Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. júna 2013

Komisia vyhlásila Novinársku cenu EÚ za zdravie na rok 2013

Dnes sa dokorán otvorili dvere novinárom z celej EÚ, ktorí majú záujem o účasť v každoročnej súťaži o Novinársku cenu EÚ za zdravie. Výhercovia môžu získať celoeurópske uznanie a peňažné ceny za excelentnú žurnalistiku v oblasti zdravia, ak svoje články predložia on line do 30. septembra 2013. Novinárska cena, dnes už jej piaty ročník, má za cieľ stimulovať a oceniť žurnalistiku vysokej kvality, ktorou sa zvyšuje povedomie o zdraví, zdravotnej starostlivosti a právach pacientov. Na súťaži sa môžu zúčastniť novinári z 28 európskych krajín vzhľadom na pristúpenie Chorvátska 1. júla.

Komisár pre zdravie Tonio Borg uviedol: „Novinári hrajú kľúčovú rolu pri sprostredkovaní správ o zdraví Európanom. Či už ide o to, ako ostať zdravý, o práva pacientov, alebo o to, ako sa vyznať v systéme zdravotnej starostlivosti, novinári sú na dobrom mieste, aby mohli občanov informovať. To je dôvodom, prečo sa novinári venujúci sa oblasti zdravia pozývajú už po piaty krát, aby sa stali víťazmi Novinárskej ceny EÚ za zdravie.“

Hlavné témy

Hlavnými témami tohtoročnej ceny sú prevencia chorôb, zdravotná starostlivosť, systémy zdravotnej starostlivosti a práva pacientov. Osobitnými oblasťami sú:

 1. cezhraničná zdravotná starostlivosť

 2. zriedkavé choroby

 3. darcovstvo orgánov a transplantácie

 4. pracovná sila v zdravotníctve

 5. bezpečnosť pacientov a nemocničné nákazy

 6. chronické ochorenia rakovina, kardiovaskulárne choroby a diabetes

 7. očkovanie proti chrípke a očkovanie detí

 8. opatrnosť pri užívaní antibiotík

 9. starnutie a rôzne druhy demencie

 10. aktívne a zdravé starnutie

 11. lieky

 12. determinanty zdravia: tabak, alkohol a výživa, ako aj fyzická aktivita

Ocenenia

Ocenením budú peňažné ceny, a to za prvé miesto 6 500 EUR, za druhé miesto 4 000 EUR a za tretie miesto 2 500 EUR.

Výber a ocenenie víťazov

V každej krajine EÚ vyberie národná porota, ktorá bude zostavená z novinárov a odborníkov v oblasti verejného zdravia a ktorej bude predsedať Európska komisia, jedného národného finalistu. Porota EÚ potom z 28 finalistov vyberie troch víťazov na úrovni EÚ. Začiatkom roku 2014 budú všetci 28 finalisti pozvaní do Bruselu na udelenie cien.

Pravidlá

 1. Súťažiaci musia mať štátnu príslušnosť jedného z 28 členských štátov EÚ alebo v ňom musia mať trvalé bydlisko a musia mať najmenej 18 rokov.

 2. Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac 2 články a príspevky kolektívu autorov budú prijaté pod podmienkou, že kolektív autorov bude pozostávať najviac z 5 osôb.

 3. Všetky články musia byť napísané v jednom z úradných jazykov EÚ a musia byť pôvodne uverejnené v tlačových alebo elektronických médiách v období medzi 1. augustom 2012 a 30. septembrom 2013.

 4. Článok by nemal byť dlhší ako 20 000 znakov (s medzerami).

 5. Podrobnejšie pravidlá a podmienky sú k dispozícii na príslušnej webovej stránke.

Článok môžte predložiť a viac informácií získať na príslušnej webovej stránke:
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize

Internetová stránka komisára Borga:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

„Páči sa mi to“ na Facebooku: Novinárska cena EÚ za zdravie

Sledujte nás na Twitteri: @EU_Health

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar