Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. kesäkuuta 2013

eCall: automaattinen hätäpuhelu pakolliseksi liikenneonnettomuuksissa vuodesta 2015 lähtien

Euroopan komissio hyväksyi tänään kaksi ehdotusta, joilla pyritään lievittämään vakavien liikenneonnettomuuksien seurauksia. Lokakuuhun 2015 mennessä autojen pitäisi automaattisesti soittaa hätäpuhelu, jos ne joutuvat kovaan törmäykseen. eCall-järjestelmä soittaa automaattisesti puhelun yleiseurooppalaiseen hätänumeroon 112, kun on tapahtunut vakava onnettomuus. Järjestelmä ilmoittaa ajoneuvon sijainnin pelastuspalveluille, vaikka kuljettaja olisi tajuton tai ei pystyisi itse soittamaan. Arvioidaan, että järjestelmällä voitaisiin pelastaa jopa 2 500 henkeä vuosittain (MEMO/13/547).

Ehdotetulla lainsäädännöllä varmistetaan, että lokakuusta 2015 lähtien kaikkiin uusiin henkilöautomalleihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin asennetaan hätänumerolla 112 toimiva eCall-järjestelmä ja että hätäpalvelukeskuksiin hankitaan eCall-puheluiden asianmukaisen vastaanoton ja käsittelyn edellyttämä infrastruktuuri. Näin turvataan eCall-palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus koko EU:n alueella.

”Tänään hyväksytyt ehdotukset ovat virstanpylväs EU:n pyrkimyksissä parantaa tieliikenteen turvallisuutta. Viime vuonna 28 000 ihmistä kuoli ja 1,5 miljoonaa loukkaantui EU:n tieliikenteessä”, totesi liikenneasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas. ”Onnettomuustilanteessa jokainen minuutti on loukkaantuneiden kannalta äärimmäisen tärkeä. Ihmishenkien pelastamiseen tarjoutuu huomattavia mahdollisuuksia eCall-tekniikan ansiosta, kun pelastustoimen vasteaika lyhenee merkittävästi kaikkialla EU:n alueella.”

”Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto on merkittävä liikenneturvallisuuden edistysaskel, totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Tämä aikaa ja ihmishenkiä säästävä järjestelmä parantaa EU:n kansalaisten turvallisuutta ja vähentää tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää. Se on myös tärkeä vaihe älykkäämpien ajoneuvojen kehityksessä ja kilpailukykymme kohentamisessa."

”EU:n laajuinen eCall-järjestelmä edistää merkittävästi liikenneturvallisuutta”, sanoi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Kun tarvitaan hätäapua, on paljon parempi olla yhteydessä muihin kuin jäädä yksin, ja juuri tässä onkin tietotekniikan arvo.”

eCall-järjestelmän edut

eCall-järjestelmän kautta saatavien tietojen ansiosta pelastustoimi voi auttaa kuljettajia ja matkustajia nykyistä joutuisammin, mikä auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja hoitamaan loukkaantuneita nopeammin. Arvioidaan, että eCall-järjestelmä voi nopeuttaa pelastustoimen vasteaikoja kaupunkialueilla 40 % ja maaseudulla 50 %, ja pelastaa jopa 2 500 ihmishenkeä vuosittain.

Liikenneturvallisuuden parantumisen lisäksi eCall auttaa myös merkittävästi vähentämään liikenneonnettomuuksien aiheuttamaa ruuhkaantumista ja välttämään seurannaisonnettomuuksia, joita aiheutuu valvomattomista onnettomuuspaikoista. Myös teollisuus hyötyy, sillä eCall-järjestelmään kuuluvaa tekniikkaa, sen osia ja palveluita hankitaan monilta yrityksiltä ja niitä käytetään eCall-järjestelmän eri osissa, kuten ajoneuvon sisäisissä järjestelmissä, langattomassa tiedonsiirrossa ja hätäkeskusjärjestelmissä. Lisäksi on odotettavissa, että eCall-järjestelmän myötä käyttöön otettuja ajoneuvolaitteistoja voitaisiin käyttää myös muihin lisäarvopalveluihin (kuten varastettujen autojen jäljittämiseen).

Miten eCall toimii?

eCall-hätäpuhelu aktivoituu automaattisesti ajoneuvon sisäisten antureiden havaittua kovan törmäyksen. Järjestelmä soittaa Euroopan yhteiseen 112-hätänumeroon, luo yhteyden asianomaiseen hätäkeskukseen ja lähettää onnettomuutta koskevia tietoja, kuten onnettomuusajankohdan, ajoneuvon tarkan sijainnin ja kulkusuunnan (mikä on erityisen tärkeää moottoriteillä ja tunneleissa). Esimerkiksi paikalle sattunut silminnäkijä voi käynnistää hätäpuhelun myös manuaalisesti ajoneuvon kojelaudasta.

Lainsäädäntöehdotukset pakollisen eCall-järjestelmän perustamiseksi

Komissio ehdottaa kahta säädöstä, joilla tuetaan järjestelmän perustamista ja toteuttamista:

  • asetus tyyppihyväksyntävaatimuksista eCall-järjestelmän käyttöönottoa varten (ja tähän liittyvän direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta) – jolla ajoneuvot saadaan eCall-järjestelmään sopiviksi ja

  • päätös yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta – jolla julkinen infrastruktuuri saadaan eCall-järjestelmään sopivaksi.

Näillä ehdotuksilla täydennetään komission kolmivaiheista lainsäädäntöhanketta, jonka tavoitteena on saattaa eCall pakolliseksi kaikkialla EU:ssa (ks. IP/11/1010 ja delegoitu asetus N:o (EU) 305/2013). Komissio peräänkuulutti eCall-järjestelmän vapaaehtoista käyttöönottoa Euroopassa jo vuoteen 2009 mennessä (IP/09/1245), mutta sen eteneminen on ollut hyvin hidasta.

Seuraavat vaiheet

Kunhan neuvosto ja parlamentti hyväksyvät tämänpäiväiset ehdotukset, komission tavoitteena on, että eCall-järjestelmä toimii täysimittaisesti kaikkialla EU:ssa (sekä Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä) vuoteen 2015 mennessä.

Asetusehdotus tyyppihyväksyntävaatimuksista eCall-järjestelmän käyttöönottoa varten

Ehdotus päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta

Lisätietoa eCall-järjestelmästä

Yhteyshenkilöt :

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61

Carlo Corazza (+32 2) 295 17 52 Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2) 299 04 03


Side Bar