Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2013

Διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων: ο επίτροπος, κ. Karel de Gucht, χαιρετίζει το «πράσινο φως» που έδωσαν τα κράτη μέλη για την έναρξη διαπραγματεύσεων

Ο αρμόδιος για το εμπόριο επίτροπος της ΕΕ, κ. De Gucht, δήλωσε:

«Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «το πράσινο φως» για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων.

Η σημερινή απόφαση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη ότι είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι οικονομίες μας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στόχος μας είναι να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό μιας συνολικής διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) φέρνοντας τις οικονομίες μας πιο κοντά από ποτέ. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της μεγαλύτερης πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων και μέσω της καλύτερης συμβατότητας μεταξύ των αντιστοίχων κανονισμών μας.

Εν ολίγοις, αυτή η συμφωνία θα αφορά τον εξορθολογισμό των οικονομιών μας στους τομείς στους οποίους φαίνεται εύλογο ότι πρέπει να γίνει, καθιστώντας ευκολότερη και ταχύτερη την ανάπτυξη από κοινού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις επιχειρήσεις μας. Παράλληλα, η συμφωνία θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα τόσο πραγματικής εξοικονόμησης για τους καταναλωτές όσο και δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας για τους Ευρωπαίους.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη αρχίζει τις διαπραγματεύσεις αυτές με ενθουσιασμό, αλλά με ρεαλιστικό τρόπο. Τα εγχώρια πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την εργασία, την ιδιωτική ζωή ή την ασφάλεια, καθώς και οι πολιτικές για την προστασία των καταναλωτών, δεν μπορούν και δεν θα υποβαθμιστούν για χάρη της προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια συνολική και φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποφέρει συνολικά ετήσια κέρδη μεταξύ του 0,5 % και του 1 % του ΑΕγχΠ για την ΕΕ. Αυτό το ποσοστό θα ισοδυναμούσε με τουλάχιστον 86 δισεκατομμύρια ευρώ προστιθέμενου ετήσιου εισοδήματος για την οικονομία της ΕΕ. Με άλλα λόγια, με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των τιμών καταναλωτή, μια μελλοντική εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επέφερε ένα πρόσθετο ποσό ύψους σχεδόν 545 ετησίως κατά μέσο όρο στο πορτοφόλι μιας ευρωπαϊκής οικογένειας.

Όσον αφορά τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αυτό που όντως διακυβεύεται σε αυτόν τον τομέα είναι η ψηφιακή επανάσταση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης. Η Επιτροπή κάλεσε πρόσφατα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με μια Πράσινη Βίβλο για το θέμα αυτό. Συνεπώς, δεν θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό σήμερα, αλλά θα επανέλθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο.

Θέλω να διευκρινίσω το εξής: Αυτό δεν αποτελεί παράλειψη. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην εντολή διαπραγμάτευσης, αλλά στην εντολή επισημαίνεται σαφώς ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να επανέλθει μετέπειτα στο Συμβούλιο με συμπληρωματικές οδηγίες διαπραγμάτευσης, κατόπιν συζητήσεων με τους αμερικανούς ομολόγους μας.

Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους αμερικανούς ομολόγους μας και να ακούσουμε τις απόψεις τους σχετικά. Τότε μόνο θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα σχετικά με το εάν θα ζητήσουμε συμπληρωματικές οδηγίες διαπραγμάτευσης.»

Ιστορικό

Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής

Στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2011, οι ηγέτες συγκρότησαν ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη, με επικεφαλής τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, κ. Ron Kirk και τον αρμόδιο για το εμπόριο επίτροπο της ΕΕ, κ. Karel De Gucht. Η ομάδα εργασίας επιφορτίστηκε με το καθήκον να εντοπίσει πολιτικές και μέτρα για την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, προκειμένου να υποστηριχθεί, προς αμοιβαίο όφελος, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα. Η τελική έκθεση της εν λόγω ομάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2013, συνέστησε την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια συνολική συμφωνία που καλύπτει όλους τους τομείς, θα έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο, καθώς θα ανοίξει το εμπόριο και θα δώσει ευπρόσδεκτη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οδηγίες διαπραγμάτευσης στα κράτη μέλη στις 12 Μαρτίου 2013 (IP/13/224).

Τον Μάιο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο εξέφρασε την πρόθεσή του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία και να συμβάλει στην επιτυχή έκβασή της. Η απόφαση που ελήφθη σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματευτικές της αρμοδιότητες και να αρχίσει τις επίσημες διατλαντικές διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν.

Εμπορικές ροές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτερες παγκοσμίως οικονομικές δυνάμεις, και αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕγχΠ. Το γεγονός αυτό αντανακλάται επίσης στις πρωτόγνωρες ροές εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών. Κάθε μέρα, πραγματοποιούμε συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της ΕΕ, αφού αγοράζουν προϊόντα της ΕΕ αξίας 264 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ήτοι το 17 % του συνόλου των εξαγωγών της ΕΕ. Επιπλέον, οι διατλαντικές συναλλαγές στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανέρχονται ετησίως σε ποσό 260 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Οι συνολικές επενδύσεις των ΗΠΑ στην ΕΕ είναι τριπλάσιες από τις επενδύσεις τους σε όλες τις χώρες της Ασίας, ενώ οι επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ είναι περίπου οκταπλάσιες από τις επενδύσεις της ΕΕ στην Ινδία και την Κίνα μαζί. Συνολικά, η διατλαντική οικονομία στηρίζει περίπου 15 εκατομμύρια θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Συνέντευξη τύπου του επιτρόπου, κ. De Gucht σχετικά με την εντολή για την TTIP

Υπόμνημα σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης

Δικτυακός τόπος για τις διαπραγματεύσεις της TTIP

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων

Τελική έκθεση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Η εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar