Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel/Ateena 16. kesäkuuta 2013

Europa Nostra –kulttuuriperintöpalkinnot: vuoden 2013 yleisöpalkinnon ja Grand Prix ‑palkinnon saajat julkistettiin

Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkintojen voittajat palkitaan tänä iltana Ateenassa. Palkintojuhlallisuuksiin osallistuvat Kreikan presidentti Karolos Papoulias, koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava EU-komissaari Androulla Vassiliou sekä Europa Nostran puheenjohtaja, maailmankuulu oopperalaulaja Plácido Domingo. Akropolis-kukkulan juurella, Herodes Atticus Odeion –teatterissa järjestettävään juhlaan odotetaan jopa 5 000 hengen yleisömäärää. Yleisökilpailun ja Grand Prix ‑palkinnon voittajat valitaan nyt ensimmäistä kertaa.

Yleisökilpailun voittaja, joka valittiin internet-äänestyksellä vuoden 2013 kolmenkymmenen parhaaksi valitun hankkeen joukosta (ks. IP/13/279), on Propylaean keskusrakennus Ateenassa. Kulttuuriperinnön säilyttämistä koskevan kilpailuosion vaintalautakunta ylisti ammattilaisten laadukasta käden jälkeä ”esimerkillisessä hankkeessa, jossa onnistuttiin paitsi pelastamaan tämä eurooppalaista kulttuuria symboloiva monumentti myös lisäämään sen nimellistä ja yhteiskunnallista arvoa”.

Kreikalla on tänä iltana kaksinkertainen syy juhlia, sillä Akropoliin monumenttien suojelukomitea on yksi asiantuntijalautakuntien valitsemista seitsemästä Grand Prix ‑palkinnon voittajasta. Muut kuusi (valintalautakunnan kommentit jäljempänä) ovat

Juhlatilaisuuden alla komissaari Vassiliou totesi, että illasta tulee kunnianosoitus poikkeuksellisen hienoille esimerkeille työstä, jota konservoinnin, tutkimuksen, kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistetun työn, koulutuksen ja valistuksen saralla tehdään. ”Tänä vuonna voittajien valinta oli erityisen vaikeaa. Voittajahankkeiden erinomainen laatu ja monipuolisuus ovat hyvä osoitus siitä poikkeuksellisesta taidosta ja intohimosta, jolla Euroopan kulttuuriperintöalalla työskennellään – alaa on tuettava ja suojeltava tulevien sukupolvien hyväksi. Perinnön kunnioittamisessa ei ole kyse menneen ihannoinnista. Se on valtava voimavara nykyisiä ja tulevia aikoja varten, ja yksi tärkeimmistä syistä, joiden vuoksi Eurooppa on maailman suosituimpia matkailukohteita. Näin ollen sillä on merkittävä vaikutus talouteemme, ja se auttaa luomaan työpaikkoja Euroopan kaupunkeihin ja alueille”, Vassiliou jatkoi.

Europa Nostran puheenjohtaja Palácido Domingo lisäsi Ateenan olevan Euroopan demokratian kehto, ja siksi täydellinen paikka osoittaa kunniaa sekä kilpailun voittajille että kaikille niille kansalaisille ja yhteisöille, jotka ovat vahvasti sitoutuneet kulttuuri- ja luonnonperintömme säilyttämiseen. ”Euroopan kansalaisten teemavuoden ja 50-vuotiaan Europa Nostran juhlistamiseen ei ole olemassa Ateenaa sopivampaa paikkaa. Tänä iltana Herodes Atticus Odeion ‑teatterissa saamme nauttia myös maineikkaiden taiteilijoiden mielikuvia herättävästä esityksestä, joka perustuu Kreikan rikkaaseen musiikki- ja kirjallisuusperinteeseen. Koko tämä ilta Ateenassa tulee olemaan oikea oodi eurooppalaiselle kulttuurille”, Domingo totesi.

Tausta

Europa Nostra ja Euroopan komissio ovat järjestäneet Euroopan unionin kulttuuriperintökilpailun ja jakaneet Europa Nostra –palkintoja vuodesta 2002. Palkintotilaisuutta isännöi Kreikan presidentti Karolos Papoulias, ja se järjestetään yhteistyössä Europa Nostraa Kreikassa edustavan Eliniki Etairia ‑seuran kanssa. Tilaisuus osuu yksiin Europa Nostran 50-vuotisjuhlakonferenssin kanssa.

Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinnon / Europa Nostra -palkintojen 30 voittajaa valittiin liki 200 hankkeen joukosta, jotka 30 maata olivat nimenneet kilpailuun. Euroopan eri maita edustavista riippumattomista asiantuntijoista koostuvat valintalautakunnat arvioivat nimetyt hankkeet neljässä palkintoluokassa. Kyseiset luokat ovat 1) konservointi, 2) tutkimus, 3) kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ ja 4) koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Kaikille voittajille annetaan palkintolaatta tai ‑pokaali. Kukin seitsemästä Grand Prix ‑palkinnon voittajasta saa lisäksi 10 000 euroa.

Kulttuuriperinnön panos työpaikkojen syntymiseen ja kasvuun on huomattava. Kulttuuriperintö on merkittävä osa kulttuuri- ja luovan alan sektoreita. Se työllistää noin 8 miljoonaa ihmistä EU:ssa ja tuottaa jopa 4,5 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Julkiset ja yksityiset tahot käyttävät kulttuuriperinnön säilyttämiseen arviolta 5 miljardia euroa vuodessa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n julkaisemat luvut osoittavat, että 40 prosenttia kansainvälisestä matkailusta liittyy kulttuuriin. Kulttuuriperintö on keskeinen resurssi myös kestävän kehityksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Palkintoja tuetaan EU:n Kulttuuri-ohjelmasta, josta on yhteisrahoitettu kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita yli 30 miljoonalla eurolla vuodesta 2007 alkaen. Tukea myönnetään myös muista EU:n ohjelmista: Euroopan aluekehitysrahasto on osoittanut 6 miljardia euroa kulttuurille vuosina 2007–2013. Näistä varoista 3 miljardia euroa käytetään kulttuuriperinnön suojeluun ja säilyttämiseen, 2,2 miljardilla eurolla autetaan kehittämään kulttuuri-infrastruktuuria, ja 775 miljoonalla eurolla yhteisrahoitetaan kulttuurialan palveluja, kuten ammatillista koulutusta, taiteita ja kulttuuriperintöä koskevaa koulutusta. Lisäksi EU:n tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmasta on vuodesta 1998 lähtien asetettu käytettäväksi 150 miljoonaa euroa.

Europa Nostra on yleiseurooppalainen kansalaisjärjestö, joka toimii Euroopan kulttuuriperinnön äänitorvena. Siihen kuuluu 250 kansalaisjärjestöä ja voittoa tavoittelematonta yhteisöä yli 50:stä Euroopan maasta. Niissä on jäseniä yhteensä vähintään 5 miljoonaa. Lisäksi järjestö saa tukea yli 150 viranomaistaholta ja yritykseltä ja yli 1 500 yksittäiseltä jäseneltä. Sen laaja ammattilaisten ja vapaaehtoisten verkosto on omistautunut Euroopan kulttuuriperinnön turvaamiseen nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten.

Vuoden 2013 palkintojenjakotilaisuus Ateenassa on osa Europa Nostran vuosittaista Euroopan kulttuuriperintökongressia, ja se järjestetään yhtä aikaa Europa Nostran 50-vuotisjuhlan kanssa.

Määräaika hankkeiden nimeämiselle seuraavaa palkintokierrosta varten on 9. syyskuuta 2013. Ensi vuoden palkintojenjakotilaisuus pidetään Wienissä 5. toukokuuta 2014.

Lisätietoja

Europa Nostra: valokuvia videoita

Euroopan komissio: Kulttuuri (englanniksi)

Androulla Vassilioun verkkosivut

MEMO/13/561 Usein kysyttyä

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Europa Nostran osalta:

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059

LIITE

Valintalautakunnan kommentit Grand Prix ‑palkinnon voittaneista seitsemästä hankkeesta

Luokka 1 — Konservointi

Tallinnan lentosatama, Viro

Vuonna 1912 toimintansa aloittanut Tallinnan lentosatama on Euroopan merkittävimpiä ilmailumonumentteja. Sen lentokonehalleja pidetään maailman ensimmäisinä tämän suuruusluokan betonikuorirakennuksina. Niiden korjausta pidettiin jo toivottomana, mutta rakenteiden teknisesti monimutkainen restaurointi onnistui esimerkillisellä tavalla, josta valintalautakunta antoi tunnustusta. Rakennuksissa toimii toukokuussa 2012 avattu merimuseo, Viron suosituin museo. Lisäksi restauroidut lentokonehallit antavat puhtia tämän tähän saakka rappiotilassa olleen Tallinnan korttelin elvyttämiseen.

Roomalainen teatteri, Medellin, Espanja

Medellinin raunioitunut ja osittain maan alle hautautunut roomalainen teatteri on muutettu merkittäväksi kulttuuriperintökohteeksi. Koko teatteri on kaivettu esiin ja konservoitu, ja nyt turistit pääsevät tutustumaan siihen. Alueelta löydetyt esineet ovat näytteillä paikallisissa museoissa. Hankkeen perusteellisuus ja merkittävyys tekivät vaikutuksen valintalautakuntaan. Hanke osoittaa, että maanosamme syrjäisessäkin kolkassa voidaan tuoda esiin eurooppalaista kulttuuria tavalla, joka elävöittää sekä ympäröivää aluetta että laajemmin yhteistä kulttuuriperintöämme.

Strawberry Hill, Twickenham, Yhdistynyt kuningaskunta

Thames-joen rannalla sijaitseva Horace Walpolen linnamainen talo rakennettiin alun alkaen yksityiskodiksi, ja se oli siinä käytössä vuoteen 1923, jolloin se myytiin eräälle opettajaseminaarille. Vaikka Strawberry Hill on merkittävä osa arkkitehtuurin historiaa, sillä siitä sai alkunsa uusgoottilainen tyyli, sen hoito oli täysin laiminlyöty, ja se oli korjauksen puutteen vuoksi surkeassa kunnossa. Valintalautakunta arvosti tämän poikkeuksellisen merkittävän paikan kaunista konservointia ja ihaili paikallisten vapaaehtoisten ja heidän ammattimaisten yhteistyökumppaniensa rohkeutta ja sitoutumista.

Luokka 2 – Tutkimus

Wielemans-Ceuppens -panimon harvinaislaatuisten laitteiden restaurointi, Bryssel, Belgia

Wielemans-Ceuppensin panimo symboloi Brysselin aluetta, maailman ainoaa paikkaa, jossa pannaan perinteistä gueuze-olutta. Sen laitteet on rakennettu vuosina 1894 ja 1905, ja niitä ei ole jäljellä missään muualla Euroopassa. Yksi laitteista on lajinsa ainoa koko maailmassa. Valintalautakunta piti erityisen kiinnostavana tutkimusta, jonka tavoitteena oli arvioida laitteiston ainutlaatuinen luonne ja testata mahdollisuuksia restauroida se opetustarkoituksiin. Tutkimuksen tuloksena syntyi ammattikoulutusohjelma, joka liittyy kiinteästi tämän historiallisen eurooppalaisen teollisuuslaitoksen restaurointisuunnitelmaan.

Luokka 3 — Kulttuuriperinnön säilyttämiselle omistettu työ

Taidetta ja kulttuuria itäisessä Saksassa edistävä yhdistys, Berliini, Saksa

Tämän yhdistyksen perusti vuonna 1992 joukko opiskelijoita, jotka halusivat kiinnittää huomiota entisen rautaesiripun takana oleviin pahasti laiminlyötyihin historiallisiin rakennuksiin. Yhdistys on sittemmin laajentanut kenttäänsä, ja se on järjestänyt korjaushankkeita Puolan ja Romanian uhanalaisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Suunnitelman mukaan työtä laajennetaan edelleen Keski- ja Itä-Eurooppaan. Yhdistys on järjestänyt jo 40 korjaushanketta. Kussakin niistä 30–50 henkeä kaikkialta Saksasta on saapunut johonkin historialliseen kohteeseen ja työskennellyt siellä yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa. Näiden nuorten vapaaehtoisten esimerkillinen aloitteellisuus teki syvän vaikutuksen valintalautakuntaan.

Akropoliin monumenttien konservointikomitea, Ateena, Kreikka

Akropoliin monumenttien konservointikomitea on jo 37 vuoden ajan huolellisesti suunnitellut ja ohjannut tämän eurooppalaisen kulttuurin merkittävimpiin paikkoihin kuuluvan alueen suojelua. Heidän ohjeidensa tulokset näkyvät työn laadussa, sen palautettavuudessa, uusien yhteensopivien materiaalien ja perinteisten marmorinleikkausmenetelmien käytössä, tutkimuksessa ja työn dokumentoinnissa – kaikki on korkeatasoista. Valintalautakunnan mukaan tämä eri tieteenalojen huippuasiantuntijoiden vapaaehtoistyö on erinomainen esimerkki kulttuurimonumenttien säilyttämiselle omistetusta työstä.

Luokka 4 — Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

SOS Azulejo -hanke, Loures, Portugali

Portugalin historialliset ja taiteelliset kaakelit (azulejos) erottuvat maailman kulttuuriperinnöstä taidokkaiden kuvioidensa ja syvien väriensä ansiosta. Valitettavasti niitä on viimeisen 20 vuoden aikana sekä varastettu että konservoinnin puutteen takia tuhoutunut valtavasti. Portugalin rikospoliisimuseo käynnisti SOS Azulejo -hankkeen vuonna 2007 kumppaninaan useita muita organisaatioita. Sen jälkeen näiden kaakeleiden ilmoitetut varkaudet ovat vähentyneet 80 prosenttia. Valintalautakunta painotti, että tällaiset saavutukset ilman lisämäärärahoja ovat osoituksena toimintaan osallistuvien luovuudesta, intohimosta ja omistautumisesta.


Side Bar