Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. jūnijā

Transatlantiska tirdzniecības un ieguldījumu partnerība: komisārs Karels de Gihts atzinīgi vērtē dalībvalstu atļauju sākt sarunas

ES tirdzniecības komisārs de Gihts teica:

“Esmu gandarīts, ka Padome šodien nolēma "dot zaļo gaismu" Eiropas Komisijai, lai sāktu tirdzniecības un ieguldījumu sarunas ar Amerikas Savienotajām Valstīm.

Šodienas lēmums ir svarīgs signāls iedzīvotājiem visā Eiropā, ka mūs vieno apņemšanās radīt darbavietas un nostiprināt mūsu ekonomiku abās Atlantijas okeāna pusēs. Mūsu mērķis ir atraisīt visaptverošas transatlantiskas tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) vēl neizmantoto potenciālu, satuvinot mūsu ekonomikas tik cieši kā vēl nekad agrāk. Mēs to panāksim, pateicoties plašākai piekļuvei ASV tirgum, strādājot ar ASV, lai noteiktu globālus standartus, un panākot lielāku saderību starp mūsu attiecīgajiem noteikumiem.

Īsi sakot: šīs vienošanās rezultāts būs mūsu tautsaimniecību racionalizēšana, kur tas būs lietderīgi, ļaujot mūsu uzņēmumiem vieglāk un ātrāk veikt kopīgu uzņēmējdarbību. Tas savukārt izsauks ķēdes reakciju, radot faktiskus līdzekļu ietaupījumus patērētājiem, kā arī desmitiem tūkstošu darba vietu Eiropas iedzīvotājiem.

Eiropa šajās sarunās iesaistās ar entuziasmu, vienlaikus raugoties uz situāciju ar skaidru prātu. Mūsu vides, darba, privātuma vai drošības standartus un politiku patērētāju aizsardzībai nevar pazemināt un tas netiks darīts, lai par katru cenu veicinātu tirdzniecību un ieguldījumus.

Jaunākās aplēses liecina, ka visaptveroša un vērienīga vienošanās starp ES un ASV varētu sniegt ES vispārējo ikgadējo pieaugumu 0,5 % līdz 1 % no IKP apmērā. Tas atbilstu vismaz 86 miljardiem eiro papildu gada ienākumu ES ekonomikā. Citiem vārdiem sakot, samazinot birokrātiju un pazeminot cenas patērētājiem, iespējamā tirdzniecības vienošanās ar Amerikas Savienotajām Valstīm gadā radītu gandrīz 545 eiro papildus katras Eiropas ģimenes makā.

Attiecībā uz audiovizuālajiem pakalpojumiem šobrīd galvenais šajā nozarē ir digitālā revolūcija plašsaziņas līdzekļu vidē. Taču pašlaik nav ES tiesību aktu par digitālajiem plašsaziņas līdzekļiem. Eiropas Komisija nesen aicināja visas ieinteresētās personas apspriest zaļo grāmatu par šo jautājumu. Tādējādi mēs nevēlamies šo jautājumu risināt tagad, bet atgriezties pie tā vēlāk.

Vēlos precizēt: tas nav izņēmums. Audiovizuālie pakalpojumi pašlaik nav ietverti sarunu pilnvarās, bet tajās ir skaidri norādīts, ka Komisijai ir iespēja vēlāk vērsties pie Padomes ar papildu sarunu norādēm, pamatojoties uz sarunām ar ASV kolēģiem.

Mēs esam gatavi to apspriest ar mūsu ASV kolēģiem un ņemt vērā viņu viedokli šajā jautājumā. Tas ir brīdis, kad mēs izlemsim, vai mēs lūgsim papildu sarunu norādes.”

Vispārīga informācija

Kas noticis līdz šim

ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmē 2011. gada novembrī vadītāji izveidoja Augsta līmeņa darba grupu nodarbinātības un izaugsmes jautājumos, ko vada ASV tirdzniecības pārstāvis Rons Kērks un ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts. Šai darba grupai tika uzdots noteikt politiku un pasākumus, lai palielinātu ES un ASV savstarpējo tirdzniecību un ieguldījumus, kas atbalstītu abpusēji izdevīgu darbavietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un starptautisko konkurētspēju. Grupas nobeiguma ziņojumā, kas publicēts 2013. gada 13. februārī, ieteikts sākt sarunas. Tajā secināts, ka labākais risinājums, kas pavērtu lielākas tirdzniecības iespējas un dotu impulsu ekonomikas izaugsmei un nodarbinātības veicināšanai abās Atlantijas okeāna pusēs, būtu visaptverošs nolīgums, kas aptvertu visas nozares. Eiropas Komisija 2013. gada 12. martā iesniedza dalībvalstīm sarunu norādes (IP/13/224).

Eiropas Parlaments 2013. gada maijā pieņēma rezolūciju, kurā izteica savu nodomu cieši uzraudzīt šo procesu un veicināt tā veiksmīgu iznākumu. ES dalībvalstu šodien pieņemtais lēmums apstiprina, ka Eiropas Komisija ir saņēmusi nepieciešamo piekrišanu savu sarunu pilnvaru īstenošanai un oficiālu transatlantisko sarunu iespējami drīzai sākšanai.

ES un ASV tirdzniecības plūsmas

ES un ASV ir pasaulē lielākās ekonomikas lielvaras, kas kopā pārstāv aptuveni pusi no pasaules IKP. To atspoguļo arī nepārspētās tirdzniecības un ieguldījumu plūsmas. Katru dienu tiek tirgotas preces un pakalpojumi 2 miljardu eiro apmērā. ASV ir lielākais ES eksporta tirgus, katru gadu iegādājoties ES izstrādājumus 264 miljardu eiro apmērā, kas veido 17 % no ES eksporta kopējā apjoma. Papildus tam transatlantiskā pakalpojumu tirdzniecība notiek par aptuveni 260 miljardiem eiro gadā. Kopējie ASV ieguldījumi ES ir trīs reizes lielāki nekā visas Āzijas ieguldījumi, un ES ieguldījumi ASV ir apmēram astoņas reizes lielāki nekā ES ieguldījumi Indijā un Ķīnā kopā. Transatlantiskā ekonomika kopumā atbalsta aptuveni 15 miljonus darba vietu abās pusēs.

Sīkāka informācija

Komisāra De Gihta preses konference par TTIP pilnvarām

MEMO par sarunu pilnvarām

TTIP sarunu tīmekļa vietne

Bieži uzdoti jautājumi par Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu

Augsta līmeņa darba grupas nodarbinātības un izaugsmes jautājumos nobeiguma ziņojums

ES un ASV tirdzniecības attiecības

Kontaktpersonas:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar