Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. června 2013

Transatlantické partnerství pro obchod a investice: komisař Karel de Gucht vítá, že členské státy daly zelenou k zahájení jednání

Komisař EU pro obchod De Gucht uvedl:

„Jsem rád, že se dnes Rada rozhodla dát Evropské komisi „zelenou“ k zahájení jednání o obchodu a investicích se Spojenými státy.

Dnešním rozhodnutím dáváme lidem v celé Evropě výrazný vzkaz, že jsme odhodláni postupovat jednotně při vytváření pracovních míst a posilování hospodářství na obou stranách Atlantiku. Naším cílem je přiblížit k sobě naše hospodářství více než kdykoli v minulosti, a uvolnit tak potenciál, který se skrývá v komplexním transatlantickém partnerství pro obchod a investice. Podaří se nám to zlepšením přístupu na trh USA, spoluprací se Spojenými státy při tvorbě celosvětových norem a tím, že zajistíme větší soulad našich předpisů.

Stručně řečeno tato dohoda přinese zefektivnění fungování našich ekonomik tam, kde je to namístě, protože podniky budou moci obchodovat snáze a rychleji. Díky dominovému efektu to spotřebitelům přinese skutečné úspory a přínos se projeví i desítkami tisíc nově vytvořených pracovních míst pro Evropany.

Zároveň je třeba říci, že Evropa do jednání vstupuje sice energicky, ale též s dávkou realismu. Podpora obchodu a investic nepůjde na úkor evropských norem, pokud jde o životní prostředí, pracovněprávní věci, ochranu soukromí či bezpečnost, ani neoslabí ochranu spotřebitele.

Nejnovější odhady ukazují, že pro EU by komplexní a ambiciózní dohoda s USA mohla znamenat celkový roční přírůstek HDP mezi 0,5 % a 1 %. Pro hospodářství EU by to ročně odpovídalo přinejmenším 86 miliardám EUR dodatečných příjmů. Jinými slovy, snížením byrokratické zátěže i spotřebitelských cen by budoucí obchodní dohoda s USA přinesla každé evropské domácnosti průměrně téměř 545 EUR ročně navíc.

U odvětví audiovizuálních služeb jde ve skutečnosti především o digitální revoluci v mediálním prostředí. Digitální média ovšem v současné době žádný právní předpis EU neupravuje. Evropská komise nedávno vyzvala všechny zúčastněné strany, aby se vyjádřily k zelené knize na toto téma. Z toho důvodu nechceme tuto věc řešit nyní, nýbrž vrátit se k ní v pozdější fázi.

Řečeno naprosto jednoznačně: nejedná se o vynětí této otázky z předmětu jednání. Audiovizuální služby v současné době v mandátu nejsou, je v něm však zřetelně uvedeno, že Komise může na základě jednání s americkou stranou požádat Radu o další směrnice pro jednání.

Jsme připraveni o tomto tématu s americkými protějšky hovořit a vyslechnout si jejich názory. Až potom se rozhodneme, zda požádat o dodatečné směrnice pro jednání.“

Souvislosti

Přehled dosavadního vývoje

Při summitu EU–USA v listopadu 2011 byla zřízena pracovní skupina na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst v čele s představitelem USA pro obchodní záležitosti Ronem Kirkem a komisařem EU pro obchod Karlem De Guchtem. Tato pracovní skupina byla pověřena, aby vymezila politiky a opatření, které by zvýšily obchod a investice mezi EU a USA, s cílem podpořit vzájemně přínosné vytváření pracovních příležitostí, hospodářský růst a mezinárodní konkurenceschopnost. Ve své závěrečné zprávě, zveřejněné 13. února 2013, skupina doporučila zahájit jednání.
Došla k závěru, že komplexní dohoda zahrnující všechna odvětví by měla výrazně pozitivní dopad, otevřela by obchod a poskytla by vítaný impuls hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst na obou březích Atlantiku. Návrh směrnic pro jednání Evropská komise předložila členským státům 12. března 2013 (IP/13/224).

V květnu 2013 Evropský parlament přijal usnesení, v němž vyjádřil záměr celý proces bedlivě sledovat a přispět k jeho úspěchu. Rozhodnutí přijaté dnes členskými státy EU potvrzuje, že Evropská komise má vše potřebné k tomu, aby uplatnila své vyjednávací pravomoci a co nejdříve vstoupila do oficiálních transatlantických jednání.

Obchodní toky mezi EU a USA

EU a USA jsou největšími hospodářskými velmocemi na světě – společně představují přibližně polovinu světového HDP. Odráží se to i v obchodně-investičních tocích, které nemají obdobu. Každý den se zobchoduje zboží a služby v hodnotě 2 miliard EUR. USA jsou největším vývozním trhem EU, ročně od EU nakupují výrobky za 264 miliard EUR, tj. 17 % celkového vývozu EU. Transatlantický obchod se službami navíc dosahuje přibližně 260 miliard EUR za rok. Celková výše amerických investic v EU trojnásobně převyšuje investice v celé Asii, a naopak investice EU ve Spojených státech jsou přibližně osminásobkem částky, kterou EU proinvestuje v Indii a Číně dohromady. Od transatlantické ekonomiky se odvíjí přibližně 15 milionů pracovních míst na obou stranách oceánu.

Další informace

Tisková konference komisaře De Guchta ohledně mandátu k jednání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice

MEMO týkající se mandátu k jednání

Často kladené otázky o transatlantické dohodě o obchodu a investicích

Závěrečná zpráva pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst

Obdhodní vztahy EU-USA

Kontaktní osoby:

Helene Banner (+32 22952407)

John Clancy (+32 22953773)


Side Bar