Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel/Aten den 16 juni 2013

EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2013 – allmänhetens pris och huvudpristagarna utsedda

Vinnarna av EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2013 får i kväll ta emot sina priser i Aten. Med på prisutdelningen finns Greklands president Karolos Papoulias, EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou och Europa Nostras ordförande Plácido Domingo. Ceremonin äger rum i Herodes Atticus odeion vid foten av Akropolis, inför upp till 5 000 åskådare. Då presenteras vinnaren av allmänhetens pris och huvudpristagarna för första gången.

Allmänheten har även i år röstat fram sin favorit på nätet bland 30 kandidater (se IP/13/279). Årets vinnare är Propyléerna på Akropolis i Aten. Juryn för bevarandekategorin lovordar hantverksskickligheten i ett ”föredömligt projekt som inte bara räddat denna europeiska kultursymbol utan också att stärkt dess formella och sociala värden”.

Grekland prisas dubbelt i kväll eftersom kommittén för restaureringen av Akropolis är en av de sju huvudpristagare som expertjuryerna valt ut. Här är de övriga sex huvudpristagarna (läs juryns kommentarer i bilagan):

– I kväll hyllar vi utmärkta exempel på bevarande, forskning, särskilda insatser samt utbildning och information, säger EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou. Det var inte helt lätt att utse pristagarna. De vinnande projektens enastående kvalitet och mångfald lyfter fram den särskilda kompetens och passion som utmärker Europas kulturarvssektor – en sektor vi måste stödja och skydda för framtida generationer. Kulturarv handlar inte om att glorifiera vårt förflutna – det är en enorm tillgång för vår samtid och framtid. Kulturarvet är en av de viktigaste faktorer som gör Europa till världens främsta turistmål och bidrar till ekonomin och till att skapa jobb i våra städer och regioner.

Europa Nostras ordförande Plácido Domingo framhåller värdstaden Atens symbolvärde:

– Aten, demokratins vagga, är den perfekta platsen för att hylla både pristagarna och alla andra som lägger ner sin själ i att skydda vårt kultur- och naturarv. Det finns ingen bättre plats att fira Europaåret för medborgarna och Europa Nostras femtioårsjubileum än Aten. I kväll, i Herodes Atticus odeion, får vi också njuta av framträdanden med kända artister som bygger vidare på Greklands rika musikaliska och litterära arv. Hela vår Atenkväll blir ett sant ode till kulturens Europa.

Bakgrund

EU:s kulturarvspris/Europa Nostra-priset har delats ut av EU-kommissionen och Europa Nostra sedan 2002. Årets prisutdelning i Aten hålls med Greklands president Karolos Papoulias som beskyddare, och arrangeras i samarbete med Elliniki Etaira, Europa Nostras kontor i Grekland. Ceremonin hålls i samband med Europa Nostras 50-årsjubileum.

De 30 vinnarna 2013 har valts ut bland nästan 200 nominerade projekt från 30 länder. Juryer med oberoende experter från hela Europa bedömer projekten i fyra priskategorier: bevarande, forskning, särskilda insatser samt utbildning och information. Alla vinnare får en plakett eller trofé. De sju huvudpristagarna får dessutom 10 000 euro var.

Kulturarvet har stor ekonomisk betydelse. Kulturarvssektorn är en viktig del av de kulturella och kreativa näringarna och sysselsätter cirka 8 miljoner människor i EU och står för upp till 4,5 procent av Europas BNP. Offentliga och privata organ anslår uppskattningsvis 5 miljarder euro om året till bevarande av kulturarvet. Enligt OECD:s siffror har 40 procent av den internationella turismen kulturella inslag. Kulturarvet har också stor betydelse för hållbar utveckling och social sammanhållning.

Kulturarvspriset stöds genom EU-programmet Kultur som sedan 2007 har satsat över 30 miljoner euro på kulturarvsprojekt. Andra EU-program bidrar också: Europeiska regionala utvecklingsfonden har anslagit 6 miljarder euro till kultur under 2007–2013. Av detta går 3 miljarder euro till skydd och bevarande av kulturarvet, 2,2 miljarder euro till kulturell infrastruktur och 775 miljoner euro till kulturtjänster, t.ex. utbildning. Dessutom har EU sedan 1998 satsat 150 miljoner euro genom ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling.

Europa Nostra är en europisk icke-statlig organisation som värnar kulturarvet. Organisationen företräder 250 icke-statliga och ideella organisationer från mer än 50 länder i Europa med sammanlagt över 5 miljoner medlemmar. Dessutom stöds organisationen av över 150 myndigheter och företag och mer än 1 500 enskilda medlemmar. Europa Nostras breda nätverk av yrkesverksamma och frivilliga arbetar för att bevara Europas kulturarv för nuvarande och kommande generationer.

Årets pris delas ut i Aten på Europa Nostras årliga kulturarvskongress i samband med organisationens 50-årsdag.

Sista anmälningsdag för 2014 års pris är den 9 september 2013, och prisutdelningen hålls då i Wien den 5 maj 2014.

Mer information

Europa Nostra: foton och videoklipp

EU-kommissionen: Kultur

Androulla Vassilious webbplats

MEMO/13/561 Vanliga frågor

Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

För Europa Nostra

Elena Bianchi +31 703 02 40 58, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703 02 40 59

BILAGA

Juryns kommentarer om de sju huvudpristagarna

Kategori 1 - Bevarande

Tallinns flyghamn, Estland

Flyghamnen i Tallinn är en av Europas mest anmärkningsvärda flygbyggnader. Hangarerna började byggas 1912 och är troligen världens första större skalstruktur i armerad betong. Juryn framhöll den exemplariska och tekniskt komplicerade restaureringen av strukturen som först verkade omöjlig att reparera. Sedan maj 2012 hyser flyghamnen ett sjöfartsmuseum som nu är det mest besökta museet i Estland. Upprustningen har också inneburit ett lyft för det tidigare nergångna hamnkvarteret i Tallinn.

Romerska teatern i Medellín, Spanien

De tidigare delvis begravda ruinerna av den romerska teatern i Medellín har omvandlats till ett välbesökt kulturarv. Teatern har grävts fram och lockar nu många turister som bland annat kan beskåda de artefakter som hittades vid utgrävningen. Juryn var imponerad av projektets noggrannhet och betydelse som visar att man överallt i Europa kan hitta grunderna till vår europeiska kultur och berika både lokalområdet och vårt gemensamma kulturarv.

Strawberry Hill, Twickenham, Storbritannien

Slottet Strawberry Hill vid Themsen byggdes av arkitekten Horace Walpole på 1700-talet. Det användes som privatbostad till 1923 då det såldes till ett institut för lärarutbildning. Trots husets arkitekturhistoriska betydelse som föregångare till nygotiken förföll det med tiden. Juryn berömde den varsamma restaureringen av denna betydelsefulla plats och uttryckte sin beundran för alla inblandades mod och engagemang.

Kategori 2 - Forskning

Restaureringen av de unika maskinerna i Wielemans-Ceuppensbryggeriet, Bryssel, Belgien

Wielemans-Ceuppensbryggeriet är en symbol för Brysselregionen, som är den enda plats i världen där man brygger det spontanjästa ölet gueuze. Maskinerna i bryggeriet byggdes 1894 och 1905 och saknar motsvarighet i övriga Europa – en av dem är till och med den enda i sitt slag i världen. Juryn ansåg att studien av maskinerna var mycket intressant. Den utvärderade maskinernas unika karaktär och möjligheten att restaurera dem i utbildningssyfte. Resultatet är ett yrkesutbildningsprogram som ingår i restaureringsplanen för den historiska industrianläggningen.

Kategori 3 - Särskilda insatser

VKF (förening för främjande av konst och kultur i östra Tyskland), Berlin, Tyskland

Föreningen VKF bildades av studenter 1992 för att uppmärksamma historiskt betydelsefull arkitektur som försummats på andra sidan järnridån. VKF anordnar nu även workshoppar för att bevara hotade kulturarv i Polen och Rumänien och planerar att fortsätta arbetet i centrala och östra Europa. Föreningen har redan hållit cirka 40 workshoppar. Varje gång reser 30–50 människor från hela Tyskland till olika platser för att samarbeta med lokalbefolkningen. Juryn var mycket imponerad av de unga volontärernas föredömliga initiativ.

Esma – Kommittén för restaureringen av Akropolis, Aten, Grekland

Under 37 år har Akropoliskommittén noggrant planerat och lett restaureringen av en av den europeiska kulturens mest berömda platser. Resultatet är ett arbete i toppklass där man både använt nya material och traditionell teknik för att skära marmor. Forskningen och dokumentationen av arbetet håller dessutom högsta kvalitet. Arbetet har bedrivits av en grupp experter från olika fackområden. Enligt juryn är deras frivilliga insatser ett enastående exempel på hur hängivet arbete kan bidra till att bevara historiska monument.

Kategori 4 - Utbildning och information

SOS Azulejo-projektet, Loures, Portugal

Det traditionella portugisiska kaklet (azulejos) är ett unikt kulturarv tack vare sin speciella utformning och färgsättning. Men mycket av kaklet har gått förlorat de senaste 20 åren på grund av stölder och försummelse. År 2007 startade därför det portugisiska kriminalpolismuseet projektet ”SOS Azulejo” tillsammans med flera organisationer. Sedan dess har antalet anmälda kakelstölder minskat med 80 procent. Juryn framhöll hur mycket man har kunna åstadkomma utan extra budgetmedel, men tack vare alla inblandades kreativitet, passion och djupa engagemang.


Side Bar