Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 14 czerwca 2013 r.

Transatlantyckie partnerstwo w zakresie handlu i inwestycji: Komisarz Karel De Gucht z zadowoleniem przyjmuje zielone światło od państw członkowskich do rozpoczęcia negocjacji

Komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht powiedział:

„Cieszę się z podjętej dziś przez Radę decyzji o zielonym świetle dla Komisji Europejskiej do rozpoczęcia negocjacji handlowych i inwestycyjnych ze Stanami Zjednoczonymi.

Dzisiejsza decyzja jest ważnym sygnałem dla całej Europy, że po obu stronach Atlantyku jesteśmy zdeterminowani, aby tworzyć miejsca pracy i wzmacniać gospodarkę. Naszym celem jest uwolnienie niewykorzystanego potencjału kompleksowego transatlantyckiego partnerstwa w zakresie handlu i inwestycji poprzez bezprecedensowe zbliżenie naszych gospodarek. Osiągniemy go dzięki zwiększeniu dostępu do rynku USA, współpracy z USA na rzecz ustanowienia standardów międzynarodowych oraz większej zgodności między przepisami.

Krótko mówiąc, umowa ta będzie polegać na usprawnianiu działania naszych gospodarek, w uzasadnionych przypadkach, poprzez ułatwienie i przyspieszenie prowadzenia wspólnych interesów przez nasze przedsiębiorstwa. To z kolei przyniesie rzeczywiste oszczędności konsumentom, a także umożliwi utworzenie dziesiątek tysięcy miejsc pracy dla Europejczyków.

Europa podchodzi do tych negocjacji z entuzjazmem, lecz realistycznie. Nasze standardy w dziedzinie ochrony środowiska, pracy, prywatności i norm bezpieczeństwa oraz w zakresie ochrony konsumentów nie mogą i nie zostaną obniżone jako środek wspierania handlu i inwestycji.

Szacuje się, że kompleksowe i ambitne porozumienie między UE i USA mogłoby przynieść UE roczne zyski między 0,5 % a 1 % PKB. Odpowiadałoby to co najmniej 86 mld euro dodatkowego rocznego dochodu dla gospodarki UE. Innymi słowy, dzięki ograniczeniu biurokracji i obniżeniu cen detalicznych przyszły handel ze Stanami Zjednoczonymi przełożyłby się na dodatkowe 545 euro rocznie do kieszeni statystycznej europejskiej rodziny.

Jeśli chodzi o usługi audiowizualne, w tym sektorze najważniejsza jest obecnie rewolucja cyfrowa w środowisku medialnym. W UE nie obowiązują jeszcze żadne przepisy w zakresie mediów cyfrowych. Komisja Europejska zaprosiła niedawno wszystkie zainteresowane strony do wyrażenia opinii w sprawie zielonej księgi na ten temat. W związku z tym nie chcemy się tym teraz zajmować, ale wrócimy do tej kwestii później.

Chciałbym jasno powiedzieć: nie pomijamy tego elementu. Usługi audiowizualne nie są obecnie objęte mandatem, jednak wyraźnie w nim zaznaczono, że Komisja może zwrócić się do Rady z dodatkowymi wytycznymi negocjacyjnymi w oparciu o dyskusje z naszymi amerykańskimi partnerami.

Jesteśmy gotowi rozmawiać z nimi na ten temat i wysłuchać ich opinii. Dopiero wtedy zdecydujemy, czy zwrócimy się o dodatkowe wytyczne negocjacyjne”.

Kontekst

Dotychczasowe wydarzenia

Na szczycie UE-USA w listopadzie 2011 r. powołano grupę roboczą wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu, pod przewodnictwem przedstawiciela USA ds. handlu Rona Kirka i komisarza UE ds. handlu Karela de Guchta. Zadaniem grupy było określenie strategii politycznych i środków służących zwiększeniu wymiany handlowej i inwestycji między UE i USA w celu wspierania tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności, korzystnych dla obu stron. W sprawozdaniu końcowym grupy, opublikowanym 13 lutego 2013 r., zalecono rozpoczęcie negocjacji.
Stwierdzono w nim, że kompleksowe porozumienie obejmujące wszystkie sektory miałoby bardzo pozytywne skutki, otworzyłoby rynek i przyniosłoby oczekiwane pobudzenie w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy po obu stronach Atlantyku. 12 marca 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła wytyczne negocjacyjne państwom członkowskim (IP/13/224).

W maju 2013 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził swój zamiar dokładnego śledzenia procesu negocjacyjnego i przyczynienia się do jego powodzenia. Decyzja podjęta dziś przez państwa członkowskie UE potwierdza, że Komisja Europejska ma całe niezbędne poparcie do skorzystania ze swoich uprawnień negocjacyjnych i jak najszybszego otwarcia formalnych negocjacji transatlantyckich.

Przepływy handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

UE i USA to największe światowe potęgi gospodarcze, wspólnie generujące około połowę światowego PKB. Znajduje to również odzwierciedlenie w ich bezprecedensowej wymianie handlowej i przepływie inwestycji. Wartość dziennego handlu towarami i usługami wynosi 2 mld euro. USA jest największym rynkiem eksportowym UE — rocznie kupuje produkty UE warte 264 mld euro , tj. 17 % całkowitego eksportu UE. Wartość transatlantyckiego handlu usługami wynosi około 260 mld euro rocznie. Łączna wartość inwestycji Stanów Zjednoczonych w całej UE jest trzy razy wyższa niż w całej Azji, podczas gdy wartość inwestycji UE w Stanach Zjednoczonych jest około osiem razy wyższa niż łączna kwota inwestycji UE w Indiach i Chinach. Transatlantycka gospodarka wspiera około 15 mln miejsc pracy po obu stronach oceanu.

Dodatkowe informacje

Konferencja prasowa Komisarza De Guchta na temat mandatu dotyczącego partnerstwa

Notatka informacyjna w sprawie mandatu negocjacyjnego

Portal dotyczący negocjacji partnerstwa

Najczęściej zadawane pytania na temat transatlantyckiej umowy o handlu i inwestycjach

Sprawozdanie końcowe grupy roboczej wysokiego szczebla na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Stosunki handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi

Kontakt :

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar