Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juni 2013

eCall: Automatisk nødopkald ved trafikuheld bliver obligatorisk i biler fra 2015

For at mindske følgerne af alvorlige trafikulykker i EU vedtog Europa-Kommissionen i dag to forslag, der skal sikre, at der senest fra oktober 2015 automatisk foretages opkald til en alarmcentral fra biler i tilfælde af en alvorlig ulykke. "eCall-systemet" ringer automatisk 112 - Europas fælles alarmnummer - i tilfælde af en alvorlig ulykke. Systemet meddeler køretøjets position til alarmcentralen, selv om føreren er bevidstløs eller ude af stand til at foretage en opringning. Det skønnes at kunne redde op mod 2 500 menneskeliv om året (MEMO/13/547).

Udkastet til lovgivning vil sikre, at alle nye modeller af person- og varebiler fra oktober 2015 forsynes med 112 eCall-systemet, og der vil blive etableret en infrastruktur, så alarmcentralerne på passende vis kan modtage og håndtere eCAlls. En sådan infrastruktur skal desuden sikre kompatibiliteten, interoperabiliteten og kontinuiteten af eCall-tjenesten i hele EU.

Europa-Kommissionens næstformand, der er ansvarlig for transport, Siim Kallas, udtalte: "Dagens forslag er et vigtigt skridt mod sikrere veje i EU. Sidste år mistede 28 000 mennesker livet, mens 1,5 mio. kom til skade i trafikken i EU. Når der sker en ulykke, er hvert minut vigtigt for at redde de tilskadekomne. eCall-teknologien har et stort potentiale for at redde liv, fordi den markant kan forkorte den tid, der går inden redningstjenesterne når frem - og dette i hele EU."

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "Indførelsen af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system er et vigtigt fremskridt for trafiksikkerheden. EU-borgerne vil drage fordel af dette tidsbesparende og livreddende system, som vil bidrage til at forhindre tab af menneskeliv og tilskadekomne på vores veje. Det er også et vigtigt skridt mod at gøre vores køretøjer mere intelligente og styrke vores konkurrenceevne."

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtalte: "Det EU-dækkende eCall-system er et stort skridt fremad for trafiksikkerheden. Når du har brug for nødhjælp, er det meget bedre at være forbundet end at være alene - det er værdien af ikt."

Fordele ved eCall

De oplysninger, som modtages via eCall-systemet, vil give redningstjenesterne mulighed for at yde hurtigere hjælp til førere og passagerer, hvilket vil bidrage til at redde liv og sikre hurtig behandling af sårede. Ifølge visse skøn kan eCall-systemet forbedre redningstjenesternes responstid med 40 % i byområder og 50 % i landdistrikter og redde op til 2 500 menneskeliv om året.

Ud over de trafiksikkerhedsmæssige fordele vil eCall-systemet også bidrage betydeligt til at mindske trafikpropper, forårsaget af trafikulykker, og til at begrænse sekundære ulykker, som skyldes, at et ulykkessted ikke er sikret. Teknologien gavner også industrien, fordi mange virksomheder er involveret i de teknologiløsninger, komponenter og tjenester, der anvendes i de forskellige elementer af eCall, herunder køretøjsmonterede systemer, trådløs datalevering og alarmcentralsystemer. Desuden forventes det, at det køretøjsmonterede udstyr, som indføres med eCall-systemet, kan udnyttes til andre tillægstjenester (som f.eks. sporing af sjålne biler).

Sådan virker eCall-systemet

eCall aktiveres automatisk, så snart køretøjsmonterede sensorer afslører en alvorlig ulykke. Når systemet aktiveres, foretager det et opkald til det europæiske alarmnummer 112, etablerer en telefonforbindelse til den pågældende alarmcentral og sender nærmere oplysninger om ulykken til redningstjenester, herunder ulykkestidspunktet, det forulykkede køretøjs nøjagtige position og køreretning (vigtigst på motorveje og i tunneler). Et eCall kan også udløses manuelt ved at trykke på en knap i bilen, f.eks. af et vidne til en alvorlig ulykke.

Forslag til lovgivning om indførelse af et obligatorisk eCall-system

Kommissionen fremsætter to forslag til lovgivning om oprettelse og gennemførelse af systemet:

  • en forordning om typegodkendelseskrav til indførelsen af eCall-systemet (og om ændring af det relevante direktiv 2007/46/EF), der skal gøre køretøjerne egnet til eCall, og

  • en afgørelse om indførelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system, der skal gøre den offentlige infrastruktur egnet til eCall.

Disse forslag fuldender Kommissionens trefasede lovgivningsindsats, der skal gøre eCall obligatorisk i hele EU (se IP/11/1010 og delegeret forordning nr. 305/2013). Kommissionen havde opfordret til at udbrede eCall med en frivillig ordning i hele Europa senest i 2009 (IP/09/1245IP/09/1245), men ibrugtagningen foregik for langsomt.

De næste skridt

Når dagens forslag er blevet godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet, sigter Kommissionen mod at have en fuldt fungerende eCall-tjeneste i hele EU (samt Island, Norge og Schweiz) senest i 2015.

Forslag til forordning om typegodkendelseskrav til indførelsen af eCall-systemet

Forslag til afgørelse om indførelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system

Yderligere oplysninger om eCall

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar