Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel/Athene, 16 juni 2013

EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen: winnaars publieksprijs en Grand Prix bekendgemaakt

Vanavond worden in Athene de winnaars van de EU-prijs voor cultureel erfgoed / Europa Nostra-prijzen voor 2013 gehuldigd tijdens een ceremonie in aanwezigheid van de president van Griekenland Karolos Papoulias, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken Androulla Vassiliou en Plácido Domingo, de wereldberoemde tenor en tevens voorzitter van Europa Nostra. De prijsuitreiking vindt plaats in het Odeion van Herodes Atticus aan de voet van de Akropolis en zal door zo'n 5 000 mensen worden bijgewoond. De winnaars van de publieksprijs en de Grand Prix worden voor de eerste keer bekendgemaakt.

De winnaar van de publieksprijs, via een online-enquête gekozen uit de 30 laureaten voor 2013, (zie IP/13/279), is het centraal gebouw Propylaea in Athene. De jury voor de categorie "behoud" prees de hoge mate van vakmanschap dat voor dit "voorbeeldige project" is aangewend en "dat er niet alleen in is geslaagd een uniek stuk erfgoed van de Europese cultuur te redden, maar ook om zijn inherente formalistische en sociale waarden te versterken".

Griekenland mag vanavond dubbel vieren, want het Comité voor het behoud van de monumenten op de Akropolis is door de deskundigenjury tot één van de zeven Grand Prix-winnaars gekozen. De zes andere (zie de opmerkingen van de jury hieronder) zijn:

Commissaris Vassiliou zei voor het begin van de uitreiking: "Vanavond bekronen we de bijzondere toonbeelden van behoud, onderzoek, bijzondere inzet, onderwijs, vorming en bewustmaking. Dit jaar was het bijzonder moeilijk om een keuze te maken. De buitengewoon hoge kwaliteit en diversiteit van de winnende projecten onderstrepen de uitzonderlijke vaardigheden en passie die de sector van het culturele erfgoed van Europa kenmerken - het is een sector die wij voor toekomstige generaties moeten ondersteunen en behouden. Erfgoed betekent niet de verheerlijking van het verleden. Het is zeer waardevol voor ons heden en voor onze toekomst; het is één van de voornaamste redenen waarom Europa de meest bezochte toeristische bestemming ter wereld is en draagt zo op een belangrijke manier bij aan onze economie en het scheppen van banen in onze steden en regio’s.”

Plácido Domingo, voorzitter van Europa Nostra, voegde hieraan toe: "Athene, de wieg van de Europese democratie, is niet alleen de perfecte omgeving om hulde te brengen aan de winnaars van de prijzen, maar ook aan alle andere burgers en gemeenschappen die zich voor de bescherming van ons cultureel en natuurlijk erfgoed inzetten. Er is geen betere plek te bedenken dan Athene voor de viering van het Europees Jaar van de burger en het vijftigjarig jubileum van Europa Nostra. Bovendien zullen we hier vanavond, in het Odeion van Herodes Atticus, kunnen genieten van beroemde artiesten die zich bij hun optredens door de rijke muzikale en literaire traditie van Griekenland laten inspireren. Onze hele avond hier in Athene is een echte ode aan het Europa van de cultuur.

Achtergrond

De EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen wordt sinds 2002 georganiseerd door de Europese Commissie en Europa Nostra. De prijsuitreiking wordt gehouden onder de bescherming van de president van Griekenland Karolos Papoulias, in samenwerking met Elliniki Etairia, dat Europa Nostra in Griekenland vertegenwoordigt. De prijsuitreiking valt samen met het congres ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van Europa Nostra.

De 30 laureaten van de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen voor 2013 zijn gekozen uit bijna 200 projecten uit 30 landen. Gespecialiseerde jury's van onafhankelijke deskundigen uit heel Europa beoordelen de genomineerde projecten in vier prijscategorieën: 1) behoud, 2) onderzoek, 3) bijzondere inzet en 4) onderwijs, opleiding en bewustmaking. Alle winnaars ontvangen een gedenkplaat of een trofee. De zeven Grand Prix-winnaars ontvangen bovendien ieder 10 000 euro.

Cultureel erfgoed levert een aanzienlijke bijdrage aan economische groei en aan het scheppen van arbeidsplaatsen. Het culturele erfgoed is een belangrijke subsector van de culturele en creatieve sector, biedt werkgelegenheid aan 8 miljoen mensen in de EU en is goed voor 4,5 % van het Europese bnp. Uitgaven voor het behoud van cultureel erfgoed door publieke en particuliere instellingen bedragen ongeveer 5 miljard euro per jaar. Cijfers gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) tonen aan dat 40 % van het wereldwijde toerisme een culturele dimensie heeft. Cultureel erfgoed is ook een essentiële hulpbron voor duurzame ontwikkeling en sociale samenhang.

De prijzen worden ondersteund door het programma Cultuur van de Europese Unie, dat sinds 2007 meer dan 32 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de medefinanciering van erfgoedprojecten. Andere EU-programma’s bieden eveneens steun: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling heeft voor de periode 2007-2013 een bedrag van 6 miljard euro uitgetrokken voor cultuur. Hiervan is 3 miljard euro bestemd voor de bescherming en de instandhouding van cultureel erfgoed, 2,2 miljard euro voor de ontwikkeling van culturele infrastructuur en 775 miljoen euro voor de medefinanciering van culturele diensten zoals beroepsopleidingen en onderwijs op het gebied van kunst en erfgoed. Voorts is sinds 1998 nog eens 150 miljoen euro beschikbaar gesteld door middel van de EU-kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Europa Nostra is een Europese ngo die optreedt als pleitbezorger van het cultureel erfgoed. Europa Nostra vertegenwoordigt 250 niet-gouvernementele organisaties en organisaties zonder winstoogmerk uit meer dan 50 landen in Europa, waarvan in totaal meer dan 5 miljoen inwoners lid zijn. Ook kan deze ngo rekenen op de steun van meer dan 150 geassocieerde overheden en organisaties en meer dan 1 500 individuele leden. Haar uitgebreide netwerk van vakmensen en vrijwilligers zet zich in voor de bescherming van het cultureel erfgoed van Europa voor de huidige en toekomstige generaties.

De uitreikingsceremonie voor 2013 in Athene maakt deel uit van het jaarlijkse Europees Erfgoedcongres van Europa Nostra en valt samen met haar vijftigjarige bestaan.

De uiterste termijn om projecten te nomineren voor de prijzen van volgend jaar is 9 september 2013. De uitreiking van volgend jaar vindt plaats op 5 mei 2014 in Wenen.

Voor meer informatie:

Europa Nostra: photos videos

Europese Commissie: Cultuur

De website van Androulla Vassiliou

MEMO/13/561 Vaakgestelde vragen

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Voor Europa Nostra:

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059

BIJLAGE

Commentaren van de jury op de zeven Grand Prix-projecten

Categorie 1 — Behoud

Seaplane Harbour, Tallinn, ESTLAND

De vlieghaven voor watervliegtuigen van Tallinn, die dateert van 1912, is een van de opmerkelijkste luchtvaartmonumenten in Europa. De hangars ervan zijn wellicht de eerste grote koepelstructuren uit gewapend beton ter wereld. De jury sprak haar waardering uit voor de voorbeeldige en technisch complexe restauratie van dit bouwwerk, dat reddeloos verloren leek. De gerestaureerde hangars bieden tegenwoordig onderdak aan een maritiem museum – sinds de opening in mei 2012 het drukst bezochte museum van Estland – en spelen op die manier een cruciale rol bij de stadsvernieuwing van een tot voor kort verkommerde buurt van Tallinn.

Romeins theater, Medellin, SPANJE

De gedeeltelijk bedolven ruïnes van het vroegromeinse theater van Medellin zijn omgetoverd tot een vooraanstaand monument van het cultureel erfgoed. Het theater is volledig blootgelegd en geconserveerd en is nu voor toeristen toegankelijk. De ter plaatse ontdekte kunstvoorwerpen worden tentoongesteld in de lokale musea. De jury was onder de indruk van de grondigheid en van het belang van dit project, dat bewijst dat zelfs in een afgelegen uithoek van het continent fundamentele aspecten van de Europese cultuur kunnen worden blootgelegd en een verrijking kunnen betekenen voor zowel de onmiddellijke omgeving als voor het ruimere culturele erfgoed.

Strawberry Hill, Twickenham, VERENIGD KONINKRIJK

Deze villa aan de Theems was het speeltje van Horace Walpole en deed dienst als privéwoning tot 1923, toen hij verkocht werd aan een opleidingsinstituut voor leraren. Hoewel de villa als wieg van de neogotiek een belangrijke plaats in de geschiedenis van de architectuur inneemt, was Strawberry Hill ernstig verwaarloosd en vervallen, en aangetast door herstelwerken die te wensen overlieten. De jury was zeer verheugd dat deze uitzonderlijk invloedrijke plek zo mooi gerestaureerd was en toonde bewondering voor de moed en de toewijding van de plaatselijke vrijwilligers en hun professionele partners.

Categorie 2 — Onderzoek

Restauratie van de bijzondere machines van brouwerij Wielemans-Ceuppens, Brussel, BELGIË

De brouwerij Wielemans-Ceuppens staat symbool voor de streek rondom Brussel, de enige plek ter wereld waar ambachtelijk geuze wordt gebrouwen. Deze machines uit 1894 en 1905 zijn nergens anders in Europa bewaard gebleven en een ervan is zelfs de enige in de wereld. Dit onderzoek om het unieke karakter van de machines te beoordelen en om na te gaan of ze voor didactische doeleinden konden worden gerestaureerd, vond de jury bijzonder interessant. Het leverde een opleidingsprogramma op dat tot een beroepskwalificatie leidt en dat verankerd is in het plan voor de restauratie van dit stukje Europees industrieel erfgoed.

Categorie 3 – Bijzondere inzet

Verein für Kunst- und Kulturförderung in den Neuen Ländern - VKF (Vereniging voor de bevordering van kunst en cultuur in voormalig Oost-Duitsland), Berlijn, DUITSLAND

De VKF werd in 1992 door studenten opgericht om de aandacht te vestigen op het ernstig verwaarloosde historisch architecturaal erfgoed achter het IJzeren Gordijn en breidde haar activiteiten uit met workshops over de restauratie van bedreigd erfgoed in Polen en Roemenië. Het is de bedoeling om de activiteiten in Centraal- en Oost-Europa nog verder uit te breiden. De vereniging heeft al ruim veertig workshops georganiseerd. Elke keer zijn daarbij dertig tot vijftig deelnemers uit heel Duitsland vertrokken naar een historische locatie om er met de plaatselijke gemeenschap samen te werken. Dit voorbeeldige initiatief van jonge vrijwilligers heeft op de jury een diepe indruk gemaakt.

Comité voor het behoud van de monumenten op de Akropolis, Athene, GRIEKENLAND

Het comité voor het behoud van de monumenten op de Akropolis zorgt al 37 jaar voor een nauwkeurige planning en begeleiding van de restauratie van een van de boegbeelden van het Europese culturele erfgoed. Hun adviezen komen tot uiting in de kwaliteit van de werkzaamheden en de omkeerbaarheid ervan, het gebruik van aangepaste nieuwe materialen en traditionele marmerbewerkingstechnieken, de wetenschappelijke studies en documentatie voor de werkzaamheden, en dat alles volgens de hoogste maatstaven. De jury beschouwt het vrijwilligerswerk van deze interdisciplinair samengestelde groep topspecialisten dan ook als een uitmuntend staaltje van bijzondere inzet voor monumentenzorg.

Categorie 4 — Onderwijs, opleiding en bewustmaking

Project SOS Azulejo, Loures, PORTUGAL

De Portugese traditionele en decoratieve tegels (azulejo's) nemen met hun bijzondere ontwerpen en diepe kleuren een aparte plaats in het cultureel erfgoed in. De afgelopen twintig jaar zijn zij in groten getale verloren gegaan door diefstal en gebrek aan restauratie. Het Museum van de Portugese Gerechtelijk Politie heeft samen met talrijke andere organisaties in 2007 het initiatief genomen voor het project SOS Azulejo. Sindsdien is het aantal geregistreerde tegeldiefstallen met 80 % gedaald. Dat zoveel resultaat kon worden geboekt zonder extra financiële middelen bewijst volgens de jury de creativiteit, de passie en de toewijding van de betrokken personen.


Side Bar