Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. juuni 2013

Komisjon kuulutab välja 2013. aasta konkursi ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia väljaandmiseks

Täna avaneb virtuaalne uks ELi ajakirjanikele, kes soovivad osaleda ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia konkursil. Artiklid tuleb saata elektronpostiga enne 30. septembrit 2013. Võitjaile saab osaks tunnustus kogu ELis, millega kaasneb rahaline auhind tervishoiuteema kajastamise eest ajakirjanduses. Viiendat korda välja antava ajakirjanduspreemia eesmärk on ergutada ja autasustada kvaliteetset ajakirjandustööd, mis suurendab teadlikkust hea tervise, tervishoiu ja patsiendiõiguste valdkonnas. Võttes arvesse Horvaatia ühinemist 1. juulil, on konkurss nüüd avatud 28 Euroopa riigi ajakirjanikele.

Tervishoiu volinik Tonio Borg sõnas: „Ajakirjanikel on oluline roll ning head võimalused eurooplastele tervishoiualaste sõnumite edastamisel ja kodanike teavitamisel, olgu siis teemaks see, kuidas püsida hea tervise juures, millised on patsientide õigused või kuidas toimib tervishoiusüsteem. Seepärast kutsutakse ELi tervishoiuteemadel kirjutavaid ajakirjanikke juba viiendat aastat järjest võistlema ELi tervishoiuteemalise ajakirjanduspreemia eest”.

Teemad

Selle aasta teemad hõlmavad haiguste ennetamist, tervishoiuteenuseid ja -süsteemi ning patsiendiõigusi. Konkreetsed teemad on järgmised:

 1. piiriülene tervishoid

 2. harvikhaigused

 3. organidoonorlus ja organite siirdamine

 4. tervishoiutöötajad

 5. patsientide ohutus ja haiglates levivad nakkused

 6. kroonilised haigused: vähkkasvajad, südame-veresoonkonna haigused ja suhkurtõbi

 7. gripivastane vaktsineerimine ja laste vaktsineerimine

 8. antibiootikumide ettevaatlik kasutamine

 9. vananemine ja dementsus

 10. aktiivse ja tervena vananemine

 11. farmaatsiatooted

 12. tervist määravad tegurid: tubakas, alkohol, toitumine ja kehaline aktiivsus.

Auhinnad

Välja antakse kolm rahalist preemiat, vastavalt 6 500, 4 000 ja 2 500 eurot.

Võitjate valimine ja autasustamine

Igas ELi riigis valib riiklik žürii, kuhu kuuluvad ajakirjanikud ja tervishoiueksperdid ning mida juhib Euroopa Komisjon, ühe finalisti. ELi tasandi žürii valib seejärel 28 finalisti hulgast kolm võitjat. 28 finalisti kutsutakse 2014. aasta alguses Brüsselisse auhindade kätteandmise tseremooniale.

Eeskirjad

 1. Konkursist osavõtjad peavad olema ELi liikmesriigi 18-aastased või vanemad kodanikud või residendid.

 2. Iga osavõtja võib esitada kõige rohkem kaks artiklit; osaleda võivad ka maksimaalselt viiest isikust koosnevad võistkonnad.

 3. Artiklid peavad olema kirjutatud ühes ELi ametlikest keeltest ning olema algselt avaldatud kas trükimeedias või Internetis ajavahemikul 1. augustist 2012 kuni 30. septembrini 2013.

 4. Artikli pikkus ei tohi ületada 20 000 tähemärki (koos tühikutega).

 5. Täpsem teave eeskirjade ja tingimuste kohta on esitatud konkursi veebisaidil.

Artiklite esitamiseks ja täiendava teabe saamiseks külastage veebisaiti:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize

Volinik Tonio Borgi veebileht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Laikige meid Facebookis: EU Health Prize for Journalists

Jälgige meid Twitteris: @EU_Health

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar