Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 14 d.

Transatlantinė prekybos ir investicijų partnerystė: Europos Komisijos narys Karelas De Guchtas džiaugiasi valstybių narių Komisijai suteiktais įgaliojimais pradėti derybas

Už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys K. De Guchtas pareiškė:

„Džiaugiuosi, kad šiandien Taryba suteikė Europos Komisijai įgaliojimus pradėti su Jungtinėmis Valstijomis derybas dėl prekybos ir investicijų.

Šis sprendimas – tai svarbus ženklas visos Europos piliečiams, kad esame vieningi ir pasiryžę abiejose Atlanto pusėse kartu kurti naujas darbo vietas ir stiprinti ekonomiką. Mūsų tikslas – labiau nei kada nors anksčiau suartinti ES ir JAV ekonomiką ir išnaudoti visapusiškos transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės potencialą. To siekdami turime sudaryti geresnes sąlygas ES verslui patekti į JAV rinką, bendradarbiaudami su JAV nustatyti pasaulinius standartus ir derinti reglamentavimo sistemas.

Trumpai tariant, sieksime racionalizuoti ES ir JAV ūkius tose srityse, kuriose tai prasminga, ir užtikrinti, kad ES ir JAV įmonėms būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos drauge užsiimti verslu. Dėl to vartotojai galėtų sutaupyti lėšų, be to, būtų sukurta dešimtys tūkstančių naujų darbo vietų Europoje.

Europa į šias derybas žvelgia entuziastingai, bet kartu ir realistiškai. Prekyba ir investicijos negali būti ir nebus skatinamos nustatant žemesnius ES aplinkos, darbo, privatumo arba saugos standartus ar švelninant vartotojų apsaugos politiką.

Pagal naujausius skaičiavimus dėl šio plataus masto ES ir JAV susitarimo ES BVP per metus galėtų padidėti 0,5–1 proc. Tai reikštų, kad ES ekonomika per metus turėtų 86 mlrd. eurų papildomų pajamų. Kitaip tariant, sumažinus biurokratizmą ir vartotojų kainas, ateityje dėl ES ir JAV prekybos kiekvienai Europos šeimai per metus vidutiniškai atitektų 545 papildomi eurai.

Kalbant apie audiovizualinį sektorių, pirmiausia reikėtų paminėti skaitmeninę revoliuciją žiniasklaidos aplinkoje. Šiuo metu, deja, nėra veikiančių ES skaitmeninės žiniasklaidos teisės aktų. Europos Komisija neseniai paragino visas suinteresuotąsias šalis teikti pastabas dėl šia tema parengtos Žaliosios knygos. Taigi, šio klausimo nenorėtume spręsti dabar. Prie jo sugrįšime vėliau.

Norėčiau pabrėžti, kad svarstyti šio klausimo nebaigėme. Šiuo metu įgaliojimų derėtis dėl audiovizualinių paslaugų nesuteikta, bet yra aiškiai nurodyta, kad Komisija, atsižvelgdama į diskusijas su JAV partneriais, gali vėliau paprašyti Tarybos papildomų derybinių nurodymų.

Esame pasirengę šį klausimą aptarti su JAV partneriais ir išklausyti jų nuomonę. Išvadą, ar prašyti papildomų derybinių nurodymų, padarysime tik po to.“

Pagrindiniai faktai

Kas padaryta iki šiol

2011 m. lapkričio mėn. vykusiame ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikime valstybių ir vyriausybių vadovai įsteigė JAV prekybos reikalų patikėtinio Rono Kirko ir už prekybą atsakingo Europos Komisijos nario Karelo De Guchto vadovaujamą Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo skatinimo aukšto lygio darbo grupę. Jai pavesta nustatyti ES ir JAV prekybos ir investicijų skatinimo strategiją ir priemones, kuriomis būtų remiamas abiem pusėms naudingas darbo vietų kūrimas, ekonomikos augimas ir tarptautinis konkurencingumas. 2013 m. vasario 13 d. paskelbtoje galutinėje šios grupės ataskaitoje rekomenduojama pradėti derybas.
Padaryta išvada, kad visapusiškas visus sektorius apimantis susitarimas būtų labai veiksmingas: jis abiejose Atlanto vandenyno pusėse atvertų prekybą, skatintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. 2013 m. kovo 12 d. Europos Komisija pasiūlė valstybėms narėms derybinius nurodymus (
IP/13/224).

2013 m. gegužės mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė ketinimą atidžiai stebėti šį procesą ir padėti jį sėkmingai įgyvendinti. Šiandien priimtu sprendimu ES valstybės narės patvirtino, kad Europos Komisijai suteikti visi įgaliojimai kuo greičiau pradėti oficialias transatlantines derybas.

ES ir JAV prekybos srautai

ES ir JAV yra du didžiausi pasaulyje ekonominiai subjektai. Jos sukuria beveik pusę pasaulio BVP. Tai taip pat matyti iš jų prekybos ir investicijų srautų, kuriems neprilygsta niekas kitas. ES ir JAV prekybos prekėmis ir paslaugomis vertė kasdien – 2 mlrd. eurų. JAV yra didžiausia ES eksporto rinka, kurioje kasmet parduodama 264 mlrd. eurų vertės ES produktų, t. y. 17 proc. visų ES eksportuojamų prekių. Transatlantinės prekybos paslaugomis vertė – 260 mlrd. eurų per metus. Bendros JAV investicijos ES triskart viršija jos investicijas visose Azijos šalyse, o ES investicijos JAV maždaug aštuonis kartus viršija ES investicijų Indijoje ir Kinijoje sumą. Transatlantinis verslas užtikrina apie 15 milijonų darbo vietų abiejose Atlanto pusėse.

Daugiau informacijos

Komisijos nario K. De Guchto spaudos konferencija dėl derybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės įgaliojimų

Pranešimas dėl derybų įgaliojimų

Derybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės svetainė

DUK apie transatlantinį prekybos ir investicijų susitarimą

Darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo skatinimo aukšto lygio darbo grupės galutinė ataskaita

ES ir JAV prekybos santykiai

Asmenys ryšiams:

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73


Side Bar