Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. juni 2013

Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab - Karel De Gucht er tilfreds med, at medlemsstaterne har givet grønt lys til at indlede forhandlinger

EU’s handelskommissær Karel De Gucht udtalte:

"Det glæder mig, at Rådet i dag har besluttet at give Europa-Kommissionen 'grønt lys' til at indlede forhandlinger om handel og investering med USA.

Dagens beslutning sender et vigtigt signal til mennesker i hele Europa om, at vi er forenede i vores vilje til at skabe arbejdspladser og styrke vores økonomier på begge sider af Atlanten. Vores mål er at frigøre det uudnyttede potentiale, der ligger i et omfattende transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP), ved at føre vores økonomier tættere sammen end nogensinde før. Vi vil opnå dette gennem øget adgang til det amerikanske marked, ved at arbejde sammen med USA om fastsættelsen af internationale standarder og ved større kompatibilitet mellem vores respektive forskrifter.

Denne aftale vil kort sagt gå ud på at strømline vores økonomier på fornuftig vis ved at gøre det lettere og hurtigere for vores virksomheder at handle sammen. Det vil få følgevirkninger i form af reelle besparelser for forbrugerne og skabe titusinder af arbejdspladser for europæerne.

Europa går ind til disse forhandlinger med stor begejstring, men også med realistiske forventninger. Der vil ikke blive givet køb på nationale standarder for miljø, arbejdsvilkår og sikkerhed og politikker til beskyttelse af forbrugerne med henblik på at fremme handel og investering.

De seneste skøn viser, at en omfattende og ambitiøs aftale mellem EU og USA ville kunne give en samlet årlig gevinst på mellem 0,5 % og 1 % af BNP i EU. Dette vil svare til mindst 86 mia. EUR i ekstra årlige indtægter for EU’s økonomi. Ved at mindske bureaukratiet og sænke forbrugerpriserne vil en fremtidig handelsaftale med USA med andre ord medføre, at en europæisk gennemsnitsfamilie hvert år bliver næsten 545 EUR rigere.

Når det gælder audiovisuelle tjenesteydelser, er det, der i virkeligheden er på spil i denne sektor, den digitale revolution inden for medieverdenen. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt ingen EU-lovgivning om digitale medier. Europa-Kommissionen har for nylig opfordret alle interesserede parter til at kommentere en grønbog om dette emne. Derfor ønsker vi ikke at tage stilling til dette spørgsmål lige nu, men vil vende tilbage til det på et senere tidspunkt.

Lad mig gøre det helt klart: der er ikke tale om, at denne sektor skal undtages. Audiovisuelle tjenesteydelser indgår for øjeblikket ikke i mandatet, men det er klart angivet i mandatet, at Kommissionen har mulighed for at vende tilbage til Rådet med supplerende forhandlingsdirektiver på grundlag af drøftelser med vore amerikanske partnere.

Vi er parate til at drøfte spørgsmålet med vore amerikanske partnere og lytte til deres synspunkter. Derefter vil vi konkludere, om vi skal anmode om supplerende forhandlingsdirektiver."

Baggrund

Hvad der er sket hidtil

På topmødet mellem EU og USA i november 2011 nedsatte lederne en arbejdsgruppe på højt plan om vækst og beskæftigelse under ledelse af den amerikanske handelsrepræsentant Ron Kirk og EU's handelskommissær Karel De Gucht. Arbejdsgruppen fik til opgave at identificere politikker og foranstaltninger, der kan øge handelen og investeringerne mellem EU og USA med henblik på at fremme gensidigt fordelagtig jobskabelse, økonomisk vækst og international konkurrenceevne. I arbejdsgruppens endelige rapport, der blev offentliggjort den 13. februar 2013, blev det anbefalet at iværksætte forhandlingerne.
I rapporten konkluderedes det, at en omfattende aftale, der dækker alle sektorer, ville have yderst positive virkninger for en åbning af handelen og give en velkommen saltvandsindsprøjtning til økonomisk vækst og beskæftigelse på begge sider af Atlanten. Europa-Kommissionen fremlagde sine forslag til forhandlingsdirektiver for medlemsstaterne den 12. marts 2013 (
IP/13/224).

I maj 2013 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, som gav udtryk for Parlamentets hensigt om nøje at følge processen og bidrage til dens succes. Denne beslutning, der i dag er truffet af EU’s medlemsstater, bekræfter, at Kommissionen har den nødvendige opbakning til at anvende sine forhandlingsbeføjelser og indlede de formelle transatlantiske forhandlinger snarest muligt.

Handelsstrømmene mellem EU og USA

EU og USA er verdens største økonomier og tegner sig tilsammen for ca. halvdelen af verdens BNP. Dette afspejles også i de enestående handels- og investeringsstrømme. Hver dag udveklser EU og USA varer og tjenesteydelser til en værdi af 2 mia. EUR. USA, der er EU’s største eksportmarked, aftager årligt EU-varer for 264 mia. EUR, dvs. 17 % af EU’s samlede eksport. Dertil kommer, at den transatlantiske handel med tjenesteydelser beløber sig til ca. 260 mia. EUR pr. år. USA’s samlede investeringer i EU er tre gange højere end i hele Asien, og EU’s investeringer i USA er ca. otte gange størrelsen af EU’s investeringer i Indien og Kina tilsammen. Generelt understøtter den transatlantiske økonomi ca. 15 mio. job på begge sider af Atlanten.

Yderligere oplysninger

Kommissær De Gucht’s pressekonference om TTIP-mandatet

Memo om forhandlingsmandatet

Websted for TTIP-forhandlingerne

Ofte Stillede Spørgsmål om det europæisk-amerikanske transatlantiske handels- og investeringspartnerskab

Endelig rapport fra arbejdsgruppen på højt plan vedrørende beskæftigelse og vækst

Handelen mellem EU og USA

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar