Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 juni 2013

Det automatiska larmsystemet eCall för trafikolyckor kan bli obligatoriskt i bilar från och med 2015

För att minska följderna av allvarliga trafikolyckor i EU har EU-kommissionen idag antagit två förslag om ett system som gör att bilar automatiskt kallar på hjälp hos larmcentralen vid svåra krockar. Kommissionen vill att detta ska bli verklighet senast i oktober 2015. eCall-systemet ringer automatiskt upp det gemensamma europeiska larmnumret 112 om bilen är med om en allvarlig olycka. Systemet skickar information om bilens position till larmcentralen, även om föraren är medvetslös eller oförmögen att själv ringa ett samtal. Man beräknar att upp till 2 500 liv per år (MEMO/13/547) kan räddas med eCall.

Genom dessa förslag till lagstiftning vill kommissionen se till att alla nya modeller av personbilar och lättare motorfordon från och med oktober 2015 är utrustade med eCall för larmnumret 112. Man vill också säkerställa att larmcentralerna får tillgång till den infrastruktur som behövs för att ta emot och hantera nödsamtal via eCall på rätt sätt. Detta betyder att kompatibiliteten, interoperabiliteten och täckningen för den EU-omfattande eCall-tjänsten garanteras.

– Dagens förslag är en milstolpe för säkrare vägar i EU. Förra året dog 28 000 personer och 1,5 miljoner skadades i trafikolyckor i EU. När en olycka sker är varje minut viktig. Med eCall-teknologin finns stora möjligheter att rädda liv genom att tiden det tar för räddningstjänsten att komma till olycksplatsen kortas ned avsevärt. Systemet fungerar i hela EU, säger Siim Kallas, EU:s transportkommissionär.

Näringslivskommissionär Antonio Tajani håller med: – Tack vare eCall kommer trafiksäkerheten att förbättras. Ett interoperabelt system som detta är tidssparande och kan därmed bidra till att minska antalet personer som omkommer eller skadas på vägarna. Systemet innebär inte bara ökad trygghet för människorna i EU utan är också ett steg i rätt riktning mot intelligentare fordon och ökad konkurrenskraft, säger han.

– Ett EU-omfattande eCall-system är ett stort framsteg. När du behöver akut hjälp är det viktigt att snabbt få kontakt med larmcentralen. Här kommer IKT in i bilden, tillägger Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för den digitala agendan.

Vilka fördelar har eCall-systemet?

Den information som förmedlas till larmcentralerna via eCall kommer att göra det möjligt att vid olyckor snabbare sända hjälp till förare och passagerare och på så sätt att rädda liv och behandla skador tidigare. Man beräknar att eCall kan korta ned den tid som räddningstjänsten behöver för att komma till en olycksplats med 40 % i tätorter och 50 % på landsbygden. Detta kan rädda upp till 2 500 liv per år.

Förutom fördelarna för trafiksäkerheten kommer eCall också att bidra starkt till att minska trafikstockningar som bildas efter trafikolyckor och följdolyckor som orsakas på grund av att olycksplatsen inte har säkrats. Näringslivet kommer också att gynnas genom de många företag som arbetar med att tillhandahålla de tekniska lösningar, komponenter och tjänster som används på olika sätt i eCall-systemet, till exempel fordonsutrustning, trådlös dataöverföring och offentliga larmtjänster. Dessutom räknar man med att den fordonsutrustning som införs genom eCall ska kunna användas för ytterligare mervärdestjänster (som att spåra stulna bilar).

Hur fungerar eCall-systemet?

Systemet aktiveras automatiskt om sensorerna i fordonet känner av en allvarlig krock. När eCall har aktiverats ringer systemet upp det europeiska larmnumret 112, upprättar en telefonförbindelse till lämplig larmcentral och skickar information om olyckan till räddningstjänsten, såsom tidpunkten för olyckan, fordonets exakta position och körriktningen vid olyckan (viktigast på motorvägar och i tunnlar). Larmsamtal via eCall kan också utföras manuellt genom en knapp i bilen som kan användas av till exempel vittnen till en allvarlig olycka.

Förslag till lagstiftning för att införa ett obligatoriskt eCall-system

Kommissionen lägger fram två lagförslag om systemet:

  • En förordning om typgodkännandekrav för montering av eCall-systemet (och om ändring av direktiv 2007/46/EG) för att utrusta fordonen för eCall.

  • Ett beslut om utbyggnad av interoperabelt EU-omfattande eCall för att skapa den nödvändiga offentliga infrastrukturen.

Dessa förslag utgör den sista etappen i kommissionens trestegsplan för lagstiftning som gör eCall obligatoriskt i hela EU (se IP/11/1010 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013). Kommissionen har tidigare önskat se en frivillig utbyggnad av eCall i hela Europa fram till 2009 (IP/09/1245), men detta arbete har gått för långsamt.

Vad händer nu?

När dagens förslag har antagits av rådet och parlamentet siktar kommissionen på att en fullt fungerande eCall-tjänst ska vara på plats i hela Europa (liksom i Island, Norge och Schweiz) senast 2015.

Förslag till förordning om typgodkännandekrav för montering av eCall-systemet

Förslag till beslut om utbyggnad av interoperabelt EU-omfattande eCall

Läs mer om eCall (på engelska).

{0>Contacts :<}0{>Kontaktpersoner:<0}

{0>Helen Kearns (+32 2 298 76 38)<}0{>Helen Kearns Tfn: +32 2 298 76 38<0}

{0>Dale Kidd (+32 2 295 74 61)<}0{>Dale Kidd Tfn: +32 2 295 74 61<0}

{0>Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter:<}0{>Carlo Corazza Tfn: +32 2 295 17 52 Twitter:<0} {0>@ECspokesCorazza<}0{>@ECspokesCorazza<0}

{0>Sara Tironi (+32 2 299 04 03)<}0{>Sara Tironi Tfn: +32 2 299 04 03<0}


Side Bar