného príjmu aspoň o ďalších 86 miliárd EUR. Inak povedané – obmedzením byrokracie a znížením spotrebiteľských cien by budúca dohoda so Spojenými štátmi priniesla „do vrecka“ jednej európskej rodiny v priemere ďalších takmer 545 EUR ročne.

Pokiaľ ide o audiovizuálne služby, v skutočnosti je v tomto sektore v hre digitálna revolúcia mediálneho sektora. Digitálne médiá však v súčasnosti nepodliehajú právnym predpisom EÚ. Európska komisia nedávno vyzvala všetky zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k zelenej knihe o tejto otázke. Preto sa ňou nechceme zaoberať teraz, ale až neskôr.

Aby však bolo jasné: Audiovizuálne služby nechceme vylúčiť. Hoci momentálne nie sú súčasťou mandátu, Komisia má na jeho základe jednoznačnú možnosť predložiť Rade dodatočné smernice na rokovania v neskoršom štádiu vychádzajúce z rokovaní s našimi americkými partnermi.

Sme pripravení prediskutovať s nimi túto otázku a vypočuť si ich názory, a potom sa rozhodneme, či požiadame o dodatočné smernice na rokovania.“

Súvislosti

Doterajší vývoj

Na samite EÚ a USA, ktorý sa konal v novembri 2011, ich vedúci predstavitelia zriadili Pracovnú skupinu na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast pod vedením obchodného zástupcu USA Rona Kirka a komisára EÚ pre obchod Karla De Guchta. Pracovná skupina bola poverená úlohou určiť politiky a opatrenia, ktorými je v záujme podpory vzájomne prínosnej tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu a medzinárodnej konkurencieschopnosti možné zvýšiť objem obchodu a investícií medzi EÚ a USA. Skupina vo svojej správe uverejnenej 13. februára 2013 odporučila začať rokovania.
Dospela k záveru, že komplexná dohoda vzťahujúca sa na všetky odvetvia by bola nesmierne pozitívna, pričom by otvorila obchod a bola by vítaným posilnením hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest na oboch stranách Atlantiku. Európska komisia predložila členským štátom návrh smerníc na rokovania 12. marca 2013 (IP/13/224).

Európsky parlament prijal v máji 2013 uznesenie, v ktorom vyjadril zámer pozorne sledovať proces a prispieť k jeho úspešnému výsledku. Členské štáty EÚ vo svojom dnešnom rozhodnutí potvrdzujú, že Európska komisia má potrebný súhlas na to, aby uplatnila svoje rokovacie právomoci a čo najskôr začala formálne transatlantické rokovania.

Obchodné toky medzi EÚ a USA

EÚ a USA sú najväčšími ekonomickými veľmocami na svete a ich spoločné HDP dosahuje približne polovicu svetového HDP. To sa odzrkadľuje aj v obchodných a investičných tokoch, ktoré nemajú obdobu. Hodnota tovaru a služieb, s ktorými každodenne obchodujeme, dosahuje 2 miliardy EUR. USA je najväčším vývozným trhom EÚ, pričom hodnota výrobkov z EÚ, ktoré USA ročne nakúpia, predstavuje 264 miliárd EUR, t. j. 17 % celkového objemu vývozu z EÚ. Okrem toho hodnota transatlantického obchodu so službami dosahuje približne 260 miliárd EUR ročne. Celkový objem investícií USA v EÚ je trojnásobne vyšší než v celej Ázii a objem investícií EÚ v USA je približne osemnásobkom jej investícií v Indii a Číne dohromady. Na transatlantickom hospodárstve stojí celkovo asi 15 miliónov pracovných miest na oboch stranách Atlantiku.

Ďalšie informácie

Tlačová konferencia komisára De Guchta o mandáte na rokovania o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií

OZNAM o mandáte na rokovania

Webová lokalita venovaná rokovaniam o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií

Často kladené otázky o dohode o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií

Záverečná správa pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre zamestnanosť a rast

Obchodné vzťahy EÚ a USA

Kontaktné osoby:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar