Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles/Athen, den 16. juni 2013

EU’s kulturarvspris/Europa Nostra-prisen: vinderne af publikumsprisen og hovedprisen for 2013

Vinderne af EU’s kulturarvspris/Europa Nostra-prisen 2013 fejres i aften ved et arrangement i Athen under overværelse af Karolos Papoulias, Grækenlands præsident, Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, og Plácido Domingo, verdensberømt operasanger og formand for Europa Nostra. Arrangementet finder sted i Herodes Atticus' odeon ved foden af Akropolis foran et publikum på op til 5 000 mennesker. Vinderne af publikumsprisen og hovedprisen bekendtgøres for første gang.

Vinderen af den pris, der tildeles af publikum, er valgt ved en online-afstemning, hvor 30 deltagere i 2013 har konkurreret (se IP/13/279), og vinderen er den centrale del af propylæerne i Athen. Juryen for bevaringssektionen af konkurrencen roste den høje kvalitet af de håndværksmæssige færdigheder, der er anvendt i et "eksemplarisk projekt, for hvilket det er lykkedes ikke blot at redde dette ikoniske monument i europæisk kultur, men også at forbedre dets iboende formelle og sociale værdier".

Det bliver en dobbelt sejrsfest for Grækenland i aften, fordi udvalget for bevarelse af Akropolis-monumenterne er blandt de syv vindere af hovedprisen udvalgt af ekspertjuryer. De seks øvrige (juryens kommentarer findes nedenfor) er:

Inden ceremonien udtalte EU-kommissær Androulla Vassiliou: "I aften fejrer vi særlige eksempler på bevarelsesarbejde, forskning, særlige præstationer samt pædagogiske tiltag og oplysningskampagner. I år var det en særlig udfordring at vælge. Den fremragende kvalitet og mangfoldigheden af vinderprojekterne understreger de usædvanlige færdigheder og lidenskaber, der er indbegrebet af dem, der beskæftiger sig med Europas kulturarv — en sektor, som vi må støtte og beskytte af hensyn til de fremtidige generationer. Kulturarv handler ikke om at "glorificere" vores fortid. Den er et stort aktiv for vores nutid og fremtid; den er en af de vigtigste faktorer, der gør Europa til verdens største turistdestination, og bidrager væsentligt til vores økonomi og bidrager til at skabe arbejdspladser i vores byer og regioner".

Formanden for Europa Nostra, Plácido Domingo, tilføjede: "Athen, Europas demokratis vugge, er det perfekte sted at hylde ikke blot vinderne af vores priser, men også alle borgere og lokalsamfund, der er stærkt involveret i at beskytte vores kultur- og naturarv. Der er intet, der er mere passende til en fejring af borgernes Europaår og Europa Nostras 50-årsjubilæum end Athen. I aften i Herodes Atticus' odeon skal vi også nyde en optræden af berømte kunstnere, baseret på Grækenlands store musikalske og litterære arv. Hele denne aften i Athen bliver en virkelig hyldest til kulturens Europa."

Baggrund

Europa Nostra og Europa-Kommissionen har siden 2002 stået for arbejdet med EU's kulturarvpris/Europa Nostra-prisen. Præmieceremonien finder sted under protektion af Grækenlands præsident, Karolos Papoulias, og medarrangør er Elliniki Etairia, Europa Nostras repræsentation i Grækenland. Ceremonien afholdes på samme tid som Europa Nostras 50-årsjubilæumskongres.

De 30 vindere af EU’s kulturarvspris/Europa Nostra-prisen 2013 er blevet udvalgt blandt næsten 200 projekter indstillet af 30 lande. Det er specialiserede juryer, der består af uafhængige eksperter fra hele Europa, som vurderer de indstillede projekter inden for fire kategorier - bevarelsesarbejde, forskning, særlige præstationer samt pædagogiske tiltag og oplysningskampagner. Alle vinderne modtager en mindeplade eller et sejrstrofæ. De syv hovedprisvindere modtager desuden hver 10 000 EUR.

Kulturarven yder et betydeligt bidrag til vækst og jobskabelse. Den tegner sig for en stor del af de kulturelle og kreative sektorer og beskæftiger 8 mio. mennesker i EU og bidrager med 4,5 % af EU's BNP. Det skønnes, at det offentlige og private årligt bruger 5 mia. EUR på at bevare kulturarven. Tal fra OECD viser, at 40 % af den internationale turisme har en kulturel dimension. Kulturarven er desuden en vigtig kilde til bæredygtig udvikling og social sammenhængskraft.

Priserne finansieres gennem EU's kulturprogram, som siden 2007 har investeret over 32 mio. EUR til medfinansiering af kulturarvsprojekter. Der ydes også støtte fra andre EU-programmer: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har givet 6 mia. EUR til kultur i 2007-2013. Heraf går 3 mia. EUR til beskyttelse og bevarelse af kulturarv, 2,2 mia. EUR til udvikling af kulturel infrastruktur og 775 mio. EUR til medfinansiering af kulturelle tjenester som f.eks. erhvervsuddannelse, kunst- og kulturarvsuddannelse osv. Yderligere 150 mio. EUR er blevet ydet via EU's rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling siden 1998.

Europa Nostra er en paneuropæisk ngo, der fungerer som talerør for kulturarven. Den repræsenterer 250 ikke-statslige organisationer og nonprofitorganisationer fra mere end 50 europæiske lande, som i alt har mindst 5 millioner medlemmer. Desuden har den støtte fra over 150 associerede offentlige myndigheder og organisationer og mere end 1 500 individuelle medlemmer. Dens store netværk af fagfolk på området og volontører arbejder intenst på at beskytte Europas kulturarv for nuværende og kommende generationer.

Prisuddelingen i Athen indgår i Europa Nostras årlige europæiske kulturarvskongres og falder sammen med organisationens 50-årsjubilæum.

Fristen for at indstille projekter til næste års priser er den 9. september 2013. Næste års prisuddeling finder sted i Wien den 5. maj 2014.

Yderligere oplysninger

Europa Nostra: fotos videoklip

Europa-Kommissionen: Kultur

Androulla Vassilious websted

MEMO/13/561 Ofte stillede spørgsmål

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

For Europa Nostra

Elena Bianchi +31 703024058, Twitter: @europanostra

Giuseppe Simone +31 703024059

BILAG

Juryens kommentarer til de 7 hovedprisprojekter

Kategori 1 — Bevarelsesarbejde

Vandflyvemaskinehavn, ESTLAND

Tallinns vandflyvemaskinehavn, der blev påbegyndt i 1912, er et af Europas mest bemærkelsesværdige luftfartsmonumenter. Dens hangarer menes at være verdens første storstilede skalstruktur i armeret beton. Juryen fremhævede den eksemplariske og teknisk komplicerede restaurering af strukturen, som det havde forekommet håbløst at reparere. Den restaurerede vandflyvemaskinehavn huser nu et maritimt museum — det mest besøgte i Estland siden åbningen i maj 2012 — og dens hangarer spiller også en central rolle i løftet af et ellers forfaldent kvarter i Tallinn.

Det romerske teater i Medellin, SPANIEN

De delvis begravede ruiner af det tidligromerske teater i Medellin er blevet omdannet til et vigtigt kulturarvssted. Teatret er blevet udgravet og restaureret og gjort tilgængeligt for turister. De fundne genstande er udstillet på lokale museer. Juryen var imponeret over grundigheden i og vigtigheden af dette projekt, som viser, at selv i et fjerntliggende hjørne af kontinentet kan nogle af de grundlæggende træk ved europæisk kultur fremhæves og berige både lokalområdet og vores bredere fælles kulturarv.

Strawberry Hill, Twickenham, DET FORENEDE KONGERIGE

Horace Walpoles private villa ved Themsen, hans "lysthus", var hjem for en familie indtil 1923, hvor den blev solgt til en læreruddannelsesinstitution. Trods villaens placering på et vigtigt sted i arkitekturhistorien, den er nygotikkens arnested, blev Strawberry Hill kraftigt forsømt; den forfaldt og led under dårlige reparationer. Juryen var begejstret over den smukke restaurering af dette usædvanligt indflydelsesrige sted og beundrede modet og engagementet hos de lokale frivillige og deres professionelle partnere.

Kategori 2 — Forskning

Restaurering af de fantastiske maskiner på bryggeriet Wielemans-Ceuppens, Bruxelles, BELGIEN

Bryggeriet Wielemans-Ceuppen symboliserer Bruxellesområdet, det eneste sted i verden, hvor øltypen gueuze brygges. Maskinerne blev bygget i 1894 og 1905, og den slags har ikke overlevet andre steder i Europa, og en af dem er enestående i verden. Juryen fandt, at denne undersøgelse, der havde til formål at vurdere maskinernes unikke karakter og afprøve gennemførligheden af at restaurere dem til undervisningsformål, var særlig interessant. Resultatet er et uddannelsesprogram, der giver faglige kvalifikationer, og som er forankret i planen for restaurering af dette historiske europæiske produktionssted.

Kategori 3 — Særlige præstationer

Forening for fremme af kunst og kultur i de nye tyske delstater (VKF), Berlin, TYSKLAND

VKF blev grundlagt af studerende i 1992 for at henlede opmærksomheden på historiske bygninger, der i alvorlig grad var blevet negligeret bag det tidligere jerntæppe. Siden har organisationen udvidet sine aktiviteter til at omfatte workshops vedrørende bevarelse af truet kulturarv i Polen og Rumænien. Det er planen at udbygge aktiviteterne i Central- og Østeuropa. Foreningen har allerede gennemført ca. 40 workshops. Hver gang er 30-50 personer fra hele Tyskland rejst til et historisk sted og har arbejdet der i samarbejde med lokalsamfundet. Juryen var meget imponeret over dette eksemplariske initiativ hos unge frivillige.

Komitéen for bevarelse af Akropolismonumenterne (ESMA), Athen, GRÆKENLAND

I 37 år har komitéen for bevarelse af Akropolismonumenterne omhyggeligt planlagt og styret bevarelsen af et af de mest ikoniske steder i europæisk kultur. Resultaterne af deres rådgivning kan ses på kvaliteten af det udførte arbejde, dets reversible karakter, anvendelsen af kompatible nye materialer og traditionelle marmortilhugningsteknikker, videnskabelig forskning og dokumentation for arbejde, som på alle punkter lever op til de højeste standarder. For juryen var det frivillige arbejde fra dette tværfaglige organ, der består af de ypperste eksperter, et fremragende eksempel på engagementet for at beskytte monumenterne.

Kategori 4 — Pædagogiske tiltag og oplysningskampagner

SOS Azulejo-projektet, Loures, PORTUGAL

De portugisiske historiske og dekorerede kakler (azulejos) gør sig bemærket i kulturarvsverdenen med deres særlige intensitet hvad angår design og farve. Men der er gået mange tabt i de sidste 20 år som følge af tyveri og manglende bevaringsindsats. Det portugisiske politimuseum iværksatte i 2007 i partnerskab med forskellige organisationer, SOS Azulejo-projektet. Siden da har der været et fald på 80 % i de registrerede kakkeltyverier. Den omstændighed, at så meget er blevet gennemført uden supplerende budget, er udtryk for kreativiteten, passionen og engagementet fra de involverede personers side, understregede juryen.


Side Bar