Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 13 d.

Nuo 2015 m. automobiliuose taps privaloma pagalbos iškvietos sistema („eCall“), automatiškai suveikianti patekus į avariją

Siekdama visoje ES švelninti didelių avarijų keliuose pasekmes, šiandien Komisija priėmė du pasiūlymus siekdama užtikrinti kad iki 2015 m. automobiliuose būtų įdiegta automatinė skambinimo pagalbos tarnyboms funkcija patekus į didelę avariją. Didelės avarijos atveju eCall sistema automatiškai skambina Europos bendruoju pagalbos telefono numeriu 112. Ji praneša pagalbos tarnyboms transporto priemonės vietą net jei vairuotojas yra netekęs sąmonės arba pats negali paskambinti. Prognozuojama, kad tokia sistema per metus galėtų išgelbėti iki 2 500 gyvybių (MEMO/13/547).

Šie teisės aktų projektai užtikrins, kad nuo 2015 m. spalio mėn. visų naujų modelių keleiviniuose automobiliuose ir lengvosiose transporto priemonėse būtų įdiegta sistema „112 eCall“ ir kad būtų sukurta reikiama infrastruktūra, leidžianti tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas bendrosios pagalbos skambučių centruose ir užtikrinanti paslaugos „eCall“ teikimo suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siim Kallas sakė: „Šiandienos pasiūlymai žymi naują erą užtikrinant didesnį saugumą ES keliuose. Pernai ES keliuose žuvo 28 000 asmenų, o 1,5 mln. buvo sužeista. Įvykus avarijai kiekviena minutė yra gyvybiškai svarbi norint išgelbėti sužeistus asmenis. Technologija „eCall“ suteikia daug galimybių išgelbėti žmonių gyvybes, nes visoje ES gerokai sumažėja pagalbos tarnybų atvykimo laikas.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „ES masto sistemos „eCall“ sukūrimas rodo svarbią pažangą kelių eismo saugos srityje. Įdiegus šią sparčiai veikiančią sistemą ES piliečiai galės jaustis saugesni – ji padės išvengti keliuose mirties atvejų ir leis greitai suteikti pagalbą susižalojus. Su šia sistema mūsų transporto priemonės bus išmanesnės, dėl to padidės mūsų konkurencingumas."

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „ES masto sistema „eCall“ reiškia didelę pažangą kelių eismo saugos srityje. Kai prireikia skubios pagalbos, daug geriau būti prisijungus prie šios sistemos nei jos neturėti. IRT tuo ir yra naudingos."

Sistemos „eCall“ nauda

Per sistemą „eCall“ gauti duomenys leis skubios pagalbos tarnyboms greičiau suteikti pagalbą transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams. Taip bus išgelbėta daugiau gyvybių ir greičiau pradėtas gydymas susižalojus. Prognozuojama, kad sistema „eCall“ leis 40 % sutrumpinti reagavimo į nelaimę laiką miesto vietovėse ir 50 % – kaimo vietovėse, ir per metus bus išgelbėta iki 2 500 gyvybių.

Sistema „eCall“ bus naudinga ne tik kelių eismo saugai – ji leis gerokai sumažinti po eismo įvykių susidarančias spūstis ir antrinių eismo įvykių skaičių, kurie kyla dėl neapsaugotų eismo įvykių vietų. Pramonė irgi turės naudos: yra daug bendrovių, kurios susijusios su įvairių sistemai „eCall“ reikalingų technologijų bei komponentų tiekimu ir paslaugų teikimu, įskaitant transporto priemonėse montuojamas sistemas, belaidį duomenų perdavimą ir bendrųjų pagalbos centrų sistemas. Be to, transporto priemonėse montuoti skirta „eCall“ įranga galėtų būti naudojama teikiant papildomą pridėtinę vertę sukuriančias paslaugas (kaip antai vogtų automobilių atsekimas).

Kaip veikia pagalbos iškvieta

Sistema „eCall“ aktyvuojama automatiškai, kai tik automobilyje įrengti jutikliai nustato, kad įvyko didelė avarija. Įsijungusi sistema surenka Europos pagalbos numerį 112, užmezga telefono ryšį su atitinkamu pagalbos skambučių centru ir nusiunčia detales apie avariją gelbėjimo tarnyboms, nurodydama avarijos laiką, tikslią transporto priemonės vietą ir judėjimo kryptį (tai itin svarbu greitkeliuose ir tuneliuose). Sistemą „eCall“ galima aktyvuoti ir rankiniu būdu, paspaudus automobilyje esantį mygtuką; tai gali padaryti, pavyzdžiui, didelę avariją pamatęs asmuo.

Teisės aktų pasiūlymai dėl privalomos „eCall“ sistemos sukūrimo

Komisija siūlo du teisės aktus, padėsiančius sukurti ir įdiegti šią sistemą:

  • reglamentas dėl tipo patvirtinimo reikalavimų dėl „eCall“ sistemos įdiegimo (ir kuriuo iš dalies keičiama susijusi Direktyva 2007/46/EB), kad transporto priemonės būtų pritaikytos prie sistemos „eCall“, ir

  • sprendimas dėl ES mastu veikiančios sąveikiosios sistemos „eCall“ įdiegimo, kad viešoji infrastruktūra būti pritaikyta prie sistemos „eCall“.

Šie pasiūlymai apvainikuoja Komisijos trijų etapų teisėkūros darbą siekiant, kad sistema „eCall“ būtų privaloma visoje ES (žr. IP/11/1010 ir Deleguotąjį reglamentą Nr. 305/2013). Komisija anksčiau yra raginusi visoje Europoje sistemą „eCall“ savanoriškai įdiegti iki 2009 m. (IP/09/1245), tačiau tai vyko pernelyg lėtai.

Tolesni veiksmai

Tarybai ir Parlamentui patvirtinus šiandienos pasiūlymus Komisija sieks, kad iki 2015 m. visoje ES (taip pat Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje) pradėtų visapusiškai veikti sistema „eCall“.

Reglamento dėl tipo patvirtinimo reikalavimų dėl „eCall“ sistemos įdiegimo pasiūlymas

Sprendimo dėl ES mastu veikiančios sąveikiosios sistemos „eCall“ įdiegimo pasiūlymas

Daugiau informacijos apie „eCall“

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38)

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61)

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52), Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03)


Side Bar