Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 юни 2013 г.

Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции: Комисар Карел де Гухт приветства решението на държавите членки за започване на преговори

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Карел де Гухт заяви:

„Радвам се, че днес Съветът реши да даде зелена светлина на Европейската комисия да започне преговори със САЩ в областта на търговията и инвестициите.

С днешното решение се изпраща важно послание на хората в Европа, че ние, от двете страни на Атлантическия океан, сме обединени в нашата решителност да създаваме работни места и да укрепим нашите икономики. Нашата цел е да реализираме неизползвания потенциал на едно всеобхватно трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, като сближим нашите икономики повече от всякога. Ще постигнем това чрез увеличаване на достъпа до пазара на САЩ, чрез съвместна работа със САЩ за определяне на световни стандарти и чрез осигуряване на по-голяма съвместимост между нашите законодателства в съответните области.

Накратко, това е споразумение за рационализиране на нашите икономики, когато това е необходимо, чрез създаване на условия нашите предприятия по-лесно и по-бързо да извършват бизнес помежду си. От своя страна това ще доведе до реални икономии за потребителите, както и до създаване на десетки хиляди работни места за европейци.

Европа започва тези преговори едновременно с ентусиазъм и с реализъм. Националните стандарти в областта на околната среда, труда, неприкосновеността на личния живот и безопасността, както и политиките за защита на потребителите не могат и няма да бъдат отслабени като средство за насърчаване на търговията и инвестициите.

Според последните оценки всеобхватно и амбициозно споразумение между ЕС и САЩ може да доведе до общо годишно увеличение на БВП на ЕС в размер на 0,5 – 1 %. Това се равнява на минимум 86 млрд. евро допълнителен годишен доход за икономиката на Съюза. С други думи чрез намаляване на бюрокрацията и понижаване на потребителските цени благодарение на бъдещо търговско споразумение със САЩ средно към дохода на всяко европейско семейство ще бъдат добавени почти 545 евро на година.

Що се отнася до аудиовизуалните услуги, въпросите, които действително трябва да бъдат решени в този сектор, са свързани с цифровата революция в медийната среда. В момента обаче не съществува законодателство на ЕС относно цифровите медии. Европейската комисия наскоро покани всички заинтересовани лица да изразят своите възгледи по зелена книга по този въпрос. Поради това не желаем да преговаряме по тази тема сега, но ще се върнем към нея на по-късен етап.

Нека да го кажа ясно – това не е изключване от преговорите. Понастоящем аудиовизуалните услуги не са включени в мандата, но в него ясно е посочено, че Комисията може да предлага на Съвета допълнителни указания за водене на преговори въз основа на разговорите с нашите колеги от САЩ.

Готови сме да обсъдим този въпрос с нашите американски колеги и да чуем техните възгледи по него. Именно тогава ще решим дали да поискаме допълнителни указания за водене на преговори.“

Контекст

Какво е направено досега

На проведената през ноември 2011 г. среща на върха между ЕС и САЩ бе създадена Работна група на високо равнище в областта на работните места и растежа, председателствана от търговския представител на САЩ Рон Кърк и европейския комисар по въпросите на търговията Карел де Гухт. На групата беше възложено да набележи политики и мерки за увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и САЩ с цел подкрепа на взаимноизгодно създаване на нови работни места и икономически растеж и засилване на конкурентоспособността в международен план. В окончателния доклад на групата, публикуван на 13 февруари 2013 г., бе препоръчано започване на преговорите. Тя стигна до заключението, че едно всестранно споразумение, обхващащо всички сектори, ще изиграе много положителна роля, ще доведе до отваряне на търговията и ще даде желан тласък на икономическия растеж и създаването на работни места от двете страни на Атлантическия океан. Европейската комисия представи на държавите от ЕС предложение за указания за водене на преговори на 12 март 2013 г. (IP/13/224).

През май 2013 г. Европейският парламент прие резолюция, в която изрази своето намерение да следи отблизо процеса и да допринесе за неговия успешен изход. След решението, взето днес от държавите от ЕС, Европейската комисия разполага с необходимото одобрение да използва своите правомощия за водене на преговори и да започне официални преговори със САЩ възможно най-скоро.

Търговия между ЕС и САЩ

ЕС и САЩ са най-големите икономически сили в света, като те общо създават около половината от световния БВП. Това се отразява и в търговските и инвестиционните потоци, които нямат аналог в света. Всеки ден ние търгуваме със стоки и услуги на стойност 2 млрд. евро. САЩ са най-големият експортен пазар на ЕС, като купуват годишно продукти от Съюза на стойност 264 млрд. евро, т.е. 17 % от общия износ на ЕС. В допълнение на това трансатлантическата търговия с услуги възлиза на около 260 млрд. евро годишно. Общият размер на инвестициите на САЩ в ЕС е три пъти по-висок от този в цяла Азия, а инвестициите на ЕС в САЩ са около осем пъти по-големи от инвестициите на Съюза в Индия и Китай, взети заедно. Общо в трансатлантическата икономика са заети около 15 млн. души от двете страни на океана.

За повече информация

Пресконференция на комисар Де Гухт относно мандата за преговори със САЩ

Информационна бележка относно мандата за преговори

Уебсайт за преговорите за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции

Често задавани въпроси относно трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции

Окончателен доклад на Работната група на високо равнище в областта на работните места и растежа

Търговски отношения между ЕС и САЩ

За контакти:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar