Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 juni 2013

Nyöppnad bro mellan Rumänien och Bulgarien en symbol för EU-samarbete

EU:s regionkommissionär Johannes Hahn deltar i dag i invigningen av en ny bro mellan städerna Vidin i Bulgarien och Calafat i Rumänien. Det är ett historiskt ögonblick för de två grannregionerna. Vid invigningen närvarar även Bulgariens president Rosen Plevneliev och premiärminister Plamen Oresharski samt Rumäniens premiärminister Victor Ponta. Den s.k. Europabron har fått 106 miljoner euro i EU-stöd. Utöver den finns bara en annan bro längs ländernas 630 km långa gräns. Bron har stor strategisk betydelse för EU eftersom den är en viktig länk i en kommunikationsled som skulle kunna sträcka sig från de nordeuropeiska och baltiska länderna genom Centraleuropa, Rumänien och Bulgarien ända till Grekland.

Byggarbetena inleddes 2007, men planerna på en bro diskuterades redan för nästan 15 år sedan. Projektet kunde slutföras tack vare EU:s strategi för Donauregionen, med dess unika samarbetsmetod, och ett ingripande av kommissionär Johannes Hahn.

– Bron är en stark symbol för EU:s regionpolitik som brobyggare mellan samhällen och företag. Den nya Europabron öppnas i dag inte bara för trafik, utan den öppnar också för en hel rad möjligheter för näringsliv och forskning på båda sidorna om floden och på andra platser, kommenterar Johannes Hahn invigningen.

– Jag är övertygad om att samarbetet mellan Rumänien och Bulgarien — som vi har bidragit till genom Donaustrategin och som har gjort projektet möjligt – kommer att ge incitament för flera förbindelser och kommer att vara till stor nytta för båda länderna, tillägger han.

Bron mellan Calafat och Vidin utgör en viktig del av EU:s prioriterade väg- och järnvägskorridorer och förväntas radikalt minska transporttiderna för passagerare och gods mellan sydöstra Europa, Turkiet och Centraleuropa. Den fulla potentialen med bron kommer att nås när den helt och hållet har kopplats till de uppgraderade järnvägs- och vägnäten i båda länderna. Rumänien och Bulgarien har redan börjat arbeta på att skapa dessa viktiga länkar.

Bakgrund

Kommissionen har noga följt byggandet av bron för att se till att den snabbt förverkligas. De totala kostnaderna för projektet uppgick till 282 miljoner euro som finansierades genom en kombination av EU-medel (106 miljoner euro), nationell finansiering och privata investeringar i form av bidrag och lån. Bron har byggts i ett område där Donau är omkring 1 300 meter bred. Bron är cirka 1,8 km lång och har fyra körfält, en enkelspårig järnväg samt gång- och cykelbanor.

Läs mer

Europabron

www.danube-region.eu

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar