Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 juni 2013

EU-kommissionen annonserar 2013 års journalistpris för folkhälsa

I dag öppnar de virtuella dörrarna för journalister från hela EU som vill delta i tävlingen om 2013 års journalistpris för folkhälsa. Journalisterna kan lämna in sina artiklar på nätet fram till den 30 september 2013. Vinnarna belönas med pengar för framstående hälsojournalistik som erkänns i hela EU. Det är nu femte gången journalistpriset delas ut. Tanken är att priset ska stimulera och belöna journalistik av hög kvalitet som ökar kunskaperna om god hälsa, hälso- och sjukvård och patienträttigheter. I och med att Kroatien blir EU-medlem den 1 juli kan priset delas ut till personer i 28 EU-länder.

– Journalister fyller en mycket viktig funktion för att informera EU-medborgarna om hälsofrågor, säger EU:s hälsokommissionär Tonio Borg. Journalisterna har mycket goda möjligheter att informera medborgarna, bl.a. om hur man bibehåller hälsan, vilka rättigheter man har som patient eller hur man tar sig fram inom hälso- och sjukvården. Journalister som skriver om hälsa i EU uppmanas därför för femte året i rad att tävla om EU:s journalistpris för folkhälsa.

Teman

Årets teman är vård, hälso- och sjukvårdssystem, patienträttigheter och förebyggande av ohälsa. Särskilda frågor är följande:

 1. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

 2. Sällsynta sjukdomar

 3. Organdonation och transplantation

 4. Vårdpersonal

 5. Patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner

 6. Kroniska sjukdomar: cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes

 7. Influensavaccinering och vaccinering för barn

 8. Återhållsam antibiotikaanvändning

 9. Åldrande och demens

 10. Aktivt och sunt åldrande

 11. Läkemedel

 12. Hälsans bestämningsfaktorer: tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet

Priser

Tre priser kommer att delas ut: ett förstapris på 6 500 euro, ett andrapris på 4 000 euro och ett tredjepris på 2 500 euro.

Urval av tävlingsbidrag och tilldelning av priser

I varje EU-land väljer en nationell jury ut en finalist. Juryn består av journalister och folkhälsoexperter och har en företrädare för EU-kommissionen som ordförande. En EU-jury väljer därefter ut tre vinnare bland de 28 finalisterna. De 28 finalisterna bjuds sedan in till en prisutdelning i Bryssel i början av 2014.

Reglerna

 1. Tävlingsdeltagarna måste vara medborgare eller bosatta i något av de 28 EU-länderna och ha fyllt 18 år.

 2. Varje deltagare får lämna in högst två artiklar. Gruppbidrag kan också lämnas in, men gruppen får bestå av högst fem personer.

 3. Alla artiklar måste vara skrivna på något av EU:s officiella språk och ska ursprungligen ha publicerats i tryckta medier eller på nätet mellan den 1 augusti 2012 och 30 september 2013.

 4. Artikeln får inte vara längre än 20 000 tecken (inklusive mellanslag).

 5. Fler regler och villkor finns på den särskilda webbplatsen.

Artikeln ska lämnas in via den särskilda webbplatsen, där man också kan hitta närmare information:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize

EU-kommissionär Tonio Borgs webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Gilla oss på Facebook: EU:s journalistpris för folkhälsa

Följ oss på Twitter: @EU_Health

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent Tfn +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola Tfn +32 2 298 76 24


Side Bar