Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 14 juni 2013

Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap: commissaris De Gucht ingenomen met groene licht lidstaten voor onderhandelingen

EU-commissaris Karel De Gucht heeft de volgende verklaring afgegeven:

"Ik ben zeer verheugd dat de Raad vandaag heeft besloten de Europese Commissie het groene licht te geven om van start te gaan met handels- en investeringsonderhandelingen met de Verenigde Staten.

Het besluit van vandaag geeft een belangrijk signaal af aan iedereen in Europa dat wij zijn eensgezind zijn in ons streven om banen te scheppen en onze economieën aan beide zijden van de Atlantische Oceaan sterker te maken. Ons doel is om de nog niet aangeboorde mogelijkheden van een veelomvattend trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) te benutten door onze economieën dichter bij elkaar te brengen dan zij ooit zijn geweest. Wij zullen dit bereiken door middel van een betere toegang tot de Amerikaanse markt, door met de VS samen te werken aan de ontwikkeling van wereldwijde normen en door een betere afstemming van onze regelgeving.

Kortom, door dit akkoord worden onze economieën waar dit zinvol is gestroomlijnd door het voor onze ondernemingen mogelijk te maken makkelijker en sneller zaken met elkaar te doen. Op zijn beurt heeft dit weer het voordeel dat de consument flink wat geld kan besparen en dat er tienduizenden banen in Europa bij komen.

Europa gaat deze onderhandelingen enthousiast, maar realistisch in. Onze eigen milieu-, arbeids-, privacy- of veiligheidsnormen en ons beleid voor de bescherming van consumenten kunnen en zullen niet worden afgezwakt om handel en investeringen te bevorderen.

Uit de laatste cijfers blijkt dat een uitgebreide en ambitieuze overeenkomst tussen de EU en de VS de Europese Unie in totaal een jaarlijkse stijging van 0,5 % tot 1 % van het bbp zou kunnen opleveren. Dit komt overeen met minstens 86 miljard euro aan extra inkomsten per jaar voor de economie van de EU. Met andere woorden, door de bureaucratie te verminderen en de consumptieprijzen te verlagen, zou een toekomstige handelsovereenkomst met de Verenigde Staten gemiddeld een Europees gezin bijna 545 euro per jaar extra in hun portemonnee opleveren.

Wat audiovisuele diensten betreft, wat in deze sector op het spel staat is de digitale revolutie op mediagebied. Maar er is momenteel geen EU-wetgeving voor digitale media. De Europese Commissie heeft onlangs alle belanghebbenden gevraagd om een reactie op een groenboek hierover. Daarom willen wij dit niet nu behandelen, maar er in een later stadium op terugkomen.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen uitzonderingsbepaling. Audiovisuele diensten worden nu niet in het mandaat opgenomen, maar in het mandaat is duidelijk opgenomen dat de Commissie de mogelijkheid heeft om later terug te gaan naar de Raad met aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren op basis van een bespreking met onze Amerikaanse onderhandelingspartners.

Wij willen daarover met hen discussiëren en luisteren naar hun standpunten over deze kwestie. Dan pas zullen wij beslissen of we om aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren zullen vragen."

Achtergrond

Wat is er tot nu toe gebeurd

Tijdens de topontmoeting tussen de EU en de VS van november 2011 is een Werkgroep op hoog niveau voor werkgelegenheid en groei opgericht, die wordt geleid door Amerikaanse handelsgezant Ron Kirk en EU-handelscommissaris Karel De Gucht. De werkgroep kreeg de opdracht beleid en maatregelen vast te stellen ter bevordering van handel en investeringen tussen de EU en de VS teneinde de werkgelegenheid, economische groei, en internationaal concurrentievermogen in beide economieën te ondersteunen. In het eindverslag van de werkgroep, dat op 13 februari 2013 is gepubliceerd, werd aanbevolen te starten met de onderhandelingen. De groep is tot de bevinding gekomen dat een brede overeenkomst die alle sectoren omvat, een bijzonder positieve uitwerking zou hebben, waarbij de handel zou worden opengesteld en sprake zou zijn van een welkome impuls voor de economische groei en de werkgelegenheid aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. De Europese Commissie heeft op 12 maart 2013 onderhandelingsrichtsnoeren aan de lidstaten voorgelegd (IP/13/224).

In mei 2013 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het te kennen heeft gegeven dat het van plan is het proces op de voet te volgen en bij te dragen tot een succesvolle uitkomst. Het besluit dat de lidstaten van de EU vandaag hebben genomen, bevestigt dat de Europese Commissie alle nodige steun heeft om gebruik te maken van haar onderhandelingsbevoegdheden en zo snel mogelijk met de formele trans-Atlantische onderhandelingen te starten.

Handelsstromen tussen de EU en de VS

Als de twee belangrijkste economische grootmachten van de wereld zijn de EU en de VS samen goed voor ongeveer de helft van het mondiale bbp. Dit komt ook tot uiting in de ongekend grote handels- en investeringsstromen. Elke dag verhandelen wij voor 2 miljard euro aan goederen en diensten. De VS is de grootste exportmarkt van de EU: zij kopen jaarlijks voor 264 miljard euro aan Europese producten, ofwel 17 % van de totale EU-uitvoer. Bovendien is de trans-Atlantische handel in diensten goed voor ongeveer 260 miljard euro per jaar. In totaal investeert de VS driemaal zo veel in de EU als in heel Azië, terwijl de EU-investeringen in de VS ongeveer achtmaal zo hoog zijn als de EU-investeringen in India en China samen. Over het geheel genomen is de trans-Atlantische economie goed voor ongeveer 15 miljoen banen aan beide zijden.

Meer informatie

Persconferentie commissaris De Gucht over het TTIP-mandaat

Nota over het onderhandelingsmandaat

Website TTIP-onderhandelingen

Veelgestelde vragen over de trans-Atlantische overeenkomst inzake handel en investeringen

Eindverslag van de Werkgroep op hoog niveau voor werkgelegenheid en groei

De handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS

Contact :

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar