Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 17.

Foglalkoztatáspolitika: a Bizottság az állami foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságát javítva igyekezne a munkanélküliek segítségére sietni

A tagállamokban működő állami foglalkoztatási szolgálatoknak fontos szerep jut a 26 millió európai munkanélküli munkához juttatásában. Éppen ezért az Európai Bizottság határozatjavaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti együttműködést szorosabbra fűzve fokozza azok hatékonyságát, és azok jobban megfeleljenek a munkanélküliek és a vállalkozások igényeinek.

Az állami foglalkoztatási szolgálatok eredményes működése elengedhetetlen ahhoz, hogy a tagállamok átültethessék a gyakorlatba foglalkoztatáspolitikai elképzeléseiket, így például az „ifjúsági garancia” kezdeményezést. Az állami foglalkoztatási szolgálatok vannak például a legjobb helyzetben ahhoz, hogy az álláskeresőket a helyzetüknek és a munkaadók igényeinek megfelelő, képzéssel, gyakorlati képzéssel, szakmai gyakorlattal és továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatos tanácsokkal lássák el.

Ezenkívül az állami foglalkoztatási szolgálatok sokat tehetnek annak érdekében, hogy egy bizonyos képességgel rendelkező munkavállaló megtalálja az azt a képességet igénylő munkaadót. Az Európai Álláshelyfigyelő legutóbbi száma arról számol be, hogy a rekordokat döntő európai munkanélküliség dacára 1,7 millió betöltetlen állás van az EU-ban.

Az aktív munkaerő-piaci intézkedések megvalósításában oly fontos szerepet játszó állami foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságának és eredményességének javítása igen fontos a munkaneélküliség csökkentése szempontjábólmondta Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős európai biztos. – Az előterjesztett javaslat azt hivatott elősegíteni, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatok teljesíthessék fontos küldetésüket, és ezáltal hozzájáruljanak a foglalkoztatáspolitikák nagyobb mértékű, európai szintű összehangolásához”.

A határozat olyan platformot hoz létre, amelynek keretében az állami foglalkoztatási szolgálatok arra alkalmas mutatók alapján összemérhetik teljesítményüket, kiválogathatják a bevált gyakorlatokat és kölcsönösen tanulhatnak egymástól. Maguk az állami foglalkoztatási szolgálatok jelezték, hogy egy ilyen rendszer segítségével korábban lehetne észlelni a munkaerőpiacon jelentkező problémákat.

A foglalkoztatási szolgálatok hálózata közreműködhetne a tagállami foglalkoztatáspolitikák gyakorlati végrehajtásában is. Erre jó példa az uniós Miniszterek Tanácsa által elfogadott „ifjúsági garancia” kezdeményezés végrehajtása, melynek értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejezését vagy munkanélkülivé válásukat követő négy hónapon belül munkához jussanak, továbbtanulhassanak, illetve gyakorlati vagy szakmai képzésben vehessenek részt (lásd: IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

A hálózat segítséget nyújtana a tagállamoknak az állami foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságának és eredményességének javítását célzó ajánlások végrehajtásában, amelyeket a Tanács az európai szemeszter keretében, az egyes országok egyedi helyzetét figyelembe véve bocsát ki (lásd: IP/13/463).

Az állami foglalkoztatási szolgálatok egy július 3-án, Berlinben megszervezésre kerülő, az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó csúcstalálkozón tárgyalnak az együttműködés fokozásának lehetőségeiről. A találkozó napirendjén szerepel az „ifjúsági garancia” gyakorlati megvalósítását célzó konkrét intézkedések bemutatása és az e területen egymásnak nyújtandó segítség formáinak megvitatása is.

Következő lépésként a határozatjavaslat az uniós Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament elé kerül, és elfogadása esetén végrehajtása 2014-ben fog megkezdődni.

Az elfogadást követően minden tagállam saját állami foglalkoztatási szolgálata felső vezetésének tagjai közül kinevez egy tagot és egy póttagot az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok Hálózatának irányító testületébe. A Bizottság szintén kinevez egy tagot és egy póttagot.

Háttér-információk

A legtöbb tagállamban jelenleg zajlik az állami foglalkoztatási szolgálatok szerepkörének újbóli meghatározása annak érdekében, hogy azok tényleges foglalkoztatási megoldásokat kínáló korszerű, ügyfélorientált és tevékeny szolgáltatókká váljanak. Egy korszerű, hatékony állami foglalkoztatási szolgálat együttműködik az oktatási és képzési intézményekkel, szinergiákat épít ki a magánszektorbeli és más foglalkoztatási szereplőkkel, nyomon követi a munkaadók igényeit és a készségek fejlesztését, továbbá egyre inkább támaszkodik az információs és kommunikációs technológiák intelligens módon történő alkalmazására.

Nem hivatalosan 1997 óta működik az európai állami foglalkoztatási szolgálatokkal foglalkozó szakértői csoport, amely korszerű és hasznos ötletekkel járul hozzá a Bizottságnál a foglalkoztatás témájában folyó munkához.

A javasolt határozat hivatalos státuszt biztosít a csoportnak, világosan meghatározza feladatait, ezenkívül megkönnyíti az Európai Szociális Alap (ESZA) által finanszírozott munkaerő-piaci projektek végrehajtását.

Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti együttműködés az EURES páneurópai álláskereső hálózaton belül folytatódik.

További információk

Hírek a Foglalkoztatási Főigazgatóság weboldalán:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

Andor László weboldala:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Andor László a Twitteren: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Feliratkozás az Európai Bizottság ingyenes elektronikus hírlevelére, amely a foglalkoztatási és szociális ügyeket, valamint a társadalmi befogadással kapcsolatos témákat tárgyalja: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar