Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis ir Atėnai, 2013 m. birželio 16 d.

ES kultūros paveldo ir „Europa Nostra“ apdovanojimai. Paskelbti 2013 m. publikos simpatijų ir pagrindinio prizo laimėtojai

Šį vakarą Atėnuose vyksiančiose iškilmėse, kuriose dalyvaus Graikijos prezidentas Karolos Papulias, už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou ir tinklo „Europa Nostra“ pirmininkas, pasaulinio garso tenoras Plácido Domingo, paskelbs 2013 m. Europos Sąjungos kultūros paveldo ir „Europa Nostra“ apdovanojimų laureatus. Iškilmės vyks Akropolio papėdėje, Herodo Atiko odėjone, jas stebės iki 5 000 žmonių. Pirmą kartą bus paskelbti publikos simpatijų apdovanojimų ir pagrindinio prizo laimėtojai.

Publikos simpatijų apdovanojimą pelnė centriniai Akropolio vartai (propilėja) Atėnuose – jie buvo išrinkti internetu iš 30 atrinktų 2013 m. laureatų (žr. IP/13/279). Apdovanojimų komisijos paminklų konservavimo specialistai gyrė didelį meistriškumą, kurio dėka „šiuo pavyzdiniu projektu pavyko ne tik išgelbėti simbolinį Europos kultūros paminklą, bet ir išryškinti jo perteikiamas menines bei socialines vertybes“.

Graikijai šį vakarą dviguba šventė, nes vienu iš septynių pagrindinio prizo laimėtojų, kuriuos atrinko specialistų komisija, tapo Akropolio paminklų konservavimo komitetas. Kiti šeši laimėtojai (žemiau pateikiamos komisijos pastabos):

Prieš prasidedant iškilmėms Komisijos narė A. Vassiliou kalbėjo: Šiandien mes pagerbiame neeilinius paveldo išsaugojimo, mokslinių tyrimų, ypatingų nuopelnų bei švietimo, mokymo ir informavimo pavyzdžius. Šiais metais išrinkti laimėtojus buvo ypač sunku. Stulbinama apdovanojimus pelniusių projektų kokybė ir įvairovė išryškino nepaprastus sugebėjimus ir aistrą, kuria pasižymi Europos kultūros paveldo sritis – šią sritį privalome remti ir išsaugoti būsimoms kartoms. Paveldas – tai ne tik praeities šlovinimas. Tai didžiulis mūsų dabarties ir ateities turtas; vienas iš svarbiausių veiksnių, dėl kurių Europą gausiai lanko viso pasaulio turistai ir tuo daug prisideda prie mūsų ekonomikos, padeda sukurti darbo vietas mūsų miestuose ir regionuose.“

Tinklo „Europa Nostra“ pirmininkas Plácido Domingo pridūrė: Atėnuose, Europos demokratijos lopšyje, ypač tinka pagerbti ne tik mūsų apdovanojimų laimėtojus, bet ir visus piliečius bei bendruomenes, aktyviai saugančias mūsų kultūros ir gamtos paveldą. Nėra tinkamesnės vietos už Atėnus švęsti Europos piliečių metus ir tinklo „Europa Nostra“ penkiasdešimtmetį. Šį vakarą Herodo Atiko odėjone džiaugsimės jaudinamu pasirodymu garsių menininkų, kurie semiasi įkvėpimo iš sodraus muzikinio bei literatūrinio Graikijos paveldo. Visą šį vakarą Atėnuose galima pavadinti tikra ode kultūros Europai.“

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos ir tinklo „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimus „Europa Nostra“ ir Komisija skiria nuo 2002 m. Apdovanojimų iškilmes globoja Graikijos prezidentas Karolos Papoulias; jos rengiamos bendrai su tinklo „Europa Nostra“ atstove Graikijoje Elliniki Etairia. Iškilmės sutampa su „Europa Nostra“ penkiasdešimtmečiui skirtu kongresu.

30 Europos Sąjungos kultūros paveldo ir „Europa Nostra“ apdovanojimų 2013 m. laureatų atrinkta iš beveik 200 projektų, kuriuos pristatė 30 šalių. Iš nepriklausomų ekspertų sudarytos specialistų komisijos, kuriose dalyvavo visos Europos atstovai, vertino keturių kategorijų – paveldo išsaugojimo, mokslinių tyrimų, ypatingų nuopelnų bei švietimo, mokymo ir informavimo projektus. Visi laureatai gaus po atminimo lentelę arba taurę. Septyniems pagrindinių apdovanojimų laimėtojams bus įteikta po 10 000 EUR.

Kultūros paveldo srities veikla labai prisidedama prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo. Kultūros paveldo sektorius sudaro svarbią kultūros ir kūrybos pramonės dalį – jame dirba 8 mln. darbuotojų ir sukuriama iki 4,5 proc. Europos bendrojo vidaus produkto. Viešųjų organizacijų ir privačių asmenų išlaidos, skiriamos kultūros paveldui išsaugoti, per metus sudaro apie 5 mlrd. EUR. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) duomenimis, 40 proc. keliautojų į svečias šalis vyksta kultūros tikslais. Be to, kultūros paveldas – svarbi darnaus vystymosi ir socialinės sanglaudos užtikrinimo priemonė.

Kultūros paveldo apdovanojimams lėšų skirta pagal ES programą „Kultūra“ , kurios indėlis į bendrą paveldo projektų finansavimą nuo 2007 m. viršija 30 mln. EUR. Ši sritis remiama ir pagal kitas ES finansuojamas programas, pavyzdžiui, iš Europos regioninės plėtros fondo kultūrai 2007–2013 m. skirta 6 mlrd. EUR. Iš jų 3 mlrd. EUR kultūros paveldui saugoti, 2,2 mlrd. EUR kultūros infrastruktūrai plėtoti ir 775 mln. EUR kultūros paslaugoms, kaip antai profesiniam mokymui, švietimui meno ir paveldo klausimais ir kt., bendrai finansuoti. Be to, nuo 1998 m. skirta dar 150 mln. EUR pagal ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendrąsias programas.

„Europa Nostra“ – visos Europos NVO, kurios pagrindinė veiklos sritis – kultūros paveldas. Ji atstovauja į tinklą susibūrusioms 250 nevyriausybinių ir ne pelno organizacijų (daugiau kaip 50 Europos šalių), o jos veikloje vienaip ar kitaip dalyvauja ne mažiau kaip 5 mln. piliečių. Prie jos veiklos prisideda daugiau kaip 150 valdžios institucijų ir įmonių bei per 1.500 pavienių narių. Šis didžiulis specialistų ir savanorių tinklas yra įsipareigojęs išsaugoti Europos kultūros paveldą esamoms ir būsimoms kartoms.

2013 m. apdovanojimų teikimo iškilmės Atėnuose yra kasmetinio „Europa Nostra“ Europos paveldo kongreso dalis ir sutampa su tinklo penkiasdešimtmečiu.

Paraiškas kitų metų konkursui galima teikti iki 2013 m. rugsėjo 9 d. Kitų metų apdovanojimo iškilmės vyks 2014 m. gegužės 5 d. Vienoje.

Daugiau informacijos

„Europa Nostra“: fotografijos vaizdo medžiaga

Europos Komisija Programa „Kultūra“

Androullos Vassiliou svetainė

MEMO/13/561 Dažnai užduodami klausimai

Androullos Vasiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott +32 2 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 2 295 96 67

Europa Nostra“:

Elena Bianchi +31 703024058; Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059

PRIEDAS

Vertinimo komisijos komentarai apie septynis pagrindinio prizo laimėtojus

1 kategorija. Paveldo išsaugojimas

Talino hidroplanų uostas (ESTIJA)

Talino hidroplanų uostas, pradėtas statyti 1912 m., yra vienas iš labiausiai įsimintinų Europos aviacijos paminklų. Jo angarai laikomi pirmaisiais pasaulyje didelio masto gelžbetonio sluoksninės struktūros statiniais. Vertinimo komisija pripažino pavyzdingą, techniniu požiūriu sudėtingą restauraciją statinio, kurį atkurti jau beveik nebuvo vilties. Restauruoti hidroplanų angarai, kuriuose 2012 m. įsikūrė labiausiai Estijoje lankomas jūrų muziejus, labai daug prisidėjo ir atgaivinant anksčiau apleistą Talino gyvenamąjį rajoną.

Medelino romėniškasis teatras (ISPANIJA)

Beveik palaidoti po žemėmis buvusio romėnų teatro Medeline griuvėsiai paversti reikšmingu kultūros paveldo objektu. Teatre atlikti nuodugnūs kasinėjimo ir konservavimo darbai, jis atidarytas lankytojams. Rasti meno ir buities dirbiniai eksponuojami vietos muziejuose. Vertinimo komisijai padarė įspūdį šis svarbus ir nuodugnus projektas, kuris įrodo, kad net atokiame žemyno kampelyje galima pateikti apžiūrai Europos kultūrai būdingus objektus ir taip praturtinti ne tik vietos regioną, bet ir mūsų bendrą kultūros paveldą.

Vila Strawberry Hill, Twikenhamas (JUNGTINĖ KARALYSTĖ)

Horace‘o Walpole'o "žaislinis namelis", vila prie Temzės, anksčiau priklausė privatiems savininkams, o 1923 m. parduota mokytojų tobulinimosi įstaigai. Vila Strawberry Hill užima labai svarbią vietą architektūros istorijoje kaip gotikos atgimimo lopšys, tačiau ji buvo labai apleista, apgriuvusi ir nukentėjusi nuo prastos restauracijos. Vertinimo komisija džiaugėsi gražiai atliktais šio nepaprastai svarbaus objekto konservavimo darbais ir gėrėjosi vietos savanorių bei jų partnerių profesionalų drąsa bei pasiaukojimu.

2 kategorija. Moksliniai tyrimai

Ypatingų Briuselio alaus daryklos Wielemans-Ceuppens prietaisų restauravimas (BELGIJA)

Alaus darykla Wielemans-Ceuppens yra Briuselio regiono, vienintelės pasaulio vietos, kurioje verdamas ypatingos sudėties alus (gueuze), simbolis. Joje naudojamų prietaisų, sukonstruotų 1894 ir 1905 m., neišliko daugiau jokioje Europos šalyje, o vienas iš jų vienintelis pasaulyje. Šis projektas, kurio tikslas buvo įvertinti įrangos unikalumą ir išmėginti, ar verta jas restauruoti mokymo tikslais, ypač sudomino vertinimo komisiją. Jo rezultatas – mokymo programa, leidžianti įgyti profesinę kvalifikaciją, glaudžiai susieta su šio istorinio Europos pramonės objekto restauravimo planu.

3 kategorija. Ypatingi nuopelnai

Meno ir kultūros skatinimo Vokietijos rytinėje dalyje asociacija, Berlynas (VOKIETIJA)

Asociacija, kurią 1992 m. įkūrė studentai, siekę atkreipti dėmesį į buvusios geležinės uždangos atskirtą, apleistą istorinį architektūros paveldą, išplėtė veiklą ir rengia pavojuje atsidūrusių Lenkijos ir Rumunijos paveldo objektų išsaugojimo seminarus. Ji planuoja toliau veikti Vidurio ir Rytų Europoje. Asociacija jau surengė apie 40 seminarų. Kiekvieno iš jų dalyviai, nuo 30 iki 50 žmonių iš visos Vokietijos, keliauja į istorinę vietą ir ten dirba drauge su vietos bendruomene. Jaunųjų savanorių iniciatyva padarė vertinimo komisijai didžiulį įspūdį.

Akropolio paminklų konservavimo komitetas (ESMA), Atėnai (GRAIKIJA)

Akropolio paminklų konservavimo komitetas 37 metus kruopščiai planavo vieno iš pagrindinių simbolinių Europos kultūros objektų konservavimą ir jam vadovavo. Jų patarimai padėjo kokybiškai atlikti darbus, išplėsti objekto paskirtį, greta tradicinių marmuro apdorojimo metodų panaudoti tinkamas naujas medžiagas; ir moksliniai darbo tyrimai, ir parengta dokumentacija atitinka griežčiausius reikalavimus. Šį savanorišką tarpdisciplininės geriausių specialistų grupės darbą vertinimo komisija pavadino ryškiu pasiaukojamos tarnystės paminklosaugai pavyzdžiu.

4 kategorija. Švietimas, mokymas ir informavimas

Projektas SOS Azulejo, Loresas (PORTUGALIJA)

Istorinę ir meninę vertę turinčios portugališkos molio plytelės (azulejos) garsėja kultūros paveldo srityje ypatingais raštais ir spalvomis. Tačiau per pastaruosius 20 metų jos labai nukentėjo nuo vagysčių ir nepakankamo konservavimo. Portugalijos teismų ir policijos muziejus sukūrė partnerystę su įvairiomis organizacijomis ir 2007 m. pradėjo projektą SOS Azulejo. Nuo to laiko užfiksuotų plytelių vagysčių sumažėjo 80 proc. Faktas, kad tokių rezultatų pavyko pasiekti be papildomų investicijų, rodo projekte dalyvaujančių žmonių kūrybiškumą, aistrą ir pasišventimą, pabrėžė vertinimo komisija.


Side Bar