Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. kesäkuuta 2013

Komissio haluaa auttaa työttömiä tehostamalla julkisia työvoimapalveluita

Jäsenvaltioiden julkisilla työvoimapalveluilla on ratkaisevan tärkeä tehtävä pyrittäessä löytämään Euroopan 26 miljoonalle työttömälle työpaikka. Tämän vuoksi Euroopan komissio ehdottaa päätöstä, jolla autetaan julkisia työvoimapalveluja maksimoimaan tehokkuutensa tiivistämällä yhteistyötään, jotta ne pystyvät paremmin vastaamaan työttömien ja yritysten tarpeisiin.

Tehokkaat julkiset työvoimapalvelut ovat ratkaisevassa asemassa, kun jäsenvaltiot panevat työllisyyspolitiikkaa täytäntöön käytännössä. Esimerkki tästä on nuorisotakuu. Julkiset työvoimapalvelut pystyvät esimerkiksi auttamaan yksittäisiä työnhakijoita hankkimaan tilanteeseensa ja työnantajien vaatimuksiin mukautettua koulutusta, oppisopimus- ja harjoittelupaikkoja ja jatkokoulutusta.

Julkiset työvoimapalvelut ovat lisäksi olennaisia, kun pyritään varmistamaan, että tietyillä taidoilla varustetut ihmiset ja näitä taitoja etsivät työnantajat kohtaavat toisensa paremmin. European Vacancy Monitor ‑julkaisun viimeisimmässä numerossa kerrotaan, että ennätyskorkeasta työttömyydestä huolimatta EU:ssa on täyttämättä 1,7 miljoonaa avointa työpaikkaa.

”Julkisilla työvoimapalveluilla on olennainen tehtävä aktiivisessa työmarkkinapolitiikassa, ja niiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta on tärkeää parantaa korkean työttömyyden lieventämiseksi”, toteaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor. ”Tämä ehdotus auttaa julkisia työvoimapalveluja täyttämään tuon olennaisen tehtävänsä ja tukee työllisyyspolitiikan koordinoinnin parantamista Euroopan tasolla.”

Ehdotetulla päätöksellä perustettaisiin foorumi, jolla voidaan vertailla julkisten työvoimapalvelujen toimivuutta vertailuarvojen avulla, kartoittaa parhaita toimintamalleja ja edistää keskinäistä oppimista. Julkiset työvoimapalvelut ovat itse ilmoittaneet, että tällaisen järjestelmän ansiosta työmarkkinaongelmat voitaisiin havaita aikaisemmin.

Verkosto tukisi lisäksi jäsenvaltioita niiden pannessa työllisyyspolitiikkaa täytäntöön käytännössä. Hyvä esimerkki on nuorisotakuun täytäntöönpano. EU:n ministerineuvoston sopiman nuorisotakuun mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että nuorille tarjotaan työpaikka, jatkokoulutuspaikka, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa siitä, kun he jäävät työttömiksi tai päättävät koulunsa (ks. IP/12/1311, MEMO/12/938, SPEECH/12/910, MEMO/13/152).

Lisäksi verkosto auttaisi jäsenvaltioita panemaan täytäntöön ne julkisten työvoimapalvelujen tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamista koskevat maakohtaiset suositukset, jotka neuvosto antoi talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä (ks. IP/13/463).

Julkisten työvoimapalvelujen on määrä keskustella tehostetusta yhteistyöstä nuorisotyöttömyyttä käsittelevässä huippukokouksessa, joka järjestetään Berliinissä 3. heinäkuuta. Siellä on tarkoitus esittää konkreettisia toimenpiteitä nuorisotakuun toteuttamiseksi ja pohtia, miten eri palvelut voivat auttaa toisiaan siinä.

Päätösehdotus menee seuraavaksi EU:n ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Sen täytäntöönpanon on määrä alkaa vuodesta 2014.

Kunhan ehdotettu päätös on hyväksytty, kukin jäsenvaltio nimeää julkisten työvoimapalvelujensa ylemmän johdon keskuudesta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen julkisten työvoimapalvelujen verkoston johtokuntaan. Komissio nimittää johtokuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

Tausta

Julkisten työvoimapalvelujen roolia ollaan nyt määrittelemässä uudelleen useimmissa jäsenvaltioissa. Tarkoitus on tehdä niistä joustavampia, nykyaikaisempia ja asiakaslähtöisempiä palveluntarjoajia, jotka tarjoavat aktiivisia työllisyyteen liittyviä ratkaisuja. Nykyaikaisten ja tehokkaiden julkisten työvoimapalvelujen on lisättävä yhteistyötään koulutuslaitosten kanssa, etsittävä synergiaa yksityisten ja muiden työllisyysalan toimijoiden kanssa, kiinnitettävä tarkempaa huomiota työnantajien tarpeisiin ja taitojen kehittämiseen sekä lisättävä tieto- ja viestintätekniikan älykästä käyttöä.

Epävirallinen eurooppalainen julkisten työvoimapalvelujen asiantuntijaryhmä on vuodesta 1997 antanut komissiolle ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa työllisyyskysymyksistä.

Nyt ehdotettavalla päätöksellä paitsi virallistettaisiin asiantuntijaryhmän asema ja määriteltäisiin selvästi sen tehtävät myös helpotettaisiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamien työmarkkinahankkeiden toteuttamista.

Julkiset työvoimapalvelut jatkavat yhteistyötään yleiseurooppalaisessa työnhakuverkostossa EURESissa.

Lisätietoja

Uutinen työllisyyden pääosaston verkkosivulla:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=89&newsId=1918&furtherNews=yes

László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter.

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar