Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 юни 2013 г.

eCall: автоматизирана система за спешни повиквания при пътнотранспортни произшествия, която ще бъде задължителна в автомобилите от 2015 г.

За да спомогне за смекчаване на последиците от тежките пътнотранспортни произшествия в ЕС, днес Европейската комисия прие две предложения, чрез които се гарантира, че от октомври 2015 г. автомобилите автоматично ще се свързват със службите за спешна помощ в случай на тежко произшествие. Системата „eCall“ автоматично набира 112 — единния европейски номер за спешна помощ — в случай на тежко пътнотранспортно произшествие. Тя съобщава местоположението на превозното средство на службите за спешна помощ, дори ако водачът е в безсъзнание или не е в състояние да се обади по телефона. Изчислено е, че по този начин е възможно да се спаси живота на 2500 човека годишно (MEMO/13/547).

Този проект за законодателство ще гарантира, че от октомври 2015 г. всички нови модели леки автомобили и лекотоварни превозни средства ще бъдат оборудвани със системата eCall за предаване на спешни повиквания на телефон 112 и ще бъде създадена необходимата инфраструктура за правилното приемане и обработване на повикванията от системата eCall в центровете за спешни повиквания — като се осигури съответствие, оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугата eCall в целия ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: Днешните предложения са решаваща стъпка към по-безопасни пътища в ЕС. Миналата година по пътищата на ЕС бяха убити 28000 души, а 1,5 млн. бяха ранени. Когато се случи произшествие, всяка минута е от значение за спасяване на ранените. Технологията eCall има голям потенциал за спасяване на човешки животи, понеже намалява значително времето за намеса на службите за спешна помощ в целия ЕС.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: Използването на оперативно съвместимата европейска система eCall е важен напредък в областта на пътната безопасност. Европейските граждани могат да бъдат сигурни, че тази животоспасяваща и пестяща време система ще спомогне за предотвратяване на наранявания и загуби на живот по пътищата. Тя е и важна крачка напред в превръщането на нашите автомобили в по-интелигентни средства за придвижване и повишаване на нашата конкурентоспособност.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, отговаряща за европейската Програма в областта на цифровите технологии, заяви: Европейската система eCall е голяма крачка напред за безопасността по пътищата. Когато се нуждаете от спешна помощ, е много по-добре да осъществите връзка, отколкото да сте сами – това е значението на информационните технологии.

Ползите от eCall

Данните, получени чрез системата eCall, ще позволят на службите за спешна помощ да окажат помощ на водачите на превозни средства и пътниците много по-бързо, като така помогнат за спасяване на животи и бързо започване на лечение на ранените.

Оценките сочат, че системата eCall би могла да ускори спешната помощ с 40 % в градските райони и 50 % в селските райони и да спаси живота на 2500 човека годишно.

В допълнение към ползите за пътната безопасност системата eCall ще окаже значително въздействие и за намаляване на задръстванията, причинени от пътнотранспортните произшествия, и за намаляване на вторичните произшествия, причинени от необезопасените местопроизшествия. Ползи ще има и за промишлеността, тъй като много предприятия участват в доставката на технологии, компоненти и услуги, използвани в различни аспекти на системата eCall, включително вградени в автомобилите системи, безжично предоставяне на данни и системи за приемане на спешни повиквания за обществената безопасност. Освен това може да се очаква, че оборудването, вградено в автомобилите за системата eCall, може да се използва за допълнителни услуги с добавена стойност (като например проследяването на откраднати автомобили).

Как функционира системата eCall

Системата eCall се задейства автоматично веднага след засичането на тежко произшествие от вградените в автомобила датчици. Веднъж активирана, системата набира Европейския номер за спешни повиквания 112, установява телефонна връзка с подходящия център за спешни повиквания и изпраща на аварийно-спасителните служби информация за произшествието, включително часа на инцидента, точното местоположение на катастрофиралото превозно средство и посоката на движение (от голямо значение при магистрали и в тунели). Системата eCall може да бъде задействана ръчно чрез натискане на бутон в автомобила, например от свидетел на сериозно произшествие.

Предложения за законодателство за създаване на задължителна система eCall

Комисията предлага два законодателни акта, които да спомогнат за разработване и прилагане на системата:

  • Регламент относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall (и за изменение на свързаната с него Директива 2007/46/ЕО) — с който автомобилите да станат пригодни за системата eCall, както и

  • Решение за въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС — с което обществената инфраструктура да стане пригодна за системата eCall.

Тези предложения са последният етап в усилията на Комисията за тристепенно приемане на законодателство, с което системата eCall да стане задължителна в целия ЕС (вж. IP/11/1010 и Делегиран регламент N° 305/2013). Преди време Комисията призова за доброволно въвеждане на системата eCall в цяла Европа до 2009 г. (IP/09/1245), но приемането беше твърде бавно.

Следващи стъпки

След като днешните предложения бъдат одобрени от Съвета и Парламента, целта на Комисията ще бъде до 2015 г. в целия ЕС (както и в Исландия, Норвегия и Швейцария) да има функционираща система eCall.

Предложение за регламент относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall

Предложение за решение за въвеждане на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

Повече информация за системата eCall

За контакт:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar